ش08022014

feed-image RSS
Back شما اینجا هستید: صفحه اول

انتشارات علمی

کلیه تولیدات و انتشارات علمی، شامل انتشار نتایج تحقیقات و پژوهشها در قالب پایان نامه، مقاله نامه، مجموعه مقالات کنفرانسهای تخصصی کشور و آمار تولیدات علمی

امکان دریافت مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویرایران در بانک مقالات کشور (CIVILICA)

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویرایران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویرایران  19 تا 21 شهریور ماه 1392 توسط دانشگاه انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در زنجان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 228عنوان مقاله تخصصی شامل 1215 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویرایران
راه كاري موثر براي تشخيص لبه ها در تصاوير نويزي با توزيع هاي مختلف مبتن بر پردازش تطبيق و مركب عموم و محلي
بهبود الگوريتم انطباق مرزي وزن دار شده براي اختفاي خطاي طماني دنباله هاي ويدئويي
نشانه گذاري تصاوير با استفاده از تجزيه مقادير تكين و آناليز مولفه هاي مستقل
ارائه يك روش نوين جهت تعيين قوت واترمارك با استفاده از الگوريتم جستجوي ممنوع
مقايسه عملكرد معيارهاي آنتروپي در بخش بندي تصاوير دو بخشي
حذف نويز فلفل تأكيد با چگالي بالا از تصوير ويدئو و بر مبناي پياده‌سازي يك الگوريتم تصميم سازي بنزين
الگوريتم جديد NLM مبتني بر روش فازي به منظور حدف نويز و حفظ لبه ها در تصاوير MRI
لبه يابي جديد در تصاوير با استفاده از مدل شبكه پتري
انجام آناليز هاي سفالومتري بر روي تصاوير سفالوگرام با استفاده از روش AAM
به‌كارگيري كردك H.265/HEVC كدگذاري تصاوير استريو
كاهش پيچيدگي زماني در محاسبات در بازشناسي چهره با پيش انتخاب ضرايب DCT
شناسايي مبتني بر رديابي انسان‌ها در تصاوير ويدئويي نيمه متراكم
آشكارسازي خط افق و اهداف دريايي به كمك الگوريتم LSD
شناسايي تصاوير محيط داخلي
بهبود انطباق تصاوير كبد در مدوليته هاي Open-MR و CT با استفاده از آناليز PCA
استفاده از روش تورسكي فازي وزن دارد به منظور بازيابي تصوير مبتني بر محتوا
بهينه‌سازي پارامترهاي روش OGM با استفاده از الگوريتم CSO جهت انجام تناظر يابي تصاوير SAR
طراحي سيستم آشكارساز عابر پياده با استفاده از ويژگي‌هاي شبه هار و هيستوگرام گراديان جهت‌دار و تك طبق بند ماشين بردار پشتيبان بر روي داده‌هاي آموزشي سياه نما
توليد طرح‌هاي استتاري بر اساس گسترش ماهي‌هاي مشترك
ارائه راهكاري براي بازشناسي احساسات طبيعي و مصنوعي چهره در تصاوير ويدئويي
يك روش مقاوم در برابر نويز و پخش مبتني بر LBPV-DCT براي تشخيص جعل كپي - جابجايي در تصوير
روشي جديد براي افزايش ظرفيت پنهان نگاري در متون فارسي مبتني بر فشرده سازي LZW
ارتقاي كيفيت تصوير با آشكارسازي و حذف نويز ضربه‌اي با چگالي بالا از طريق پردازش مكاني ترانهاده هاي متوالي تصوير
اضافه كردن امضا ديجيتال بر روي خروجي پرينترهاي به‌صورت نامرئي
محاسبه و بهبود نفوذپذيري با روش مد تجربي تجزيه و تصاوير در تصويربرداري تشديد مغناطيسي
ارائه روشي جديد مبتني بر فريم لت براي حذف مات شدي ديه ناشي از حركت دوربين از تصوير
استخراج سقف ساختمان‌ها و تخريب لبه‌هاي آن‌ها از ابر نقاط ليدار
تطابق سريع تصاوير هوايي و ماهواره‌اي بر مبناي زاويه‌اي انتخابي و مقياس
تشخيص اين در اين ايالت كه در سطوح متاليك با استفاده از بينايي ماشين
يك مدل سلسله مراتبي براي دسته‌بندي تصاوير طبيعي بر مبناي كاهش افزونگي
الگوريتم تشخيص و آشكارسازي خودكار كانتور تصاوير شل با شكل خاص بر اساس رنك و لبه
استخراج ويژگي با فيلتر بانك گابور براي بازشناسي تصاوير بافت و بهبود نرخ بازشناسي با وزن دهي به ويژگي‌ها با استفاده الگوريتم ژنتيكي
نهان نگاري كور تصاوير رنگي بر اساس كوانتيزاسيون ضرايب SVD در اوحدي كانتورلت و فضاي رنگ YCbCr
آشكارسازي صورت و جدا كردن ناحيه چشم بر تصاوير رنگي ثابت
دسته‌بندي الگوهاي نرمال و سرطاني در تصاوير ماموگرافي به منظور تشخيص سرطان سينه
يك روش جديد تقطيع تصاوير ايران بر اساس خوشه بندي چند هدف ي تكامل
پيشنهاد روشي براي كوچ كردن تصفيه جهت حفظ محتواي كلي و با تأكيد بر محتواي عددي تصوير
جداسازي تومورهاي مغزي در تصاوير MRI استفاده از الگوريتم تركيبي PSO + K-menas اعمال فيلتر ميانه
كاهش هزينه زماني و فضاي الگوريتم تشخيص نواحي كپي شده جعلي در تصاوير سطح خاكستري
بازشناسي بر خط ارقام دست‌نويس فارسي با استفاده از ماشين بردار پشتيبان
مدل‌سازي دو لايهي گوسي بافت براساس تبديل كرولت و طيف چند فراكتالي كرولت براي تشخيص اختلالات ساختاري در ماموگرام
روش جديد مبتني بر انتقال هيستوگرام براي بالا بردن ظرفيت نهان گاري قابل بازگشت در تصوير
تشخيص حالت چهره انسان با استفاده از نقاط ويژگي صورت
الگوريتم نرم صفر هموار شده مقيد به منظور يافتن سريع پاسخ تنك واقعي بنا منفي بودن ضرايب
فشرده سازي تصاوير x-ray با استفاده از پول تركي كانورلت و DCT
شناسايي اشارات دست با استفاده از برازش شكل در شبكه‌هاي عصبي
اندازه‌گيري پخش بافتن پارچه‌هاي تاري پودي با استفاده از پردازش تصوير
شناسايي تصاوير كروموزوم‌هاي انسان با به‌كارگيري دست بنده ماشين بردار پشتيبان با چند هسته‌
افزايش تفكيك پذيري تك - تصويري تصاوير متن به صورت مبتني بر نمونه با استفاده از ماشين بردار پشتيبان
مرتب سازي پسته با استفاده از تكنيك‌هاي پردازش تصوير، امواج مايكروويو و شبكه‌هاي عصبي
آشكارسازي نقش برجستگي شيئي كه با استفاده از مدل سلول‌هاي مركز روشن و مركز خاموش شبكيه
آسيب‌پذيري سيستم‌هاي بيومتريك چندگانه با قوانين ثابت هم جوشي در برابر جعل ويژگي
معرفي روش خودكار كنترل ضوابط ايمني در قوس‌هاي افقي به كمك پردازش تصاوير برداشتي توسط سيستم موبايل مپينگ
سنتز كلمات در دست خط فارسي به كمك برازش منحني اتصال حروف
رديابي توپ با استفاده از تركيب، تبديل هاف دايروي و شارنوري در ويدئوي بازي فوتبال
تشخيص اختلال كم‌توجهي-بيش فعالي با استفاده از تصاوير MRI مغزي
ساخت كلمات فارسي مشابه دستخط افراد كمك منحني‌هاي بزير
الگوريتم تشخيص لبه مبتني بر تبديلات برشي چند جهت و روش Canny
دسته‌بندي معنايي صحنه‌هاي فيلم با استفاده از نقشه‌هاي شناختي فازي
بخش بندي چند كلاسه تصاوير SAR با استفاده از مدل چند مقياسه TMF در حوزه Curvelet
ببهبود كيفيت تصاوير شبكيه چشم با استفاده از تبديل كانتورلت زير نمونه‌برداري نشده NSCT
تشخيص پس‌زمينه دنبال تصاوير ويدئويي با استفاده از تخمينگر هاي فازي
آشكارسازي و درجه‌بندي عيوب كاشي و سراميك بر پايه بازيابي مرزها به عملگرهاي ريخت شناسي
واترماركينگ تصوير با ايده برداري از مدولاسيون دلتا در حوزه ويولت و حفظ حداكثر كيفيت بصري
ارزيابي فرسايش بستر رودخانه از طريق پردازش تصاوير حاصل از حركت ذرات بستر رودخانه
تشخيص نداده چند قدمي دست‌نويس فارسي با طبق بند ماشين بردار پشتيبان
رويكردي نو در يادگيري و هفت تصاوير داراي نويز و ناقص با استفاده از شبكه‌هاي عصبي خود سازمان ده افزايشي
توليد يك پايگاه داده از متن‌هاي اضافه شونده به فريم هاي ويدئويي
بررسي روش‌هاي پردازش چهره براي تشخيص لبخند
تفكيك دنبال ويدئوي زبان اشاره فارسي با استفاده از مفهوم زير واحد
تشخيص هويت پايدار از روي ساختار گوش
الگوريتم عيسوي و كار را براي تحكيم موقعيت چشم در چشم مبتني بر الگوي باينري محلي دايره‌اي
بهبود ادغام تصاوير سنجش از راه دور با استفاده از تبديل كانتورلت و الگوريتم ژنتيك
روشي براي تغيير اندازه تصوير مبتني بر محتوي با حفظ ساختار اوليه
خوشه بندي داده‌هايي تصويري توسط الگوريتم رقابت استعماري
بازشناسي حروف دست‌نويس فارسي با استفاده از ويژگي‌هاي آماري و ساختاري
بهينه سازي روش سطوح هم‌تراز با استفاده از الگوريتم تكامل تفاضلي براي ناحيه بندي تصاوير پزشكي
بهبود تصاوير التراسوند پستان، توسط تلفيق فيلترهاي فازي و ميانگين غير محلي
پس يك حالت روحي عجله بر روي دست حرف‌هاي زبان فارسي با استفاده از شبكه عصبي
روش تركيبي براي حذف نويز از تساوي در حين بازسازي با MLEM
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم مكانيزه جهت مرتب سازي پاكت نامه‌هاي پستي ايران بر اساس تشخيص كد پستي گيرنده
بهبود مقاومت تطابق تصاوير نسبت به تغيير مقياس با استفاده از توصيف گر FREAK
انتخاب نماينده از ويدئو جهت كاربرد در بازشناسي ويدئويي چهره با استفاده از اپراتور LBP
رديابي هدف مبتني بر لبه يابي فازي و براساس انطباق الگو در تصاوير ويدئويي خاكستري
تعيين نوازي اكسون در توالي DNA باعث مدل تركيبي فيلتر معكوس ميان گذر تيز و الگوريتم گورتزل
مجموعه داد قهستان : اولين مجموعه داد جامعه استاندارد جهت استخراج و پردازش متون فارسي از تصاوير پيچيده مكان‌هاي تجاري
تشخيص مفهوم حركات دست با استفاده از توصيف گر (زمينه شكل) جهت استفاده در موشواره مجازي
ارائه كوچكي مبتني بر انطباق گراف جهت شناسايي رفتارهاي پيچيده انسان
تشخيص مرز شات با استفاده از يك رويكرد مبتني بر يادگيري جمعي در داده‌هاي نا متوازن
بازشناسي چهره مقاوم به تغيير حالات چهره به كمك و وزن دهي نواحي مختلف مبتني بر الگوريتم ژنتيك
تجزيه مدل‌هاي سه‌بعدي با روش مبتني بر ويژگي فاصله ژئودزيك
تشخيص خودكار پلاك خودروهاي شخصي ايران با استفاده از تكنيك‌هاي پردازش تصاوير ديجيتال
بخش بندي مدل سه‌بعدي براساس ويژگي‌هاي انحنا در مش هاي مثلثي
طبقه‌بندي جنسيت مبتني بر نمايش تنك
تضمين بلادرنگ مكان ويژگي چشم بد از دين اخذ شده از تك دوربين
ناحيه بندي تصاوير در موسكوپي ضايعات رنگ دانه اي پوست با استفاده از روش DRLSE
دي كدي كوچك ساز تصاوير H.264/AVC داراي پيچيدگي كم
پيشنهاد روشي نوين در تشخيص نژاد هاي پوستي
تشخيص مكان متن و تصاوير با استفاده از روش نقشه الگو
ادغام تصميم‌گيري طبقه‌بندي هاي با نظارت و بدون نظارت بر تصاوير چند طيفي سنجش از دور به كمك طبقه‌بندي هاي دو كلاسي
استخراج فريم كليدي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري و آناليز مؤلفه اصلي
استفاده از تناسب فاز جهت مقاوم سازي تثبيت تصوير نسبت به تغييرات شديد تباين
شناسايي انسان بر اساس شكل گوش با استفاده از الگوي باينري محلي و فيلترهاي گابور
بازيابي تصاوير اسناد براساس امضا
بهبود عملكرد طبقه‌بندي كننده مبتني بر نمايش تنك آموزش ديكشنري به روش GAD
آسيب‌پذيري سيستم‌هاي شناسايي بيومتريك دووجهي هم جوش با قانون آموزش پذير در برابر جعل ويژگي
تشخيص جسم متحرك در دنباله ويدئويي با استفاده از بلوك بندي و حذف نواحي ثابت
روش مقاوم براي رديابي اشيا در انسداد جزئي مبتني بر الگوي پديده چند لايه با استفاده از فيلتر ذره‌اي
تصوير كاوي و روش تركيبي انتخاب ويژگي‌ها از بافت‌هاي استخراج چي در تصاوير ماموگرافي
شناسايي هويت افراد با استفاده از ويژگي‌هاي حوزه فركانسي و مكاني نواحي ترسيم شده در تصاوير بايت وينگ
شناسايي، جداسازي و رديابي اهداف متحرك در توالي هاي ويدئويي با استفاده از يك ديدگاه تركيبي
بهبود روش‌هاي مبتني بر الگوريتم SIFT به منظور بازشناسي و ثبت تصاوير لوگو
طبقه‌بندي تصور حركتي چهار كلاسه با استفاده از بهينه‌سازي فيلترهاي فضايي-فركانسي
موقعيت يابي ربات هاي پرنده با استفاده از دوربين‌هاي مجهز به عمق ياب در محيط‌هاي بسته
تشخيص علف هرز با به‌كارگيري الگوريتم تركيبي بهينه‌سازي اجتماع مورچه‌ها
شناسايي هوشمند علايم ترافيكي با استفاده از ويژگي‌هاي مبتني بر گراديان
ارائه يك روش كاربردي جهت تعيين نقشه عمده اشياي موجود در يك تصوير تنها و سه‌بعدي سازي تصاوير
تشخيص اعتياد افراد از طريق چشم و دسته‌بندي آن‌ها به وسيله شبكه عصبي
سه‌بعدي سازي در آناليز تصاوير حاصل از غشاي نانو ليفي
معرفي يك آشكارساز جديد براي شناسايي تغييرات در تصاوير SAR با استفاده حالت فازي زير مخفي ماركوف
تأييد امضاي فارسي برون حدسي مبتني بر ويژگي‌هاي بافتي
روش جديد استخراج متون فارسي از تصاوير پيچيده مكان‌هاي تجاري بر پايه تكنيك‌هاي پردازش تصوير
ارائه روشي براي افزايش دقت تخمين وضعيت بالگرد بدون سرنشين مبتني بر بينايي
طراحي و پياده‌سازي سيستم ميانه تقليدي با پيچيدگي كم براي حذف نويز
ادغام تصاوير چند فوكوسه با استفاده از مدل همدوسي فاز
تشخيص هويت افراد براساس چندجمله‌اي فكري مستخرج از الگوي راه رفتن با تكيه بر الگوريتم پردازش تصوير، سيستم‌هاي هوشمند مصنوعي و رگرسيون خطي
كنترل چراغ راهنما بر اساس جريان ترافيك و حجم عابرين پياده تخمين زده شده با اطلاعات بينايي
Geometric Modeling of the Wavelet Coefficients for Image Watermarking
Extracting local reliable text regions to segment complex handwritten textlines
Comparison of Classification and Dimensionality Reduction Methods Used in fMRI Decoding
Whale Algorithm for Image Processing, A Hardware Implementation
Removal of high density impulse noise using a novel decision based adaptive weighted and trimmed median filter
A New Feature Extraction Method from Dental X-ray Images for Human Identification
Accelerating of Color Moments and Texture Features Extraction Using GPU Based Parallel Computing
Facial Expression Invariant 3D Face Reconstruction from a Single Image Using Deformable Generic Elastic Models
A Fast Seam Carving Method Based on Merging Seams in Subimages
An Intelligent and Real-Time System for Plate Recognition under Complicated Conditions
Pedestrian Detection using Principal Components Analysis of Gradient Distribution
Iterative Back Projection based Image Resolution Enhancement
Automatic Brain Hemorrhage Segmentation and Classification in CTscan Images
Breast Cancer Detection Using Spectral Probable Feature on Thermography Images
FUSION OF SPECT AND MRI IMAGES USING BACK AND FORE GROUND INFORMATION
Scene Matching NCC value Improvement Based on Contrast Matching
A Novel Retinal Vessel Segmentation Based On Local Adaptive Histogram Equalization
3D Pooling on Local Space-time Features for Human Action Recognition
On Road Vehicle Make and Model Recognition via Sparse Feature Coding
Accelerating GPU Implementation of Contourlet Transform
Transparent Watermarking Based on Psychovisual Properties Using Neural Networks
Spectral library pruning based on classification techniques
Anomaly Detection on Traffic Videos Based on Trajectory Simplification
Offline handwritten Farsi cursive text recognition Using Hidden Markov Models
Attention Control Using Fuzzy Inference System in Monitoring CCTV Based on Crowd Density Estimation
A Hybrid ANFIS Model for studying the impact of Zernike coefficients on Keratoconus utilizing BA optimization and FCM
A new Approach to Speed up in Action Recognition Based on Key-frame Extraction
Skin Detection Using a Statistical Color Spaces Fusion Model
Pain Facial Expression Recognition among 8 Facial Expressions using Similarity Measures
Predictive Three Step Search (PTSS) algorithm for motion estimation
Applying Specific Region Frequency and Texture Features on Content-based Image Retrieval
Real Time Occlusion Handling Using Kalman Filter and Mean-Shift
Single Camera Vehicles Speed Measurement
Designing a Selection Rule for Highly Undetectable Steganographic Schemes
Multimodal Expression-Invariant Face Recognition Using Dual-Tree Complex Wavelet Transform
Automatic dental CT image segmentation using mean shift algorithm
A Combined Two-Stage Local-Spatial Interest Point Matching Algorithm
Denoising by Averaging Reconstructed Images: Using Singularity Function Analysis
Detecting Earthquake Damage levels Using Adaptive Boosting
A Novel Steganography Approach for 3D Polygonal Meshes Using Surfacelet Transform
A novel iris recognition method with multi-class support vector data description classifier
Brain Blood Vessel Map Extraction Using Waveletbased DSA Fusion
Improving the performance of skin segmentation in quasi-skin regions via multiple classifier system
Fast Saliency Map Extraction from Video A Hardware Approach
Facial Expression Recognition Using Geometric Normalization and Appearance Representation
A Novel Multiple Kernel Learning Approach for Semi-Supervised Clustering
Robust Watershed Segmentation of Moving Shadows using Wavelets
Real-time Dynamic Hand Gesture Recognition using Hidden Markov Models
Modified Hough Transform for Detection of Range Distributed Targets in Presence of Clutter in HRR RADARS
Online Failure Detection and Correction for CAMShift Tracking Algorithm
A Rank based Ensemble Classifier for Image Classification using Color and Texture Features
MONO-MODAL IMAGE REGISTRATION VIA CORRENTROPY MEASURE
Texture Classification Using Dominant Gradient Descriptor
Fuzzy Local Binary Patterns: A Comparison between Min-Max and Dot-Sum Operators in the Application of Facial Expression Recognition
A Textural Approach for Recognizing Architectural Distortion In Mammograms
MRI IMAGE RECONSTRUCTION VIA NEW K-SPACE SAMPLING SCHEME BASED ON SEPARABLE TRANSFORM
Dtckp OTK Ugiogpvcvkqp Wukpi vjg Okzvwtg qh HEO cpf TDH Pgwtcn Pgvyqtm
An Optimal Prediction based Reversible Image Watermarking In Hadamard Domain
Malaria Parasite Detection in Giemsa–Stained Blood Cell Images
SPARSE BASED SIMILARITY MEASURE FOR MONO-MODAL IMAGE REGISTRATION
Ruling Lines Removal in Handwritten Documents
Video-based Face Recognition Using Complete Local Binary Pattern
Integration of Short Term Learning Methods for Image Retrieval by Reciprocal Rank Fusion
Calibrate Kinect to use in Computer Vision simplified and precise
Compressed Sensing and Multiple Image Fusion: An Information Theoretic Approach
Low Complexity Distributed Video Coding Using Compressed Sensing
Design and VLSI Implementation of New Hardware Architectures for Image Filtering
A comparison of BA, GA and PSO in estimation of the Effect of Higher-Order Aberrations on Visual Function in Keratoconic Eyes using a FCM-ANFIS approach
Automated Lung CT Image Segmentation Using Kernel Mean Shift Analysis
A New SVD-Based Image Quality Assessment
Finding Text Stroke Width Variety in City Maps
Evolutionary Fractal Image Compression Using Asexual Reproduction Optimization with Guided Mutation
Image Encryption Using Genetic Algorithm
Long Distance Iris Recognition
Ant Colony Alpha Matte: A New Approach for Natural Image Matting
SM3D Studio: A 3D Model Constructor
Fast semantic segmentation of aerial images based on color and texture
Decoupled Active Contour (DAC) Optimization Using Wavelet Edge Detection and Curvature Based Resampling
An efficient image fusion method based on dual tree complex wavelet transform
High Angular Resolution Diffusion Image Registration
Warped Document Restoration by Recovering Shape of The Surface
Image Clustering Using Intuitionistic Fuzzy C Means with Partial Supervision
Dynamic Temporal Error Concealment for Video Data in Error-prone Environments
Nonrigid Registration of Breast MR Images Using Residual Complexity Similarity Measure
Automatic Segmentation of Intervertebral Disk from MR Images of the Spine Based on Graph Cut Method
New Approach to Apply Texture Features in Minerals Identification in Petrographic Thin Sections Using ANNs
Intelligent Detection of the Falls in the Elderly Using Fuzzy Inference System and Video-based Motion Estimation Method
Robust Head Pose Estimation using ContourletSD Transform and GLCM
Border Detection of Document Images Border Detection of Document Images
The Capacity of Arithmetic Compression Based Text Steganography Method
Human Detection and Tracking Using New Features Combination in Particle Filter Framework
Using Optical Flow and Spectral Clustering for Behavior Recognition and Detection of Anomalous Behaviors
Content Based Video Retrieval Using Information Theory
HaFT: A Handwritten Farsi Text Database
A New Framework for Goal Detection Based on Semantic Events Detection in Soccer Video
A Novel Histogram Thresholding Method for Surface Defect Detection
Facial Expression Recognition Using Sparse Coding
Facial Expression Recognition Based on Combination of Spatio-temporal and Spectral Features in Local Facial Regions
Carpet Map Classification Based on Directional and Textural Features
A fast and accurate steganalysis using ensemble classifiers
A SIMPLE AND EFFICIENT APPROACH FOR 3D MODEL DECOMPOSITION

 

 

 

 

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل در مرجع دانش

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل   24 تا 25 بهمن ماه 1392 توسط پژوهشکده حمل و نقل و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)در این کنفرانس 253عنوان مقاله تخصصی شامل 2206 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل 
Investigation of seismic performances of bridges
 ارائه روش هاي تعميرونگهداري پل ها و تونلهاي جاده اي
 ارزيابي مدلهاي تخمين حداكثرشتاب زمين درساختگاه مترواهواز
 ارزيابي نگهداري و ارتقاءسيستم سازه اي پلهاي دسترسي دربنادروآبراهها
 ارزيابي باربري بسترهاي داراي خرده لاستيك درخطوط ريلي به كمك آزمايش بارگذاري صفحه
 ارزيابي ريسك درپروژه هاي پل سازي بارويكردfmea فازي
 ارزيابي لرزه اي ستونهاي يك پل بتني با استفاده ازتحليل استاتيكي غيرخطي
 ارزيابي ميداني نشست درپل هاي مدفون جاده
 اصلاح مدل وينكلرجهت مدلسازي بسترراه آهن بالاستي
 اولويت بندي فناوري هاي نوين نگهداري ابنيه فني
 بررسي اثرات زاويه بيه پل برشكل هندسي ديوارهدايت آب پلها با استفاده ازمدلسازي عددي
 بررسي انواع به هم پيوستن ريل ها
 بررسي تاثيرحفرتونل البرز برشرايط هيدرولوژيك و هيدروژئولوژيك منطقه
 بررسي تاثيرموقعيت سگمنت كليدبرروي ظرفيت باربري پوشش نگهداري سگمنتي تونلها
 بررسي تاثيروميزان ارتعاشات ناشي ازحركت قطارهاي زيرزميني درمسيرخط 7متروي تهران
 بررسي رفتارپل معلق عابرپياده ميرزاكوچك خان درشهراصفهان
 بررسي ظرفيت باربري پي هاي واقع برروي شيب هاي مسلح شده با ژئوسنتتيك ها MSE WALL بهروش اجزاي محدودودرحالت غيرخطي تحت بارهاي استاتيكي
 بررسي ظرفيت نهايي بيرون آمدگي صفحه مهارها باملاحظه رفتارغيرخطي خاكها به روش اجزاي محدود
 بررسي نقش زلزله درفروافتادگي عرشه پل ها
 بررسي و مقايسه ضوابط موجودطراحي كابلهاي مقيدكننده طولي به منظور جلوگيري ازسقوط عرشه پل
 بهسازي شيميايي خاكهاي متورم شونده بسترروسازي ها
 بهينه سازي زاويه نصب بادبزن درون تونل البرز
 تاثيربارزنده ايران وآشتو برطرح بهينه عرشه پل هاي بتني پيش تنيده قوطي شكل با استفاده ازالگوريتم ژنتيك
 تحليل الاستوپلاستيك تونلهاي زيرسطح آب زيرزميني درشرايط زهكشي شده
 تحليل پايداري ساختارتونلهاي دوقولو درفضاهاي زيرزميني شهري
 تحليل رفتاروابسته به زمان تونلها با درنظرگرفتن تغييرشكلهاي الاستو - پلاستيك
 تحليل و بررسي عوامل محيطي و پديده هاي آب وهوايي موثربرحمل ونقل جاده اي
 تدوين شرح خدمات مطالعات تعميرات عمومي پلها
 تعريض پل هاي بتني
 تعيين ظرفيت باربري پوشش نگهداري سگمنتي تونلها
 تعيين گاباري سينماتيك تونلهاي راه آهن با استفاده ازاسكنرليزري
 درجه بندي پلهاي جاده اي موجود براي بارهاي عادي و فوق العاده
 راهنماي تعميرونگهداري پل هاي مصالح بنايي
 روش نوين بكارگيري قابليت هاي gis بهمنظور طراحي رقومي مسيردرمطالعات مرحله اول راه
 ضوابط هندسي تونل
 طراحي و اجراي تزريق سيماني جهت آببندي تونلها و فضاهاي زيرزميني مطالعه موردي خط 2متروي تهران
 مروري برروشهاي ويژه درتثبيت بسترهاي سست راه آهن
 مروري برمسائل اجرائي پل هاي خاص درپروژه هاي راه آهن مطالعه موردي: پل كيلومتر423+186 راه آهن غرب
 مطالعات موردي تعيين مقاومت بتن سازه هاي آسيب ديده بااستفاده ازروشهاي درجا
 مطالعه رفتارحركتي كوله پل درزمان روگذري آب با كاربرد سامانه ليزرهاي موازي
 مطالعه موردي آسيب پذيري لرزه اي پل هاي بزرگراهي تحت اثرزلزله هاي حوزه نزديك
 مطالعه و اجراي بخش تكميلي سازه ايستگاه تقاطعي متروي شهيدبهشتي o1N3 درمحدوده خاك دستي سست و ريزشي شهر تهران
 مقاوم سازي عرشه پل هاي فلزي ازنوع تير دال باافزايش سختي پيچشي نمونه مطالعاتي : پل دسترسي كرخه
 مقايسه روشهاي تعيين ظرفيت باربري پي سنگها
 نگرشي برالگوي صحيح مطالعات زمين شناسي مهندسي راه و ابنيه
 پهنه بندي پتانسيل ناپايداري شيب هاي سنگي جاده هاي كوهستاني با استفاده ازرويكردسيستمي
 كارايي نفوذسنج جيبي درتعيين ناهمساني
 اثرچرخه هاي تجاري بررشدارزش افزوده حمل ونقل ريلي
 ارائه الگويي براي اندازه گيري و تحليل شاخص رقابت پذيري بخش حمل و نقل دريايي
 ارائه الگويي براي اندازه گيري و تحليل شاخص رقابت پذيري بخش حمل ونقل جاده اي
 ارائه برنامه مديريت زيست محيطي راه ها درفاز ساخت:مطالعه موردي
 ارائه راهكارهايي بهمنظور افزايش سهم ايران درترانزيت بابهره گيري اززيرساخت هاي حمل ونقل ريلي و با استفاده ازمدل لوجيت و روش دلفي
 ارائه مدل اولويت بندي براي نمونه گيري ازشركت هاي توليد كننده و ياوارد كننده موتورسيكلت به منظور سنجش آلايندگي هوا
 ارزيابي نقش سيستم حمل ونقل ريلي درون شهري درجهت پيشبرد توسعه اقتصادي و كاهش آلودگي هوا و ارائه راهكارهايي جهت توسعه آن درايران
 ارزيابي پايداري حمل ونقل ملي دربخش جاده اي با استفاده ازمدل شاخص مبنا مطالعه موردي: سالهاي 1390-1381
 امكان سنجي افزايش سهم بازارحمل و نقل ريلي فرآورده هاي نفتي
 برآورد سهم هزينه حمل ونقل ريلي دربهاي تمام شده كالاها مطالعه موردي كالاهاي اساسي
 برآورد قيمت سايه اي آلاينده هاي زيست محيطي ناشي ازمصرف سوخت دربخش حمل ونقل با استفاده ازتابع تصادفي مسافت
 برآوردهزينه خارجي آلودگي هوا ناشي ازفعاليت بخش حمل و نقل جاده اي درايران
 برآوردهزينه - فايده جابجايي باردراتصال راه آهن ايران به عراق وسوريه
 بررسي آلودگي هواي شبكه ترافيكي درون شهري بااستفاده ازشبيه سازي
 بررسي كاهش توليد آلاينده هاي هواباجايگزيني حمل ونقل جاده اي با مترومطالعه موردي مسيريزد - اردكان
 برنامه ريزي حمل ونقل پايداربراي ايجادشهرزيست پذيرحركت به سوي حفظ محيط زيست شهري
 تاثيرسرمايه گذاري زيرساختي بررشداقتصادي
 تحليل بهره وري سرمايه درزيرساخت هاي بخش حمل ونقل جاده اي كشور
 تخمين اثرات سرمايه گذاري درزيرساخت هاي حمل و نقل برارزش افزوده حمل و نقل درايران
 تخمين ميزان آلودگي هوا ناشي ازكارخانه آسفالت ودستگاه سنگ شكن پروژه هاي راه سازي مطالعه موردي بانددوم محور سراب - بستان آباد
 تعيين اولويت راه كارهاي اثرگذار دركاهش آلودگي صوتي ناشي ازحمل ونقل شهري به روش ahp
 راهكارهاي ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد دربخش حمل ونقل ريلي
 راهكارهاي كاهش آلودگي هوا و صرفه جويي درمصرف سوخت درحمل و نقل هوايي
 روشهاي كاهش آلودگي صوتي قطارهاي درون شهري و برون شهري
 رويه هاي تامين مالي پروژه هاي زيربنايي باتاكيد برحوزه آزادراه و راه آهن
 شاخصهاي توسعه پايدارحمل ونقل ريلي كشور
 شناسايي خطرات و عوامل بالقوه آسيب رسان ايمني و بهداشتي دراجراي زيرساخت هاي حمل و نقل ريلي و جاده اي
 طرح هايي براي افزايش كارآيي و حفظ محيط زيست درهوانوردي
 عوامل موثربرسرمايه گذاري خصوصي درحمل و نقل ايران
 مطالعه تطبيقي قيمت گذاري درفرودگاه ها:مورد انگلستان، مالزي وايران
 معرفي عوامل موثربرتامين هزينه پروژه هاي حمل ونقل - مانند تونل، پل و بزرگراه ها - ازمحل دريافت عوارض بهره برداري
 مقايسه كاهش هزينه هاي عملكردي درارزيابي اقتصادي بهسازي راه ها مطالعه موردي: راه اصلي فسا زاهدشهر
 پياده سازي نسل نوين مديريت مالي راهداري درايران مطالعه موردي محورسوادكوه درمازندران
 كنوانسيون بازل و چالشهاي حمل ونقل برون مرزي زباله هاي شيميايي خطرناك
 Investment in Road Imrovement and Its Safety Benefits
 The effect of Age and Education level on Traffic Safety; A case study
 ارائه الگوريتم اجتناب ازبرخورد وتشخيص تقدم خودروها درتقاطع با استفاده ازشبكه هاي موقتي
 ارائه الگويي به عنوان ساختارسازماني مديريت بحران درحمل و نقل ريلي
 ارائه يك مدل ارزيابي روشهاي نگهداري و ايمني راه هاي كم تردد برونشهري
 ارزيابي الزامات طراحي هندسي درترازهاي تركيبي مسيربراي كنترل مسافت ديد
 ارزيابي ايمني حاشيه راه ها مبتني برفرآيند مميزي ايمني راه rsa
 ارزيابي تصادفات جاده اي درشرايط نامساعدجوي درجاده هاي اصلي استان سمنان
 استفاده ازشاخص پيش بيني تصادف به منظوردرنظرگرفتن عوامل انساني وعوامل هندسي راه دراولويت بندي نقاط سياه
 بررسي تاثيربارش باران برجريان ترافيك درشبكه جاده اي كشورمطالعه موردي: شبكه آزادراهي وبزرگراهي استان مركزي
 بررسي وپيشنهادمعيارها واستانداردها جهت كنترل و بازديد انواع وسايل نقليه درمراكز معاينه فني خودرو
 بررسي اثرات توام ترافيك و طرح هندسي راههابرشيوه هاي ايمن سازي مطالعه موردي محوراهواز - مسجدسليمان حدفاصل روستاي گاوسوار تاابتداي روستگاه آبگاه به طول 4كيلومتر
 بررسي اثرات مديريت بحران سوانح طبيعي برحفظ زيرساخت هاي حمل ونقل
 بررسي الگوهاي اصول پدافندغيرعامل دربنادرمطالعه موردي آمادگي و مقابله با آتش سوزي بنادر
 بررسي روشهاي بازسازي تصادفات رانندگي
 بررسي عملكرد طراح و اجراء پروژه هاي مديريت راه به منظورپيشگيري ازتصادفات به روش مميزي ايمني راه
 بررسي عوامل راه دربروز حوادث رانندگي درحمل و نقل جاده اي مطالعه جاده هاي استان مركزي
 بررسي ميداني اندازه ارتفاع چشم راننده ارايه شده درآيين نامه طرح هندسي راه هاي ايران
 بررسي نقش عامل راه و محيط اطراف درتصادفات راه هاي برون شهري مطالعه موردي: استان كرمان
 بررسي نقش مديريت بحران درحمل ونقل اضطراري دربحرانهاي طبيعي درشهرها
 بررسي نقش پايه هاي برق و روشنايي دروقوع سوانح مرگبارراه ها و ارائه راه كارهاي كنترلي
 بررسي و تحليل فاكتورهاي دموگرافيك قربانيان تصادفات جاده اي كشورطي سالهاي 1383تا1387
 بررسي و معرفي شاخصهاي مورداستفاده درتحليل وايمن سازي نقاط حادثه خيز
 تابلوهاي ترافيكي و عوامل اثرگذار دراحترام و رعايت آنها مطالعه موردي: تابلومحدوده توقف ممنوع درساعات معين
 تحليل اقتصادي وامكان سنجي به كارگيري سامانه ي كنترل خودكارسرعت درمحورآزادراه پيامبراعظم ص درمحدوده استان آذربايجان شرقي
 تحليل عملكردزيرساخت هاي ايمني راه با استفاده ازروش تحليل پوششي داده ها
 تمهيدات پدافندغيرعامل درفرودگاه ها
 راهبردپدافندغيرعامل درمقابله با بحران شهري مطالعه موردي: شهربابلسر
 شاخصهاي ارزيابي ريسك پل ها ازمنظر پدافندغيرعامل
 طراحي هندسي ايمن راه هاي كم تردد به روش ارزيابي خطر
 عوامل واژگوني وسايل نقليه باري و راهكارهاي كنترل آن
 كاربرد خطوط لرزاننده وسايل نقليه و نقش آن درافزايش كنترل و ايمني تردد درآزادراه هاي برون شهري
 كاربرد فناوريهاي نوين اطلاعاتي درمديريت بحران باهدف پيشگيري ازتخريب زيرساخت هاي حمل ونقل
 محاسبه هزينه هاي افرادكشته شده و كيفيت زندگي درتصادفات جاده اي استان مازندران سال 1389
 مديريت حمل ونقل جادها ي موادشيميايي خطرناك مطالعه موردي پتروشيمي اراك
 مروري برنقش مديريت بحران دركاهش آثاربلاياي طبيعي
 معيارهاي انتخاب مكان دوربين هاي ثبت تخلف سرعت
 مقايسه هزينه تصادفات رانندگي مرتبط با مصرف مشروبات الكلي درمناطق روستايي و شهري
 نقش حمل ونقل و لجستيك درمديريت بحران
 نقش سيستم هاي هوشمنددربهبودعملكردمديريت بحران درحمل ونقل جاده اي
 نقش نواقص ژئوتكنيكي جاده اي درالگوي آماري وقوع تصادفات بين شهري مطالعه موردي شهرستان بهبهان
 پياده سازي پدافندغيرعامل درسيستم هاي حمل ونقل شهري
 آناليز عددي رفتارلرزه اي پي هاي عميق درمناطق ساحلي با شيب ملايم
 استراتژي بنادر - اهميت جايگاه و روش تدوين با استفاده ازمدل Swot
 بررسي روشهاي استفاده مجددازموادلايروبي شده
 بررسي صنعت بازيافت كشتيها
 بررسي تاثيرات افزايش اندازه كشتي هاي كانتينري برزيرساخت هاي بنادروسيستم حمل ونقل كشور
 بررسي عملكرداسكله هاي شمع و عرشه احداث شده برروي بسترشيب دار
 بررسي نقش و اهميت زيرساخت هاي حمل ونقل زميني درتوسعه پسكرانه هاي بنادرتجاري كشور
 تعميرات اساسي دكل هاي چراغ دريايي و احداث شالوده و بيكن ها
 دسته بندي نرم افزارها درحوزه مطالعات هيدروديناميك و مانور دربنادر
 راهنماي مطالعه اثرشرايط محيطي برمانورشناورها درحوضچه و كانال دسترسي بنادر
 متدولوژي انجام مطالعات شناخت بازار و پيش بيني ناوگان درارتقاء بنادركوچك مورد مطالعاتي بندرشيوء
 مقايسه ميزان خوردگي آلياژهاي آلومينيوم 2024و7075و6061 كاربردي درصنايع هوايي و دريايي درمحيطهاي اتمسفري دريايي
 نقش استاندارد درافزايش ضريب ايمني حمل ونقل دريايي
 Discourse Communities and SMS Implementation
 ارائه مدل برنامه ريزي خدمه براي شركت هاي هواپيمايي داخلي
 ارائه مدلهاي قيمت گذاري درصنعت حمل و نقل هوايي كشوردرچارچوب آزادسازي قيمت ها مطالعه موردي شركت هاي هواپيمايي
 ارائه مدلي جهت برآوردديدافقي وتاثير آن برعملكردحمل ونقل هوايي شهراهواز با استفاده ازتصاوير سنجنده modis
 افزايش كارايي درسيستم حمل ونقل هوايي كشورباپياده سازي مدل خطوط هواپيماي ارزان قيمت دركشور
 اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري درشركت فرودگاه هاي كشور
 برآورد ميزان ذخيره سوخت درايستگاه سوخت گيري فرودگاه - موردمطالعه : فرودگاه ساري
 برخوردپرندگان با هواپيما
 بررسي الگوهاي موفق و ناموفق درفعاليت خطوط هوايي كم هزينه
 بررسي برنامه ها و اقدامات جهاني و منطقه اي ايكائو دراستقرار سامانه مديريت جريان ترافيك هوايي
 بررسي تطبيقي شهرهاي فرودگاهي به منظور امكان سنجي ايجادشهرفرودگاهي درايران نمونه موردي: مجتمع فرودگاهي منطقه سلفچگان
 بررسي صنعت حمل و نقل هوايي كشورباتاكيد برسندچشم انداز بيست ساله كشور
 بررسي مهمترين عوامل موثربركارآيي كنترلرهاي ترافيك هوايي ايران
 برنامه ريزي طرح انتقال به سامانه هاي نوين نظارتي دركنترل ترافيك هوايي كشور
 تاثيرعنصربادبرباندپروازي فرودگاه : مطالعه موردي فرودگاه ساري
 تحليل توازن ظرفيت و تقاضاي نشست وبرخاست درشرايط مختلف عملياتي درفرودگاه مهرآبادو ارزيابي ضرورت اتخاذتدابير
 تدوين نظام قيمت گذاري درحمل ونقل هوايي
 ساماندهي حركت وسيله نقليه زميني و هواپيما درمحوطه هوايي فرودگاه
 فدراليسم درقالب نظم نوين هوايي
 فرهنگ ايمني درمديريت ترافيك هوايي
 قانون هواپيمايي كشوري: زيرساخت حقوقي صنعت حمل ونقل هوايي
 كاهش مصرف سوخت با طراحي و بازبيني ساختار TMA ها درايران
 مروري برمطالعات جامع حمل ونقل و ترافيك فرودگاه بين المللي امام خميني ره و لزوم يكپارچگي نتايج آن با طرح جامع حمل ونقل و ترافيك تهران
 نحوه برآورد تعدادتوقفگاه هاي هواپيما ها و سطح پيشگاه فرودگاه مطالعه موردي - فرودگاه ساري
 هفت خطرمهم درايمني هوايي
 كاربرد الگوريتم pso دربرنامه ريزي هوشمند فرود هواپيماها
 Effect of Utilization of Geogrids on Reducing the Required Thickness of Unpaved Roads
 EFFECT OF WHEEL LOAD CONTACT AREA SHAPE ON RUTTING RESPONSE OF ASPHALT PAVEMENT
 evaluation of physical and rheological properties for unaged and aged polymer modifid bitumens
 Rheological Behaviour of Warm Mix Asphalt Containing Sasobit
 اثرسنجي پديده ذوب ويخبندان برروسازي هاي مبتني برتحقيقات LTPP
 ارائه شاخص حساسيت رطوبتي مخلوطهاي آسفالتي گرم براساس تئوري انرژي آزادسطحي
 ارائه مدلي جهت اختصاص بودجه درسيستم هاي مديريت روسازي تلفيق شده با نگهداري پيشگيرانه
 ارزيابي اقتصادي استفاده ازتكنولوژي هاي نوين روسازي درتعميرات و نگهداري راه ها با استفاده ازتكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره
 ارزيابي تاثيراجراي روكش ميكروسرفيسينگ برمقاومت لغزشي درآزادراه تهران - قم
 ارزيابي روشهاي مدرن ترميم سريع سطوح پروازي
 ارزيابي سازه اي روسازي بااستفاده ازپارامترهاي كاسه انحناء افت و خيز
 ارزيابي عملكردميكروسرفيسينگ باتوجه به شاخص بين المللي ناهمواري راه iri درآزادراه تهران - قم
 ارزيابي مقاومت بسترتثبيت شده روسازي با دستگاه LWD مطالعه موردي كمربندي خرمشهر
 ارزيابي كيفيت سواري دهي درمحدوده پل ها
 استفاده ازمصالح بازيافتي آسفالت rap درلايه اساس روسازي
 امكان سنجي فني - اقتصادي كاربردروسازي ماندگار
 انواع روسازي بدون بالاستي خطوط راه آهن و مزايا و معايب هركدام و ارائه يك سيستم مناسب روسازي بدون بالاست درايران
 بررسي دانه بنديهاي مورداستفاده درآسفالت متخلخل و ارايه دانه بندي مناسب براي ايران
 بررسي مشخصات مكانيكي آسفالت گوگردي
 بررسي مكانيزم عريان شدگي و عوامل موثردربروز آن
 بررسي تاثيرسرعت حركت باربرتحليل روسازي آسفالتي بااستفاده ازشبكه ي عصبي مصنوعي
 بررسي تاثيرمشخصات مصالح رويه درميزان تنش و كرنش عمودي روسازي انعطاف پذيربادرنظرگرفتن رفتارالاستيك خاك
 بررسي جامع مدلهاي تعيني قطعي و احتمالي پيش بيني زوال روسازي
 بررسي خصوصيات خستگي مخلوط هاي آسفالتي حاوي سرباره فولادي
 بررسي دستاوردهاي نانوفناوري درحوزه روسازي راه
 بررسي روشهاي توليدواجراي آسفالت سرددرراه هاي ايران
 بررسي علل خرابي زودرس رويه هاي آسفالتي درمناطق سردسير مطالعه موردي درمنطقه ارسباران
 بررسي عملكردروسازي مسيرهاي اتوبوس هاي تندروشهري وطرح روسازي مناسب
 بررسي فني و اقتصادي استفاده ازاسفالت ماستيك سنگي به جاي سايرمخلوطهاي آسفالتي سنتي
 بررسي نكات اجرايي حاصل ازنصب لايه هاي ژئوسنتتيك درايران با هدف كنترل تركهاي انعكاسي
 بررسي پايداري روسازي بتني فرودگاه ها
 تاثيردانه بندي برسختي مخلوطهاي آسفالت ماستيك
 تاثيرروش افزودن آهك هيدراته برحساسيت رطوبتي مخلوطهاي آسفالتي
 تاثيرسرعت ودمابركرنش كششي و عمرخستگي لايه هاي آسفالتي
 تاثيرميكروسرفيسينگ برشاخص راحتي سفرrn درآزادراه تهران - قم
 تثبيت اساس با استفاده ازامولسيون و سيمان
 تحليل رفتارداول بارها درروسازي هاي بتني غيرمسلح با هدف بهينه سازي تعداد دول بارهاي موردنياز
 تحليل نتايج محاسبات بازگشتي آزمايش fwd درروسازي هاي آسفالتي
 تحليل و ارزيابي كاربرد الياف پلي پروپيلن بركارايي و اجراي آسفالت
 دسته بندي فاكتورهاي تاثيرگذاربرقابليت خودترميمي مخلوطهاي آسفالتي
 رفتارآسفالت اصلاح شده با پليمر sbr تحت بارگذاري خزش ديناميكي
 طراحي بانك داده هاي معادن مصالح سنگي استان هاي تهران قم و قزوين درمحيط Gis
 مقايسه اقتصادي حالت هاي مختلف احداث شانه آسفالتي جهت كاهش هزينه هاي احداث روسازي راه
 مقايسه فني و اقتصادي آسفالت متخلخل و آسفالت معمولي
 مقايسه روشهاي پيش بيني دماي عمق لايه آسفالتي
 مقايسه و برآورد هزينه هاي روسازي آسفالتي وبتني درايران
 واكنش حرارتي روسازي هاي آسفالتي وبتني تونل درمقابل آتش سوزي
 كاربرد شبكه عصبي مصنوعي درپيش بيني كرنش فشاري و شيارشدگي روسازي
 آشنايي با اصول فن آوري قطارهاي شناورالكترومغناطيسي
 آناليز سيستم its ازطريق الگوريتم دايجسترا براي تعيين كوتاهترين مسيرجهت مديريت هوشمند حمل ونقل
 ارائه مدل فروش مازادبرظرفيت مطالعه موردي درقطار سيمرغ شركت قطارهاي مسافري رجاء
 ارائه يك روش موثرومقاوم به تغييرات محيطي براي تشخيص موقعيت مكاني خودرو دربزرگراه
 ارزيابي راه آهن پرسرعت ازديدگاه فني و تكنولوژي نسبت به راه آهن كلاسيك
 ارزيابي مزايا و معايب حاصل ازايجادسيستم درراه ها
 ارزيابي سيستم هاي جامع حمل ونقل MRT با استفاده ازروش تحليل سلسله مراتبي Ahp جهت تحقق توسعه پايدارشهري درايران
 ارزيابي وامكان سنجي استفاده ازسيستم هاي مديريت تعميرونگهداري خطوط ريلي درايران جهت رده بندي كيفي آنها
 ارزيابي كمي وانتخاب سيستم بهينه اجراجهت پروژه هاي حمل ونقل بارويكرددروزارت راه وشهرسازي
 استفاده ازنرم افزار trans cad جهت تعيين مسيرهاي مناسب دوچرخه سواري
 اصلاح پروسه حمل ونقل درمديريت لجسيك و نقش آن درحمايت ازتوليد كنندگان داخلي كالاهاي ورزشي
 امكان استفاده ازبستر ارتباطات ماهواره اي و مخابرات سيار درحمل ونقل
 انتخاب بهترين طرح بازدارنده سبقت ازشانه راه درآزادراه ها با استفاده ازيك مدل مركب جديد ازروشهاي mcdm
 انضباط وخردگرايي درمطالعه و ايجادزيرساخت هاي حمل ونقل
 اولويت بندي فناوريهاي نوين نگهداري زمستاني زيرساخت هاي حمل و نقل
 اولويت بندي تامين كنندگان خارجي ناوگان ريلي با استفاده ازروش تحليل سلسله مراتبي فازي گروهي
 بررسي اثرملاحظات برابري اجتماعي برحل مسئله طراحي شبكه وابسته به زمان - مطالعه موردي: سمنان
 بررسي انواع تقاطعات غيرهمسطح و انتخاب تقاطع بهينه باتوجه به ظرفيت و سرعت
 بررسي مفاهيم SDI جهت ايجادحمل ونقل پايدار
 بررسي نيازمندي ها ومزاياي استقرارسياست فراباراندازدرمراكز توزيع مطالعه موردي درشركت پخش البرز
 بررسي و ارائه فناوريهاي نوين جهت هوشمندسازي و توسعه بزرگراه ها
 بررسي و تحليل جايگاه تصميم گيري گروهي چندمعياره مكاني درمديريت زيرساخت هاي حمل و نقل
 بكارگيري تجهيزات its درمديريت ناوگان جاده اي
 بهبودعملياتي گلوگاه هاي ترافيكي
 تاثيرتعميرونگهداري خطوط ريلي برراندمان حمل و نقلي ريلي
 تحليل COST/BENEFIT درارائه مدل و پياده سازي الگوي معماري ملي سيستم هاي حمل ونقل هوشمندITSNA
 تحليل نتايج اندازه گيري سايش ريل درقوس هاي خطوط مترو تهران براساس شاخص MGT
 تحليل اقتصادي تجهيز شبكه ريلي كشوربه سيستم هاي هشدارخرابي پيشگيرانه
 تحليل برحجم سفرومسافر دراستان اصفهان
 تعميم الگوريتم محدودسازي دروني نسبت طول صف درسطح شبكه براي بهينه سازي زمانبندي تقاطع هاي همسطح چراغدار درشرايط فوق اشباع
 جايگاه مهندسي ارزش درحمل ونقل دريايي و زيرساخت هاي مربوطه
 حمل ونقل ريلي چالشها و فرصت ها
 راهكارهاي افزايش اثربخشي مهندسي ارزش درپروژه هاي زيربنايي حمل ونقل جاده اي كشور
 سندچشم اندازواستراتژي توسعه بخش حمل ونقل استان يزد
 شناسايي و برري شاخصهاي اثرگذار درتعيين نوع خودروي مناسب جهت تاكسي
 ظرفيت سنجي كاهش تصادفات جاده هاي برون شهري ايران با بهره گيري ازكاربردهاي ايمني فناوري ارتباطات هوشمند بين خودرويي
 مدلسازي انتخاب زمان عزيمت كاربران براي سفرهاي كاري درمعابرشهري
 مكانيابي احداث پياده راه با استفاده ازروشهاي سنجش ازدور
 نقش gis دربهبود زيرساخت حمل ونقل هوايي
 نقش كاهش سفرهاي كاري دربهبود الگوي توسعه حمل ونقل محور TOD
 پايداري دربرنامه زماني قطار
 كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي Gis دربرنامه ريزي حمل ونقل شهري
 تعيين حداقل شعاع قوسهاي افقي براي افزايش ايمني و پايداري حركت كاميونهاي ترانزيتي در محل انطباق قوسهاي افقي و قائم

نمایه سازی مجموعه کامل مقالات اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات در پایگاه civilica.com

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات 17  مهر ماه 1392 توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در گیلان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 752عنوان مقاله تخصصی شامل 5125 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
 شبيه سازMSWSN: تحليل عملكردوشبيه سازي سنسورها درشبكه هاي سنسوربي سيم چندسينكي
 كاربردنرم افزارهاي رايانه اي درعمليات حسابرسي
 طراحي و پياده سازي مدل نوين سازمان با ساخترامبتني برتبلت ورايانش ابري به عنوان زيرساخت آموزش الكترونيك و سازمان چابك
 بررسي نقش سيستم هاي اتوماسيون اداري دراثربخش بودن سرعت تبادل اطلاعات حفاظت وبازيابي اطلاعات درسازمان ها مطالعه موردي: برق منطقه اي استان گيلان
 محاسبات ابري درمقابل محاسبات مشبك
 طراحي سيستم پيشنهادگرمبتني برشبكه بيزي بابهره گيري ازتاثيرات هموفيلي درروابط اجتماعي
 چالشها وتنگناهاي مديريت وبازيابي اطلاعات
 Email Threats and Its Security Establishing Methods By Focusing On The Comparison Of Five Security Methods; HC, CE, ABS, CBF, RS
 نقش فناوري اطلاعات وارتباطات دررشداقتصادي
 ارزيابي تاثيرپروتكل RSVP دركاهش زمان كشف مسيرپروتكل مسيريابي AODV
 مروري برزبانهاي برنامه نويسي محاسبات كوانتومي
 ارائه يك پروتكل جايگزين براي حفظ حريم خصوصي افراد درسيستم هاي مبتني برمكان
 مروري برمتدهاي مبتني برتحريف درقوانين وابستگي براي حفظ حريم خصوصي درداده كاوي
 تاثيرپروتكل RSVP درافزايش مسيريابي ترافيك دريافتي پروتكل AODV
 بهبودتوازن باردرزيرساخت محيط محاسبات ابري با استفاده ازالگوريتم طبقه بندي وژنتيك
 روشهاي تشخيص اتوماتيك پلاگاريسم متن دوزبانه
 تحليل وب سنجي وب سايت خبرگزاري هاي جمهوري اسلامي ايران
 الگوريتم زمانبندي درسيستمهاي چندپردازنده با استفاده ازالگوريتم PSO
 بررسي تكنيك هاي بازيابي عقبگرد درسيستم هاي توزيع شده
 گسترش فناوري تلويزيون اينترنتي IP-TV
 بررسي وضعيت فناوري اطلاعات درسازمان تامين اجتماعي: موردكاوي تامين اجتماعي شاهرود
 A Survey of Ant Colony Optimization Routing Algorithms in Mobile Ad Hoc Networks
 بررسي عوامل ايجادخسارت دربيمه بدنه اتومبيل ها با استفاده ازالگوريتم درخت تصميم
 مساله امنيت و توان مصرفي حسگرها درشبكه هاي بي سيم پزشكي
 مساله امنيت و كنترل ازراه دورحسگرهاي بي سيم دركاربردهاي پزشكي
 طراحي يك پروتكل مسيريابي مبتني بركلاسهاي پهناي باندمجزا مجهز به سياست مسيريابي مجدددرشبكه هاي حسگربي سيم
 يك معماري موازي براي خوشه بندي مقياس وسيع نامه هاي الكترونيك ناخواسته
 بهبودروشهاي زمانبندي پيام درشبكه كنترلگر ناحيه ايي باراه انداززماني
 مروري بر ساختار شبكه كنترل كننده ناحيه اي با راه انداز زماني
 بررسي و مقايسه چندروش مهم براي تشخيص نفوذدرشبكه هاي كامپيوتري
 اصول طراحي و معماري ماژول امنيت سخت افزاري
 پروتكل مسيريابي مبتني برقابليت اعتمادمجهز به سياست مسيريابي مجدددرشبكه هاي حسگربي سيم
 آموزش ماشين بردارپشتيبان درتشخيص آپنه انسدادي خواب
 رويكردي تبديل - محور: جهت تبديل مسائل طرح ريزي انطباقي به مسائل طرح ريزي كلاسيك
 مديريت اطلاعات و برنامه ريزي براي گردشگري بوسيله سيستم خبره
 بررسي الگوريتم هاي موازي حل مساله بهينه سازي KNAPSACK
 يك روش مسيريابي جديددرشبكه هاي حسگرازطريق خوشه بندي لايه اي نامساوي
 Challenges In Body Area Network
 حمايت ازحريم خصوصي افراددرداده كاوي متمركز وتوزيعي
 بررسي مكانيزم هاي انتقال امن ماشين هاي مجازي درزيرساخت فراهم كنندگان سرويس ابري
 يك پروتكل مطمئن به منظورانتقال امن ماشين هاي مجازي مابين سرورهاي فيزيكي درزيرساخت ابري
 بهبود بخشيدن كيفيت ديداري درتصاوير مربوط به شكستگي استخوان با استفاده ازابزارهاي هوش مصنوعي
 پروتكلهاي امنيتي درشبكه هاي بي سيم ادهاك:مقايسات وچالشهاي توسعه
 كاربردداده كاوي برروي داده هاي آموزش عالي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي شهررشت بااستفاده ازتكنيكهاي طبقه بندي وخوشه بندي
 مقايسه كارايي الگوريتم هاي خوشه بندي متون برميزان بازيابي اطلاعات درمتون فارسي
 ساختاركاوي وب
 ارايه طرحي جهت بررسي يكپارچگي نتايج پردازشي به دست آمده ازابرها
 روشهاي ايجادتجميع كارا:توليد تنوع وارزيابي روشهاي تركيب رده بندها مقاله مروري
 تاييد هويت برپايه كليدهاي عمومي و خصوصي درسيستم هاي همكاري گروهي
 يك مدل امنيتي براي iptv با استفاده ازتركيب مديريت حقوق ديجيتال با سيستم رمزعبوريكبارمصرف
 A Hybrid Evolutionary Method to Generate a Fuzzy Knowledge-Base Automatically
 ارايه يك مدل براي امنيت داده ها درمحيط معماريهاي سازماني وسرويس گرايي
 طراحي سيستمي براي تشخيص بيماري آنمي فقرآهن با استفاده ازالگوريتم هاي داده كاوي
 كريستال وويژگيهاي آن
 آناليزتصاويرجنين با روش پردازش مرفولوژيكي عناصروابسته به مكان و زمان
 Binary Cuckoo Optimization Algorithm
 مقايسه وبررسي الگوريتم هايتشخيص حملات تزريق كداس كيوال و معرفي تكنولوژي لينك جهت جلوگيري ازاين حملات
 بررسي ومقايسه روشهاي طراحي وپياده سازي و ابزارهاي موردنياز براي توليد زبانهاي خاص حوزه SDLs
 پردازش رمزنگاري چندلايه براي امنيت شبكه
 شهرالكترونيك ورسانه هاي نوين
 بررسي روشهاي ارزيابي تكنيك هاي تشخيص سرقت علمي - ادبي درمتون
 بررسي روشهاي تشخيص سرقت علمي - ادبي بيروني درمحيط تك زبانه
 رمزنگاري وپياده سازي پروتكل كربروس 05 درسيستم فايل توزيع شده ي هادوپ
 ارائه روشي جديدبراي بازيابي اطلاعات درشبكه هاي اجتماعي فارسي براساس يادگيري تقويتي
 مكانيزم ارتقاي امنيت ازطريق RFID وكارت اعتباري درجهت شناسايي كاربر
 مروري برتركيب سرويسهاي وب براساس آگاهي اززمينه و به صورت پويا
 خوشه بندي پرس وجوبااستفاده ازسياه هاي كاربر
 مقايسه الگوريتم هاي Tcp Reno Tcp NewReno Tcp Vegas Tcp Sack وبررسي عملكردآنها برروي صف RED
 ارائه راهكارجديدتشخيص حمله گودال درمسيريابي شبكه حسگربي سيم
 لزوم استفاده ازسيستم ضدپولشويي دربانكداري الكترونيكي
 تاثيرمشخصات فردي مشتريان برقصداستفاده آنها ازخدمات بانكداري موبايل مطالعه موردي: شعب بانك صادرات شهرستان مشهد
 بررسي مدلها وروشهاي تخصيص منابع درمحاسبات ابري
 بررسي الگوهاي مبتني برمعماري سرويس گرادرسيستم هاي بانكداري متمركز
 امنيت سرويس وب: بررسي جديدترين راهكارهاي موجود
 ارائه يك روش زمانبندي كارمبتني برالگوريتم قورباغه درمحيط محاسباتي گريدهاي اقتصادي
 بررسي وارزيابي الگوريتم هاي زمانبندي درمحاسبات گريد
 رگرسيون درختي و طبقه بندي
 انجام فرضيات معقول جهت طرح ريزي بادانش ناكامل
 مروري برروشهاي تجميع داده درشبكه هاي حسگربي سيم
 ارزيابي اعتبارنرم افزارهاي شبيه سازهوافضايي
 مروري برمفهوم داده كاوي و كاربرد آن درحوزه هاي مختلف
 بكارگيري تكنيك هاي داده كاوي جهت پياده سازي سيستم هاي هوش تجاري دركاوش وب
 Music Information Retrieval Based on Query By Humming
 رويكردسازمان هاي ايران به مهندسي مجددفرآيندها درتوليد ERP و ارتقاء كيفيت داده ها وبازيابي اطلاعات
 كنترل هم روندي وبروز رساني موازي تراكنشها توسط روش CRCW درDDBMS
 GORS: روشي براي بهبود انتخاب منبع درشبكه هاي گريد محاسباتي براساس اندازه گيري كارايي
 بهبود تماميت محاسبات ابري
 استخراج الگوهاي vt ازEGM بيماران قلبي به منظورهوشمندسازي ICD
 تشخيص بيماري آنمي فقرآهن با استفاده ازتكنيك هاي داده كاوي
 كاربرد الگوريتم كلوني مورچه ها درالگوريتم هاي داده كاوي
 خوشه بندي درشبكه هاي حسگربي سيم با استفاده ازمنطق فازي
 بررسي و مقايسه مدلهاي ارزيابي معماري سازماني
 خوشه بندي داده ها به روش الگوريتم فاخته
 بررسي كلي روشهاي بازيابي تصويرمبتني برمحتوا
 A Survay on Alert Visualization Tools in Intrusion Detection Systems
 ارائه معماري سرويس گراجهت تشخيص تشابه تواليهاي DNA
 روشي براي شناسايي تست همبستگي خطي درداده كاوي
 كشف همبستگي خطي درپايگاه داده بااستفاده ازتكنيكهاي داده كاوي
 روشي ابتكاري براي تسريع بخشيدن به فرآيند كشف همبستگي خطي
 چارچوب مديريت انطباق براي سرويس پرداخت سيار
 نهان نگاري بدون محدوديت داده باتغيير ماهيت داده به نمودار
 طراحي و پياده سازي فيلترديجيتال ميانه بلادرنگ برپايه FPGA
 طراحي و دسته بندي كنده تلفيقي براي تشخيص نفوذبااستفاده ازماشين هاي بردارپشتيبان و شبكه هاي بيزي ساده
 استخراج خودكارجداول رابطه اي ازنمودارهاي كلاس UML توسط ابزار AGG
 مقايسه روشهاي مبتني برداده كاوي درتشخيص نوع سرطان سينه
 الگوريتم مسيريابي باقابليت تحمل پذيري خرابي و جلوگيري ازازدحام براي همبندي مش درشبكه هاي روي تراشه
 جايگاه ITIL درتوليد محصولات نرم افزاري
 ارائه روشي جديدبراي كشف منبع درخت دودويي درگريد بااستفاده ازفاكتوراعتماد
 كاوش متون فارسي دروب بااستفاده ازتحليل معنايي وروش طبقه بندي چندلايه اي اطلاعات
 ارائه روش جديدي جهت تعيين تعدادسرخوشه هاي بهينه درشبكه هاي حسگربي سيم به كمك الگوريتم تپه نوردي و الگوريتم K-means
 ارائه روشي براي صحت سنجي توصيفهاي z ازسيستم هاي همروندبادرنظرگرفتن اعمال غيرقطعي
 بررسي كنترل ازدحام باشبيه ساز ns2
 محاسبات ابري ومعماري سرويس گرا
 مدل كردن توان مصرفي برنامه ها بااستفاده ازالگوريتم M5P
 امنيت درپروتكلهاي مسيريابي link -state -پروتكل ospf
 پيش بيني وتحليل توان مصرفي سيستم عاملها
 ارائه يك رويكردمدل محوربراي تست كارايي نرم افزارهاي تحت وب با استفاده ازشبكه هاي پتري
 ارائه يك متدولوژي مدل محورچابك درفرآيند توسعه نرم افزارهاي تلفن همراه
 ارائه يك مدل فرآيند مهندسي نيازمنديهابراي توسعه نرم افزارهاي تلفن همراه
 ارائه الگوريتم موثرمسيريابي درفرآيند خوشه بندي با هدف انتخاب مسيرهاي با طول مسيرتقريبا مساوي و افزايش تعادل باراكري سرخوشه ها درشبكه هاي حسگربيسيم
 داده كاوي توزيع شده درشبكه ها
 تركيب درخت تصميم گيري و شبكه بيزين درجهت بهبود عملكردسيستم هاي تشخيص نفوذ
 انتخاب سرخوشه هاي بهينه درشبكه هاي حسگربي سيم با استفاده ازالگوريتم دسته ماهي هاي مصنوعي بهبود يافته
 پيشنهادپروتكل STRUG-DC براي مقابله با انواع حملات به ويژه حمله سايبل درشبكه هاي حسگربي سيم با استفاده ازتغييرفركانسي و زمان بندي ارسال
 Reviewing of Recognition Algorithms for Persian Characters & Numbers
 مطالعه و بررسي مدلي جديد ازارائه ي محتواي يادگيري درعلوم
 طراحي و مدلسازي سيستم بخش بنيد تصويربرپايه fpga با استفاده ازنرم افزار System generator
 مروري برروشهاي تخصيص ماشين هاي مجازي به ميزبانهاي فيزيكي درمحاسبات ابري
 مروري برروشهاي زمان بندي وظايف درمحاسبات ابري
 قطعه بندي تصاويرعنبيه بااستفاده ازروش مورفولوژي
 داده كاوي بااستفاده ازالگوريتم ژنتيك وانتخاب كلونال وانتخاب منفي
 مطالعه مروري برروشهاي تحقيق بنيادي وپروتكل ها براي شبكه هاي ساختارنيافته
 مطالعه ي مدلهاي لغوي به منظور بررسي شباهت اسناد
 كاهش تاخيرومصرف انرژي درشبكه هاي حسگربي سيم
 كاربردتكنيك طرح ريزي خودكاردرتوليد مسيرآموزشي به صورت هوشمندمطابق باويژگيهاي يادگيري هردانشجو
 بررسي و مقايسه پروتكلهاي مسيريابي ازلحاظ افزايش قابليت اطمينان درشبكه هاي حسگربي سيم
 نگاشت نمودارحالت وفعاليت به آتاماتاي سلسله مراتبي توسعه يافته
 ذخيره سازي عكس درفيسبوك به شيوه haystack
 يك رويكردجديد جهت تخصيص بهينه و بلادرنگ كارها درشبكه هاي حسگر/عامل بيسيم
 ارزيابي امنيت نرم افزاروارايه مدل هاي امنيت براساس شبكه پتري تصادفي
 بررسي بازيابي اطلاعات و ارتباط آن با شبكه هاي اجتماعي
 معرفي رويكردي نوين براي افزايش امنيت مسيريابي پيازي
 انجام تست رابط گرافيكي كاربري GUI بابكارگيري تست هاي مبتني برمدل
 پيكربندي امن راديوهاي وايرلس شبكه گسترده ميكروتيك براساس پروتكل امنيتي EAP-TLS
 كاربرد تكنيك هاي داده كاوي درپيش بيني زمان مساعدبرداشت محصول زراعي
 شناسايي شاخصهاي بقاوپيش بيني طول مدت اقامت بيماران كليوي عفوني بستري درicu بامتدولوژي CRISP-DM
 Digital watermarking scheme using contourlet transform
 بكارگيري الگوريتم هاي تكاملي ژنتيك باكتريلوژيكال پرندگان و تكاملي كوانتومي درسيستم آزمون جهشي
 ارسال داده هاي سنسورسيگنال ضعيف درشبكه حسگربدن ban
 بهبودروش رفع ابهام معنايي برپايه شباهت مفهومي متون
 كاهش احتمال شكست پروتكل Two-phase commit دربازيابي سيستم هاي اطلاعاتي
 پيامهاي همه پخشي درشبكه هاي موردي بين خودرويي: چالشها و پروتكل ها درلايه ي mac
 الگوريتمي براي افزايش دقت تشخيص حروف فارسي و كاهش اثرنويزبرآن
 بررسي تجربه كاربري سيستم مديريت آموزش lms براساس روش طراحي كاربرمحور: مطالعه موردي دانشكده آموزشهاي الكترونيك دانشگاه شيراز
 انجام داده كاوي هاي حجيم با استفاده ازمحاسبات ابري
 استخراج رويدادازمتن گزارش يك مسابقه فوتبال
 ارائه مدلي جهت شناسايي مشتريان ترجيحي درسيستم برنامه ريزي منابع سازمان ERP با استفاده ازتكنيك هاي داده كاوي
 اصول ومباني تكنولوژي واترماركينگ ديجيتال
 استخراج رويداد ازمتن گزارش يك مسابقه ي فوتبال بااستفاده ازتركيب روشهاي مبتني برلغت وتحليل گرامري
 تحليل برپروتكلهاي مسيريابي درشبكه هاي حسگربي سيم wsn
 تجميع داده ي انرژي كارا مبتني برشبكه عصبي رگرسيون عمومي درشبكه هاي حسگربي سيم
 حمله ي خطاي تفاضلي برروي رمز قطعه اي سبك وزن KLEIN
 تبديل گسستگي مسيريابي به پيوستگي رديابي بازنجيره ماركوف
 برنامه نويسي موازي به سبك استريمي
 ارزيابي مدل سازي وشبيه سازي محيطهاي محاسبات ابري مقياس پذير
 مروري برمفاهيم مزايا و چالش هاي خط توليدنرم افزار
 ارائه رويكردي نوين براي شناسايي سرويسهاي وب ازطريق مهندسي معكوس سيستم هاي موجود
 جهان امروزوتجارت الكترونيك
 ارتباط ويكپارچه سازي راه حل هاي فناوري اطلاعات درنظام اطلاعاتي آموزش عالي كشور
 داده كاوي برروي پايگاه داده زيستي DATA minning
 ارزيابي تكنيكهاي مهاجرت ماشين هاي مجازي درمحاسبات ابري
 بررسي روشهاي قطعه بندي تصويرومقايسه آنها
 روشهاي كاري وچالشها استفاده ازميان افزارسرويس محور
 بررسي ابزارها كاربردها وچارچوب هاي تصويركاوي
 ارائه يك مدل براي مقابله باتهاجم تحليل توان مصرفي دركارت هاي هوشمند
 تبيين مدلهاي مفهومي و معماري كلان پياده سازي نهادسازي و توسعه كاربردي رايانش ابري
 تحليل و بررسي نگاشت برداري معماري شبكه برروي تراشه
 مدل كارامدخوشه بندي پوياي اسنادوب به منظوربهبود فروش كالادروب كاوي
 چارچوب يك كلاس مجازي
 مروري برمديريت مصرف انرژي درمراكز داده اي رايانش ابري
 رايانش ابري ايجادتوسعه و بهبود مستمركسب وكاربارويكردكارآفريني
 طراحي سيستم خبره فازي به منظور كنترل حركت بالا بر
 ارائه روش جديد براي تخصيص كاربراساس عاملها جهت رسيدن به تعادل باردرشبكه هاي گريد
 بررسي و مقايسه چارچوب هاي معماري سازماني
 بررسي امنيت مسيريابي درشبكه هاي موردي چالشها وراهكارها
 پيشنهاد يك روش K نزديكترين همسايه براي دسته بندي اسنادمتني
 پيشنهادرويكردي تركيبي براي دسته بندي اسنادمتني بااستفاده ازKنزديكترين همسايه پيشنهادي روي شينگل هاي مختلف
 زمانبندي ايستاي وظايف درمحيط گريدمحاسباتي با استفاده ازالگوريتم فاخته
 تحليل رمزنگاري جايگشت ستوني برپايه الگوريتم ژنتيك بهبوديافته براي كليدهاي باطول بزرگ
 معرفي يك الگوريتم مسيريابي جديدبراي شبكه ميان ارتباطي بنس
 محاسبه سيستماتيك ايمني سيستم ها بااستفاده ازروش ماركوف
 بررسي نقش هوش تجاري برافزايش ميزان بهره وري سيستم هاي سازماني
 بررسي روش هاي تست نرم افزارمبتني برجستجو براساس الگوريتم فوق اكتشافي
 معرفي و ارزيابي ميزان دقت تكنيكهاي داده كاوي براي كمك به پيش بيني بيماريهاي قلبي
 بهينه سازي موقعيت يابي DV-HOP درمحيطهاي باتراكم پايين به كمك حداقل تعدادحسگرمرجع
 علم پردازش تصويروكاربرد آن درطراحي و ساخت روبات مسيرياب
 كمك پردازش تصاويربه پزشكان درتشخيص بهترعكسهاي سونوگرافي واكوكارديوگرافي
 مفاهيم اصول وچالشهاي صحه گذاري واعتبارسنجي نرم افزارهاي شبيه سازدرحوزه هوافضا
 بازيابي هوشمنداطلاعات ازطريق موتورهاي جستجوي مبتني بروب معنايي
 تحليل تاثيرتكنيكهاي داده كاوي برپايگاه داده هاي مختلف
 پشتيباني ازسرويسهاي مركب درمعماري سرويس گرا
 الگوريتمي به منظوريافتن پايدارترين مجموعه حاكم متصل دريك شبكه هوشمند بيسيم ادهاك توسط اتوماتاي يادگير توزيع شده
 ارائه يك مدل مسيريابي اعتمادگرادرپروتكل aodv درشبكه هاي حسگربي سيم
 ارائه يك مكانيزم تنظيم پنجره رقابت درشبكه هاي بي سيم محلي مبتني براستاندارد IEEE 802.11e
 بررسي عملكردسيستم هاي بازيابي تصاوير دردستگاه هاي سيار
 بررسي تطبيقي نظريه هاي يادگيري درروانشناسي بامدلهاي يادگيرماشين
 روش هاي انتشاراطلاعات درشبكه هاي حسگربي سيم
 مروري برروشهاي دسته بندي براي تشخيص سرطان سينه درزنان با استفاده ازتكنيك هاي داده كاوي
 مروري برتركيب كاراي وب سرويس هابراساس تكنيك مذاكره
 مسيريابي شبكه هاي حسگربي سيم باكاربردتراشه مسيرياب بهينه سازي كلوني مورچه
 معرفي روشي جهت انتخاب سوال درآزمونهاي تطبيقي كامپيوتري
 طراحي هستان نگاري براي كشف دانش واكسن ايران
 مروري برروشهاي گزارش گيري و بازيابي دردرخت B
 مكانيزم ها وروشهاي ايجادامنيت درپردازش هاي ابري
 تحليل رابطه بين اجراي كامل سوئيچينگ ووفاداري مشتريان مطالعه موردي سيستم بانكي شهرلاهيجان
 ارائه الگوريتمي برپايه قانون مسيريابي پويا براي شبكه هاي موبايل ADHOC
 بهبود مكان يابي درشبكه هاي حسگربي سيم با استفاده ازگره هاي راهنماي ثابت و متحرك
 جايگاه erp درامنيت نرم افزارو ارائه يك مدل كارا جهت سيستم هاي نرم افزاري سازمان هاي ايران
 ارائه رويكردنوين جهت تطبيق نرم افزارها با تغييرات تكنولوژي
 تحليل ابزارهاي اقتصادي و منبع بازجهت تكرار پايگاه داده
 يك روش تركيبي براي اتصال سرويسهاي وب معنايي
 تحمل پذيري خطا درشبكه هاي AdHoc توسط پروتكل هاي مسيريابي چندمسيره
 ارائه مدل پذيرش وپياده سازي موفق سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني براساس نظريه يكپارچه پذيرش و استفاده ازفناوري UTAUT
 بررسي تطبيقي نرم افزارهاي كلاس مجازي داخلي و خارجي
 كتابخانه الكترونيك جامع باقابليت پشتيباني ازسيستم مديريت محتوا و پردازش ابري
 ارزيابي پروتكلهاي مسيريابي چندپخشي درشبكه سيارموردي
 طراحي الگوريتم امنيتي چندلايه اي براي سيستم تشخيص نفوذبرروي ماشين هاي مجازي درشبكه محاسباتي ابر
 سيستم كنترل ترافيك توزيع شده هوشمندچندعاملي
 پروتكل كنترل همروندي امن چندسطحي درپايگاه داده توزيع شده
 پروتكل كنترل همروندي امن چندسطحي درپايگاه داده توزيع شده
 يك طرح پيشنهادي براي روان سازي ترافيك با استفاده ازابزارهاي جديد پردازش تحليلي برخط و قانون متعادل سازي ECA184
 ارائه راهكاري جهت حفظ سرمايه هاي انساني درشبكه هاي اجتماعي ايراني
 ارائه يك معماري براي يادگيري الكترونيكي مبتني بررايانش ابري
 مرورتكنيك هاي كاهش بعدمتني بريادگيري منيفلد
 ادغام اطلاعات رنگ تصاويرمادون قرمز حرارتي ومرئي درسيستم هاي تاييد چهره
 كاربردكاوش استفاده ازوب ازطريق فايل ثبت وقايع سرور براي خدمات بهتروب سايت
 تعادل يك پاندول معكوس با استفاده از كنترلگرPD به منظور كنترل سيستمهاي غيرخطي
 بررسي سيستم هوشمندتشخيص وب سايت فيشينگ دربانكداري الكترونيكي به روش منطق فازي
 بررسي چندالگوريتم تشخيص عنبيه و مقايسه آنها باهمديگر
 تكنيك هاي داده كاوي به كاربسته شده براي پيش بيني وتشخيص سرطان سينه
 شناسايي و اولويت بندي بسترهاي فناوري اطلاعات درتوسعه مدارس هوشمند
 ارائه يك الگوريتم جديد براي بهبود تعامل سيستمهاي خبره باانسان وايجاديك خودسازگاري نوين درآن
 چندپخشي درشبكه هاي ادهاك مقايسه دوپروتكل MAODV و ODMRP
 دسته بندي صفحات وب بااستفاده ازمدلسازي رفتاري كاربران
 تاثيرعناصرآميخته بازاريابي 4P برتصميم خريد مشتريان الكترونيك موردمطالعه :شركت داده ابزار
 Graphical User Interfaces testing in Android operation system of smartphones
 بررسي كارايي I/O درسيستم هاي مبتني برناظرماشين مجازي
 استفاده ازدسته بندي كننده تركيبي براي تفكيك سيگنالهاي الكتروانسفالوگرام مربوط به پنج فعاليت ذهني
 تشخيص اعدادتوسط سنسورهاي نوري RBPJ
 مدلسازي وتشخيص اجتماعات درشبكه هاي اجتماعي مبتني براتوماتاي يادگير
 آزمايش نرم افزاروبكارگيري الگوريتم تكاملي هوش مصنوعي
 شبكه برتراشه سه بعدي وقابليت هاي توسعه داده شده آن درمعماري سه بعدي نسبت به معماري دوبعدي
 امنيت درمحاسبات ابري
 واكشي قوانين مفيد جهت تشخيص بيماري ديابت بااستفاده ازقوانين داده كاوي
 به كارگيري منطق فازي درارائه يك سيستم خبره فازي جهت تشخيص انواع بيماري هاي روحي و رواني
 تحليل بدافزار
 بررسي موردي الگوريتم هاي ايستا وپوياي تعادل باردررايانش ابري
 كنترل ازدحام درشبكه هاي كامپيوتري باالهام ازتئوري علم اقتصاد
 تست و تجزيه و تحليل نيازهاي نرم افزاربه روش گراف هاي دليل - نتيجه
 ارائه روشي نوين براي بهبود نتيجه استدلال واستنتاج درساختارهاي درختي به منظور افزايش سرعت ودقت درهوش مصنوعي و زيرشاخه هاي آن
 Advantage and Application Portal
 استفاده ازصكوك استصناع قابل تبديل به سهم جهت تامين مالي اپراتور چهارم
 ابراجتماعي: محاسبات ابري درشبكه هاي اجتماعي
 شبيه سازي الگوريتم پروانه درزبان برنامه نويسي سي شارپ
 بررسي روشهاي قرارگيري بهينه حسگرها درشبكه هاي حسگربيسيم بمنظورپوشش بهينه و افزايش طول عمر
 بررسي تكنيكهاي ادامه حيات درشبكه هاي فيبرنوري WDM درزمان بروز خرابي
 كاربرد محاسبات ابري دربازي هاي كامپيوتري
 بررسي كارايي وهمگرايي پروتكل هاي مسيريابي OSPF ، EIGRP RIP شبيه سازي وآناليز آنها
 بررسي متدولوژي سبك وزن برنامه نويسي سريع و شيوه هاي آن
 الگوريتم هاي تكاملي وزمانبندي تعادل باردرمحاسبات ابري
 نقشه راه به كارگيري ERP ابري دركسب و كارهاي توليدي
 ERP:ابري ساختار، مزايا و چالشها
 بررسي مشكلات امنيتي سازمان هاي اداري ايران وراهكارها به همراه پياده سازي نرم افزار امنيت پسورد
 يك سيستم جديد براي تشخيص چك هاي بانكي فارسي دست نويس
 بررسي نحوه نظارت برترافيك برمبناي بينايي ماشين هوشمند
 اكتشاف ومقابله با حملات سيل آسا درمحيطهاي پردازش ابري
 جستجووترجمه هوشمندمتون با استفاده ازعبارات باقاعده در.Net FrameWork
 پياده سازي روشهاي حسگري طيفي چندآنتني كورمبتني برمقاديرويژه MME,MEMT,ME-GM درسيستم هاي راديوي شناختي برروي FPGA
 تحليل محرمانگي درشبكه هاي اجتماعي و ارايه راهكارافزايش آن
 مدلي بهينه براي اعتبارسنجي مشتريان بانك براساس الگوريتم يادگيري بيز
 تركيب بهينه ي سرويسهاي وب برمبناي ويژگيهاي كيفي
 بهبودكارايي پيش بيني تورم بااستفاده ازالگوريتم ژنتيك
 يك سيستم پيشنهاددهنده وب براساس تركيب داده كاوش استفاده وب وجلسه فعال كاربر
 خوشه بندي سرويسهاي وب براساس ويژگيهاي كيفي
 نقش عاملهاي انساني درامنيت بانكداري اينترنتي
 بررسي مدلهاي جلوگيري ازسالخوردگي نرم افزار
 بررسي هاي مدل هاي جوان سازي نرم افزار توسط زنجيره ماركوف
 نقدوبررسي روشهاي يافتن اسنادمشابه بادرجه تشابه بالا
 معماري مدلهاي آموزش الكترونيكي
 تحليل روشهاي شخصي سازي صفحات وب براساس آتاماتاي يادگيري وساختارپيوندي صفحات
 ارائه ي رويكردجديدي مبتني برپيش بيني براي رديابي هدف درشبكه هاي حسگربي سيم
 يك رويكردمبتني برآتوماتاي يادگيرسلولي براي مساله ي مسيريابي وسيله ي نقليه باظرفيت محدود
 الگوريتم نوين رمزنگاري تصاويررنگي مبتني برنظريه اعداداول
 گروه بندي تصاوير بدست آمده ازموتورهاي جستجوتوسط روش مجموعه هاي غالب برمبناي هيستوگرام تصاوير
 تعيين تعدادبهينه ي همسايگان درالگوريتم فيلترگذاري مشاركتي knn مبتني برآيتم جهت فرآيند يادگيري ترجيحات كاربران جديد
 تكنيكهاي موثريادگيري ترجيحات كاربران جديد درسيستم هاي پيشنهاددهنده فيلترگذاري مشاركتي
 ارائه روشي جهت شخصي سازي وب بااستفاده ازشبكه عصبي
 Evaluation of perceptual voice quality based on an extended E-model in VoIP communications
 بررسي روشهاي تشخيص دايره درتصاوير ديجيتال
 Low power pipeline implementation of one dimensional impulse noise reduction median filter
 بهبودقابليت اطمينان درسيستم هاي محافظ با استفاده ازدرجه بندي انطباق
 مطالعه تجربي داده كاوي درارزيابي عملكردمديريت منابع انساني
 مطالعه مروري برپيشرفت هاي جريانسازي ويدئو 2D/3D درشبكه هاي نظير به نظير
 ارائه روشي براي بهبود پروتكل مسيريابي AODV برپايه يافتن مسيري مطمئن درشبكه هاي سياربين خودرويي
 آموزش شبكه عصبي بااستفاده ازالگوريتم رقابت استعماري جهت فشرده سازي تصوير
 طراحي اتوماتيك براي توليد زبان طبيعي موقعيتي
 بررسي روشي براي موازي سازي حلقه هاي تودرتو داراي وابستگي داده
 روش مدل سازي فرآيند عمليات درگردش براساس شبكه پتري وuml
 بهبود الگوريتم رمزهيل بااستفاده ازماتريسهاي گردشي
 طراحي پردازنده خاص منظوره تشخيص لبه درتصاوير
 ارزيابي انواع روشهاي استخراج ويژگي درسيستم شناسايي نوري كاراكتر و تكنيكهاي افزايش دقت شناسايي متون عربي
 A survey on different encryption schemes in the cloud computing
 تست نرم افزاربه كمك ماشين بردارپشتيبان
 استفاده ازماشين بردارپشتيبان دربرآورد هزينه نرم افزار
 ارائه مدلي براي ابهام زدائي نام نويسنده ها دركتابخانه هاي ديجيتال با استفاده ازتركيب نتايج شبكه هاي اجتماعي وخوشه بندي
 ارائه يك روش نوين فازي درتخمين واريانس وميزان نويزتصاوير ديجيتال
 چارچوب فرايند كاوي براي تشخيص تقلب وسوء استفاده ازبهداشت و درمان
 تحليل و ارزيابي مهندسي نرم افزارمبتني برمولفه
 مقايسه عملكردپروتكلهاي مسيريابي AODV , DSR ,GRP ,OLSR دركاربردهاي voip,ftp,http به وسيله شبيه سازOPNET
 بررسي مسائل وچالشهاي امنيتي فناوري Zig bee درشبكه هاي بي سيم وراه حل هاي مرتبط
 ارائه روشي نوين درمدل نرم افزاري پخش فروش مويرگي
 تاثيرمكانيزه نومدن داده ها درتصميم گيري هاي راهبردي سازمان ها
 الگوريتم تشخيص سريع علامت اعداد مانده اي با استفاده از CRT II براي مجموعه پيمانه 2n,2 2n-1.2 2n+1
 مقايسه روشهاي دسته بندي خودكارمتون
 Updating Random Weights in Artificial Neural Networks based on Particle Swarm Optimization
 مالي رفتاري و مدل سازي مبتني برعامل دربازارهاي مالي
 ارايه روشي به منظور درستي يابي سيستم هاي مدل شده با UML توسط سيستم هاي وارسي مدل
 ارائه يك متدارزيابي قابليت استفاده جهت تركيب با فرآيند نرم افزاردرمحيطهاي توسعه مدل محور
 واكاوي چالشهاي استانداردهاي امنيت وب سرويس درمعماري سرويس گرا
 بررسي ابزارهاي ADDSS,UCDA درمديريت دانش جهت طراحي وتوسعه نرم افزار
 حملات و راه كارهاي امنيتي درشبكه هاي حسگربي سيم
 استراتژيهاي جديد زمان بندي كارها براساس كيفيت خدمات رساني به كاربران درمحيط محاسبات ابري
 آيا IPV6 امنيت بهتري را فراهم آورده است؟
 رديابي چشم انسان بااستفاده ازفيلترهاي ذره اي
 ارايه يك روش مبتني برماسك دودويي براي بهسازي گفتار
 مروري برتوسعه مولفه هاي سيستم هاي آموزش هوشمنددرسالهاي اخير
 ارائه ي رويكردنوين براي شناسايي سرويسهاي وب ازطريق مهندسي معكوس سيستم هاي موجود
 ابرسلامت و درمان
 بهينه سازي مديريت المان هاي شهري با ارائه الگوريتمي جهت كشف قواعدوابستگي فضايي
 الگوريتم SIF-IDF اصلاح شده جهت پنهان سازي مجموعه هاي عناصرتكرارشونده حساس
 ارائه يك الگوريتم بهينه سازمبتني برآتاماتا يادگير
 بررسي محاسبات كوانتومي تاثير آن برالگوريتم هاي رمزنگاري والگوريتم هاي جايگزين
 آناليز سيستم توزيع كليدكوانتومي سه بخشي بااستفاده ازمركزكوانتومي
 ارائه يك روش پيشنهادي تركيبي براي مسيريابي سلسله مراتبي درشبكه هاي حسگربيسيم
 ارائه روشي جديد براي خوشه بندي شبكه هاي سياربين خودرويي براي انتشاراطلاعات با استفاده ازالگوريتم هاي هوش تجمعي
 ارائه روش كلاسترينگ مبتني برتصميم گيري فازي باالهام ازرفتارالگوريتم هاي هوش جمعي براي ارسال وانتشاراطلاعات درشبكه هاي خودرويي
 A Survey about Spatial Association Rule Mining
 آناليز مدلهاي مولفه اي استاندارد
 آناليزمدل هاي مولفه اي غيراستاندارد
 بررسيي سيستم هاي مبتني برمولفه
 امنيت درسيستم عامل مك
 بررسي الگوريتم هاي مسيريابي درشبكه هاي حسگربي سيم ازنظر كارايي و مصرف انرژي
 بررسي چالشهاي امنيتي به ويژه حفظ حريم خصوصي دررايانش ابري
 بهبودظرفيت ذخيره سازي حافظه انجمني شبكه هافيلد
 تركيب وب سرويس ها براساس معيارهاي كيفي سرويس بااستفاده ازالگوريتم ژنتيك
 الگوريتم ژنتيك براساس جهش هاي مكرر براي حل مسئله مسيريابي وسيله نقليه با ظرفيت محدود cvrp
 حل مسائل باظرفيت وتراكم اطلاعاتي بالا بوسيله الگوريتم ژنتيك موازي ومدل map reduce
 بررسي پروتكل pkm نسخه ي 1و2 بااستفاده ازنرم افزارScyther
 بررسي و شبيه سازي پروتكل OLSR درشبكه هاي Ad-hoc
 ارائه يك روش جديددررديابي بلادرنگ مركزدرزجوش درفرآيند بازرسي لوله هاي فولادي مبتني بربينايي ماشين
 به كارگيري منطق فازي درارائه يك سيستم خبره فازي جهت تشخيص انواع بيماري هاي آنمي كم خوني
 پروتكل RPL اعتمادآگاه
 بررسي و تحليل پايگاه داده سيستم هاي تراكنشي وپرس وجو دررايانش ابري
 مروري برجريان كاريهاي علمي و الگوريتم هاي زمانبندي آن درمحيط توزيع شده
 طراحي يك الگوريتم جديدزمانبندي كارها درگريد محاسباتي
 نگاشت مدل رسمي فازي FPN به زبان نشانه گذاري توسعه يافته فازي FXML
 مقايسه كارايي تكنولوژي چندنخي همزمان نسبت به تكنولوژيهاي سنتي وبررسي محدوديت هاي اين تكنولوژي دركدهاي علمي
 مقايسه ي شبكه هاي ادهاك موبايل و شبكه هاي حسگربي سيم
 مروري براصول كاري كامپيوترهاي كوانتومي و رمزنگاري كوانتومي
 مروري برانواع معماري هاي شبكه هاي بي سيم روي تراشه
 ارائه ساختاري بهينه براي معماري شبكه هاي بي سيم روي تراشه بااستفاده ازروش شبيه سازي تبريد
 بررسي اصول اخلاق مهندسي باتمركز براخلاق درعلوم رايانه
 همايش ملي رويكردهاي نوين درمهندسي كامپيوتروبازيابي اطلاعات بررسي انواع حملات برروي ابروراهكارهاي مقابله با آنها
 تعيين نشانگرهاي زيستي موثردربيماري آلزايمروپيش بيني آن
 مروري برالگوريتم هاي مكان يابي مبتني بريك گره مرجع متحرك درشبكه هاي حسگربي سيم
 رتبه بندي سيستم هاي بيومتريك بااستفاده ازروش تصميم گيري چندمعياره
 بررسي و مقايسه رويكردهاي امنيتي مبتني برانرژي دربرابر گره هاي خودخواه درشبكه هاي سيارموردي
 ارزيابي و مقايسه 7پروتكل احرازهويت سامانه هاي تشخيص هويت راديويي rfid
 ارائه يك اسكلتون برنامه سازي كارا براي خوشه هاي پردازشي چندهسته اي
 كاربردگراف درسرعت فرايندهاي بينايي ماشين
 ارزيابي تطبيقي الگوريتم هاي تشخيص چهره
 بررسي عوامل تضعيف امنيت درمحيط پردازش ابري
 ارائه لايه هاي مختلف براي بالا بردن امنيت شبكه لايه بندي شده
 قطعه بندي تصاويررنگي بااستفاده ازماشين بردارپشتيبان
 بررسي نقش شهرالكترونيك درتكوين انقلاب شهرپايداردرعصراطلاعات منطقه 2شهرداري تهران
 ارائه يك روش براي دسته بندي حملات به امضاهاي ديجيتال
 اولويت بندي عوامل سيستم مديريت دانش مشتري درحوزه كسب و كارالكترونيك موردمطالعه:بيمه ايران
 Position Control of DC Motor Using Imperialist Competitive Algorithm Based PID Controller
 بهبود كيفيت خدمات تحمل پذيرخطا درگريد
 بررسي مفاهيم مجازي سازي ومسائل مربوط به امنيت آن
 بررسي Big Data درشبكه هاي اجتماعي
 ارايه يك چارچوب مدل سازي چندسطحي درمهندسي خط توليد مدل محور
 ايجادمدل و نرم افزارباتركيب مدلهاي مولفه محور
 تشخيص عنبيه بااستفاده ازتطبيق فازي روي ويژگيهاي محلي
 وزن دهي قواعددسته بندي فازي با استفاده ازتحليل ROC خصوصيات عامل دريافت كننده
 انتخاب مدل معماري نرم افزاربااستفاده ازبرازش حداقل مربعات
 بررسي و رتبه بندي عوامل موثربريادگيري الكترونيك با تكنيك تاپسيس فازي
 ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان درزنجيره تامين شركت آلفا مدارصنعت بااستفاده ازتكنيك خوشه بندي
 با استفاده ازالگوريتم ممتيك مبتني برتابو
 An Overview on Hyper-Spectral Camera System
 تحليلي برسيستم هاي تشخيص نفوذومعرفي مدلهاي تشخيص نفوذ
 استفاده ازالگوريتم ژنتيك وبرنامه نويسي خطي براي محاسبه POSS دربازي هاي ماتريسي باسودهاي فازي
 پيش بيني ميزان شاخصهاي آلاينده هاي موثردرافزايش بيماري قلبي درتهران با استفاده ازمدلهاي RBF,SVM
 بررسي و مقايسه نرم افزارهاي شبيه سازشبكه هاي حسگربي سيم
 بهينه سازي قابليت اطمينان شبكه هاي ارتباطي به وسيله طراحي الگوريتم ژنتيك تغييريافته
 استفاده ازمتدسركشي به نودجهت رفع مشكلات اجتناب ازتصادم باگوش كردن به خط دربسترهاي چندگانه RBPJ
 ارتقانرخ انتقال به كمك مالتي پلكس تقسيم زماني دربسترهاي چندگانه بي سيم RBPJ
 بهينه سازي سويچينگ بسته ايي استانداردIEEE 802.11s دربسترهاي بي سيم باساختارمش
 بررسي و مقايسه ي پروتكل هاي كنترل دسترسي به رسانه درشبكه هاي حسگربي سيم
 استفاده ازسطوح معماري مدل گرادرمهندسي نرم افزار
 مروري برالگوريتم هاي تطابق درختي كامل و بازيابي اطلاعات xml
 بالابردن كارايي درگريدبااستفاده ازالگوريتم كرم شب تاب
 پردازش تصويربااستفاده ازدسته بنديهاي يكنواخت
 مدلسازي سيستم هاي چندعامله بااستفاده ازشبكه هاي پتري فازي زماني باهدف شي گرايي
 الگوريتمي جهت كاهش الگوهاي ترتيبي تكرارپذيردرپايگاه داده دنباله
 شناسايي مشكلات و نارسايي هادرسيستم هاي توزيعي بسياربزرگ
 رديابي اهداف غيرفعال درشبكه هاي حسگربي سيم زنجيره اي برپايه پيش بيني و خوشه بندي گره ها
 بررسي امنيت درشبكه هاي بي سيم موردي Adhoc و راهكارهايي براي مقابله با حمله جعل هويت
 رواديد الكترونيك نيازي مهم درگردشگري الكترونيك چالشهاي زيرساختي وامنيتي
 معرفي وبررسي سيستم هاي تاليف همكارانه اسنادمتني
 كلداك: سيستم تاليف همكارانه اسنادمتني برخط وبرون خط
 معماري كلداك: سيستم تاليف همكارانه اسنادمتني برخط وبرون خط
 طراحي و شبيه سازي سيستم چندعامله آماده سازي فراورده پودرپسته براساس ويژگيها وروشهاي آزمون موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران
 تلفيق روشهاي داده كاوي به منظورتشخيص نفوذدرشبكه هاي كامپيوتري
 مدل Nstreme Version 2 جهت افزايش نرخ انتقال جايگزين سركشي چرخشي وهاب به نودهاي بي سيم
 راهكاربرپايه محاسبات نرم براي شناسايي اگزوديت ها ماده مترشحه درتصاويرشبكيه چشم
 بررسي الگوريتم هاي فرايندشاخص گذاري سندمبتني برمعناشناسي اجتماعي ومبتني برمعناشناسي رسمي
 معرفي مديريت تنوع پذيري درخط توليدسرويس گرا - پژوهشي درحال پيشرفت
 دسته بندي روشهاي معمول گسترش پرس وجوهاي متني
 طراحي يك مبدل معكوس باينري به گري با استفاده از ترانزيستورهاي اثرميداني مبتني برنانولوله هاي كربني
 طراحي يك مقايسه كننده چهاربيتي بااستفاده ازتكنولوژي ترانزيستورهاي اثرميداني مبتني برنانولوله هاي كربني
 گسترش بهره وري انرژي شبكه هاي حسگرسيارتوزيع شده با استفاده ازمنطق فازي
 حل مسئله فروشنده دوره گردبااستفاده ازالگوريتم جستجوي ممنوعه
 چكيده نويسي خودكارواستخراج جملات مهم وخلاصه سازي اسنادالكترونيكي بااستفاده ازروش LSA
 يك الگوريتم موازي مبتني برماشين بردارپشتيبان لاپلاسين براي دسته بندي تصاوير سنجش ازدور
 بهبودكيفيت پيشنهادات درسيستم هاي پيشنهادگرشخصي تركيبي بااستفاده ازالگوريتم خوشه بندي
 ارائه يك روش جديدلايه اي براي سيستم هاي تشخيص نفوذبااستفاده ازطراحي موازي وشبكه عصبي
 مقايسه ي روشهاي وزن دهي ويژگي درفرآيند طبقه بندي مستندات
 بهبودبهره وري فرآيند تشخيص تكراربه هنگام يكپارچه سازي پايگاه داده ها بااستفاده ازيادگيري نظارتي
 بهبودجامعيت حافظه درمعماري دستيابي غيريكنواخت به حافظه بااستفاده ازتحمل پذيري خطا درپيام هاي ارسالي
 ارائه يك الگوريتم باحداقل تعدادقواعد ساختگي درفرآيند كشف قوانين وابستگي باحفظ حريم خصوصي
 تشخيص نفوذتركيبي مبتني برماشين بردارپشتيبان وشبكه هاي عصبي
 تخمين حالت سه بعدي دست مقاوم به انسدادوتغييرات ديد ازروي يك فريم تكي حاوي شكل دست
 يك الگوي جديد مديريت كليددرشبكه حسگربي سيم براساس كولوني زنبورعسل مصنوعي
 ارائه روشي به منظوربهبودبرنامه ريزي معماري سازماني مبتني برفرآيندهاي چابك
 بهينه كردن توزيع منابع نرم افزاري شبكه بااستفاده ازفرآيندهاي حالت متناهي درسيستم هاي توزيع شده
 افزايش كارايي مانيتورينگ گريدباتعيين گريدباتعيين زمان مناسب براي نظارت
 تشخيص ومعرفي نرم افزارمخرب ومبهم سازي دركدها
 A review and evaluation of solid-state drives in information retrieval
 ارزيابي ريسك درتوسعه سيستم هاي تبديل تجارت سنتي به تجارت الكترونيك به كمك AHPواستدلال شواهد
 امضاي يك سيستم كارآمدبااستفاده ازالگوريتم بهينه سازي RSA
 جستجوي محلي گوسين دربهبود سياست جذب الگوريتم رقابت استعماري
 ارزيابي ونحوه عملكردسيستم هاي توصيه گروكاربرد آنها درتجارت الكترونيك
 روشي براي شاخص گذاري داده هاي XML مبتني بركدگذاري ساختاري ودرختان TST
 مروري بررهيافت هاي شاخص گذاري برروي پايگاه داده هاي ذاتا XML
 تاثير استفاده ازمنطق فازي براي توازن بارپويا درسيستم هاي توزيع شده
 تاثيراستفاده ازعاملهاي هوشمندبراي توازن باردرسيستم هاي توزيع شده
 تاثيرپذيرش بانكداري الكترونيكي وارزش ادراكي بررضايت مشتريان
 بررسي نقش عوامل پيش برنده زيرساختي تجارت الكترونيك درصنعت بانكداري
 A survey of moment invariants for feature extraction
 داده كاوي اسنادXML با استفاده ازاستخراج قواعدانجمني
 ارائه روشي نوين براي داده كاوي ساختاري اسنادXML بااستفاده ازاستخراج قواعد انجمني والگوهاي پرتكرار اسناد
 مروري برالگوريتم هاي موازي دردرخت B+
 مروري برمخفي سازي قواعدوابستگي: رويكرداكتشافي
 افزايش طول عمردرشبكه هاي حسگربيسيم گريد ازطريق الگوريتم هاي مسيريابي و تكنيكهاي تجميع داده ها
 آشنايي بااستفاده ازمتدهاي بيومتريك احراز هويت دردستگاه هاي خودپرداز
 نقش سيستم عامل درگريد:سيستم عامل گريد GridOS
 كاربردشبكه هاي پتري رنگي درمعماري سازماني سرويس گرا
 سيستم هاي تصميم گيري اتومات فازي بايادگيري درشبكه هاي تجاري بااتصالات متفاوت
 بهبودسيستم هاي پيشنهاددهنده باميزان علاقمندي هاي مشترك كاربران مكان هاي مختلف
 يك سيستم پيشنهاددهنده براي كشف ارتباط زماني مكان هاي مختلف
 بررسي ابهام زدايي مفهوم كلمات دركاربردهاي زبان طبيعي
 الگوي بهبوددسترسي به سرورAAA درشبكه هاي بيسيم
 ارائه يك روش تركيبي براي رمزنگاري تصاويرديجيتال
 استفاده ازرمزنگاري اختصاصي براي حفظ سورس كدزبان PHP
 طراحي كنترل كننده PID فازي براي كنترل دماي سيال خروجي مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله اي
 مدلها وچالشهاي برنامه هاي كاربردي همراه دررايانش ابري
 تخمين كوتاه مدت توان نيروگاه بادي باشبكه هاي عصبي آموزش يافته باالگوريتم
 تخمين كوتاه مدت و ميان مدت توان نيروگاه بادي باشبكه عصبي آموزش يافته با الگوريتم هاي پس انتشار
 يافتن اسنادمشابه باحذف كاراكترهاي مكرر
 قطعه بندي برون خط متون پيوسته فارسي
 بررسي تاثيرنظارت الكترونيك برفرآيند پژوهش
 رتبه بندي سيستم هاي بيومتريك تشخيص هويت بااستفاده ازروش تاپسيس
 كاربرد الگوريتم هاي داده كاوي زمان واقعي درسيستم هاي تشخيص نفوذ
 طراحي كنترل كننده براي پايدارسازسيستم قدرت PSS بابكارگيري الگوريتم تكاملي تفاضلي DE
 مروري برالگوريتم هاي رمزگذاري ورمزگشايي مبتني برقوانين اتوماتاي سلولي
 ارائه سازوكاري براي نظارت الكترونيك برپژوهش
 روشهاي كاهش مصرف انرژي درشبكه هاي حسگربيسيم
 پياده سازي الگوريتم هاي حسگري طيفي چندآنتني كورمبتني برمقاديرويژه MME,MEMT,ME-GM درشبكه هاي راديوي شناختي با استفاده ازمعماري جبري برروي FPGA
 ايجادمواردآزمون درمحدوديت هاي ورودي تست براي رسيدن به مناطق دورازدسترس برنامه برمبناي مشخصات نرم افزار
 مدلسازي تست نرم افزاربااستفاده ازشبكه هاي بيزي
 Service-Oriented Product Line Framework to Support Dynamic Product Reconfiguration
 معرفي Windows HPC Server 2008 اجراي برنامه هاي كاربردي موازي برروي كلاستر
 بررسي عوامل موثربرپذيرش فناوري شناسايي ازطريق فركانسهاي راديويي RFID درصنعت خرده فروشي - بامطالعه موردي درفروشگاه هاي پوشاك شهراصفهان
 ظهوراكشن اسكريپت دردنياي فناوري اطلاعات
 بررسي كيفيت سرويس سيستم هاي مبتني برIEEE 802.11 درشبكه هاي بي سيم محلي
 ActionScript rise in the world of Information Technology
 بررسي كيفيت سرويس درشبكه هاي بي سيم محلي مبتني براستانداردIEEE 802.11e
 بررسي برخي روشهاي مختلف اولويت بندي تست رگرسيون وارزيابي آنها برپايه سه عامل اثربخشي سايز و زمان
 ظهورداده هاي بزرگ دردنياي فناوري اطلاعات
 سيرتكامل روشهاي خوشه بندي درشبكه هاي حسگربي سيم
 ارائه يك رهيافت جديدجهت استفاده ازالگوها درمهندسي خط توليد نرم افزار
 Quality of Service and Energy Efficiency Enhancement in IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks
 پيش بيني ديابت نوع 2بااستفاده ازطبقه بندهاي مبتني برتئوري بيز
 روشهاي موثراستخراج الگوهاي پرتكرار ازداده هاي غيرقطعي
 خوشه بندي مشتريان كارت اعتباري بانك براساس الگوريتم بهينه سازمبتني برحركت آشفته مورچه ها cac
 خوشه بندي متون مبتني برهستانشناسي
 رويكردهاي نوين رمزنگاري وامنيت اطلاعات درشبكه هاي كامپيوتري
 ارائه مدلي براي كاويدن فعل و انفعالاتي زيرگراف هاي پرتكرار ازگرافهاي تراكنشي
 بررسي ميزان آشنايي واستفاده اساتيد ودانشجويان كارشناسي ارشدازمنابع اطلاعاتي كتابخانه ديجيتال مطالعه موردي: دانشگاه آزاداسلامي واحدفيروزكوه
 روشهاي موثرمبتني برPattern Growth براي استخراج زيرگراف هاي پرتكرار
 Parallel K-Means Clustering For Large Data Sets
 ارائه ي مدلي براي كاويدن فعل وانفعالي الگوهاي پرتكرار ازداده هاي غيرقطعي
 معياري جديدجهت طراحي فيلتروفقي براساس تفكيك درجات خاكستري درتصاوير Sar
 تاثيراستفاده ازn تايي هاي كاراكتري باطول متفاوت بررده بندي متون فارسي
 ساخت يافتگي ياشي گرايي،كهنه پرستي ياترقي خواهي
 پيشنهادجديدي براي پاسخ به سوالات زبان طبيعي براي ارزيابي خواندن ماشين
 سيستم پيشنهاددهنده عسل دارويي براي درمان بيماري بااستفاده ازقوانين انجمني
 ارائه فيلتري نوين مبتني برروش بيزين براي شناسايي هرزنامه ها
 روش شيوه و عملگرهاي جستجوي موثر درپايگاه هاي اطلاعاتي
 مقايسه منابع معنايي وويژگي هايشان جهت محاسبه ارتباط معنايي متون
 استخراج كلمات كليدي درمنابع معنايي متني بااستفاده ازمتدهاي بازيابي اطلاعات
 محاسبه ارتباط معنايي متون بااستفاده ازبهبود الگوريتم تحليل معنايي صريح توسعه يافته
 محاسبه ارتباط معنايي متون بااستفاده ازبهبود الگوريتم تحليل معنايي صريح
 كشف سرويسهاي وب بامعيارهاي شباهت چندفازي
 طراحي بهينه كدهاي تصحيح خطا جهت افزايش تحمل پذيري اشكال حافظه هاي تركيبي
 تاثيرات اغتشاش درسيستم هاي كنترل غيرخطي واستراتژي كنترلي بازخورد
 تاثيراستنتاج بركاهش امنيت پايگاه داده و راهكارهاي مقابله با آن
 ارزيابي الگوريتم هاي تاثيرارتباطات درشبكه هاي اجتماعي
 شناسايي بلادرنگ خودكارپلاك خودرو به روش تراكم
 كنترل مقاوم تطبيقي نامتمركز براساس مدلغزش جبرانگرغيرخطي براي كنترل حركت قوزك پا بااستفاده ازتحريبك الكتريكي عملكردي عضلات موافق - مخالف
 Design and Development of Direct Resistance Heating Device With Monitoring System for Liquid Food Processing
 بهبودكيفيت محصولات و فرايندهايي طراحي تزريق پلاستيك به روش شبيه سازي تاگوچي براي موبايل
 استخراج كليدواژه هاي مقالات فارسي براساس تحليل معنايي
 Survey of Energy Efficient Data Centers in Cloud Computing
 فن آوري رايانش ابري و ابزارهاي تامين امنيت درآن
 مروري برروشهاي يكپارچه سازي پايگاه هاي داده اي توزيع شده
 ارائه يك الگوريتم براي تركيب سرويسهاي گريدباآگاهي ازكيفيت سرويس بااستفاده ازالگوريتم كلوني مورچه
 زمانبندي دررايانش ابري
 زمانبندي فازي جهت بهبوداطمينان دررايانش ابري
 وب سرويس والزامات امنيتي دروب سرويسها
 مدلسازي اعتماددركنترل امنيت واعتمادبه سامانه هاي نرم افزاري
 پيشنهاديك مدل عمومي براي مهندسي نيازمندي هاي جنبه گرا
 مهندسي نيازمندي ها وتوسعه نرم افزارچابك
 بررسي تكنيك هاي برنامه نويسي ژنتيك درسيستم هاي تشخيص نفوذ
 بهكارگيري تكنيك هاي داده كاوي درتحليل رفتاركاربران اينترنت جهت بهبود درمديريت سرويس دهي اينترنت استان اصفهان
 مروري برمفاهيم وچالشهاي پايگاه داده هاي ابري
 تجزيه و تحليل وطراحي سيستم استخراج داده هاي مالي مبتني برSOA
 بررسي ميزان بازيابي اطلاعات از منابع اطلاعاتي كتابخانه ديجيتالي(مطالعه موردي: اساتيد ودانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه)
 كاربرد الگوريتم ژنتيك درحل مساله رنگ آميزي گراف
 بهينه سازي زمانبندي برگزاري آزمونها دريك موسسه آموزشي به كمك رنگ آميزي گراف و الگوريتم ژنتيك
 اعتمادكاربران درمحاسبات ابري
 حفظ حريم خصوصي درمحاسبات ابري
 توصيف و تبديلات علم هستان شناسي بامعماري مدل گرا:ازنيازمندي ها تا مدل مفهومي
 بررسي روشهاي مختلف استخراج جوامع درشبكه هاي اجتماعي
 تجميع بهينه منابع باهدف كاهش انرژي درمراكز داده ابري
 معرفي مشخصات ورويكردهاي استقرار رايانش ابري
 مساله زمانبندي سيستم هاي بازبااستفاده ازتكنيك برنامه ريزي پويا
 كاهش نويزتصويربااستفاده ازمنطق فازي
 بررسي روشهاي فازي درلبه يابي تصاوير
 ارائه رويكردي نوين جهت افزايش امنيت لايه پيام
 انطباق وب معنايي بامهندسي مدل گرا
 تشخيص اجتماعات درشبكه هاي اجتماعي بااستفاده ازتكنيك خوشه بندي و تجزيه و تحليل ساختارپيوند
 مقايسه سيستم عاملهاي ويندوز ولينوكس باتاكيدبرامنيت
 روش نوين قطعه بندي درسامانه هاي شناسايي عنبيه ي چشم انسان
 فرآيند نرم افزار شخصي
 كشف تقلب بااستفاده اززيرساختارهاي اصلي گراف
 ارائه يك الگوريتم زمانبندي بلادرنگ درشبكه هاي سنسور/اكتور
 پيش بيني وضعيت تحصيلي دانشجويان موسسه آموزش عالي صفاهان بااستفاده ازداده كاوي به كمك نرم افزارrapidminer
 سيستم خبره اعتبارسنجي تشخيص پزشك دربيماريهاي تيروييد
 بهبودكارايي زمانبندانطباقي آگاه ازمنبع كارها دركلاسترهاي نگاشت - كاهش با استفاده ازپروفايلهاي كارخود - تنظيم
 تحليل متدولوژي هاي تست نرم افزاربااستفاده ازالگوريتم ژنتيك براي توليد تكنيك هاي تست اتوماتيك
 بررسي تكنيك هاي كشف منبع درسيستم هاي فوق كلان مقياس
 معماري سازماني چابك
 محاسبات ابري براي كنترل خودكاراستدلال
 آستانه شناسايي معيارهاي نرم افزارشي گرا
 ارائه رويكردجديد جهت توليدخودكارورودي هابراي آزمون نرم افزارهاي شي گرابااستفاده ازالگوريتم ژنتيك وآزمون جريان داده
 مروري برتكنيك هاي آزمون نرم افزارهاي شي گراوبررسي چالشهاي موجود دراين زمينه
 بررسي روشهاي تجزيه و تحليل وشناسايي بدافزار
 بررسي محيطهاي مجازي به كارگرفته شده جهت تجزيه و تحليل پوياي بدافزار
 مقايسه روشهاي شناسايي سرويس به منظورپوشش نيازمندي هاي كسب وكاردرمعماري سرويس گرا
 پايگاه داده هاي N0SQL و مقايسه آن با پايگاه داده ي رابطه اي
 Effect of Buffer Size and Packet Delay on the Survivability of Packet Switched Networks
 بررسي الگوريتم هاي طبقه بندي نظارت شده و نظارت نشده درشناسايي تغييرات تصاوير
 پيش بيني جهت حركت قيمت دربورس ارزبين الملل توسط شبكه عصبي فيدفوروارد
 واترماركينگ تصاويرديجيتال درحوزه ويولت گسسته
 Design a Fuzzy Expert System for Hepatitis Diagnosis
 طراحي ربات هوشمندمسيرياب توسط كنترل فازي RBPJ
 ارائه يك روش انتخاب ويژگي جديدبراساس الگوريتم بهينه سازي فاخته
 رهيافتي نوين براي فاصله فازي بين دوعددفازي مثلثي
 تطبيق اثرانگشت باسرعت بالا بااستفاده ازتركيب پارامترودسته بندها
 پياده سازي روش موشي وروش جستجوي آگاهانه ي A* جهت حل مسئله MAZE
 قطعه بندي خودكارتصاويرستون فقرات گردني اشعه ايكس باروش آب پخشان watershed
 شناسايي مرزها و محدوده ي تومورهاي مغزي درتصاوير mri
 انتخاب ويژگيهاي موثرباتركيب روشهاي فيلترورپر
 پيش بيني افزايش ثبت نام درموسسات آموزش عالي بااستفاده ازمدل MLP
 معرفي چارچوبي جهت انجام مذاكرات عاملهاي هوشمنددريك محيط چندعاملي
 پياده سازي FPGA درساختارردگيري بلادرنگ شي متحرك
 بررسي و مقايسه ي الگوريتم هاي بهينه ردگيري شي متحرك جهت پياده سازي روي MATLAB
 ارائه روشي براي تشخيص ركوردهاي مشابه درپايگاه داده هاي بزرگ با استفاده ازشبكه عصبي
 BINARY CUCKOO OPTIMIZATION ALGORITHM FOR FEATURE SELECTION IN HIGH-DIMENSIONAL DATASETS
 بررسي تكنيكهاي كارآمددرقطعه بندي تصاويرپزشكي
 نحوه عملكردسيستم هاي فازي تكاملي
 شناسايي چهره بااستفاده ازتبديل موجك و ماشين بردارپشتيبان
 الگوريتم انتخاب كلوني يادگيرنده بارويكرددسته بندي KNN-فازي
 ارزيابي كارايي الگوريتم هاي خوشه بندي K-means و C-means فازي درقطعه بندي تصاويررنگي
 قطعه بندي سريع و خودكارتصاويرستون فقرات گردني باروش آب پخشان WATERSHED درپردازنده گرافيكي GPU
 The Designing of a Small Statistical Feature Set for Effective Handwritten Character/Digit Recognition
 تشخيص ارقام فارسي دست نويس بااستخراج ويژگي هاي جديد
 الگوريتم جديدبراي پنهان نگاري تصويرباينري درتصوير
 The Application of Ensemble Classification Techniques in Network Intrusion Detection: a Review
 ارزيابي ومقايسه الگوريتم هاي بهينه سازي هوش جمعي
 Hybrid Featured in Face Recognition
 ردگيري شي متحرك با استفاده ازالگوريتم فيلترذره اي با مشخصه هاي چندگانه
 رتبه بندي سيستم هاي بيومتريك تشخيص هويت بااستفاده ازروش Fuzzy Topsis
 بهبودنهان كاوي صوت باانتخاب زيرمجموعه ويژگي بهينه بااستفاده ازالگوريتم ژنتيك
 يك استخراج ويژگي جديدبراي تشخيص ارقام دست نوشته فارسي درپايگاه داده بزرگ هدي
 پيش بيني روزانه انرژي الكتريكي تحويلي به شركت توزيع نيروي برق با استفاده ازروشهاي هوشمند
 استفاده ازتركيب شبكه هاي عصبي جهت دسته بندي متون فارسي مبتني برالگوريتم هاي GA,KNN,PCA جهت كاهش ويژگي
 رويكردي جديدبراي بازيابي لبه درتشخيص پلاك خودرو
 زمانبندي كارهادرمحيط گريدبااستفاده ازالگوريتم تركيبي فاخته و شبيه سازسردكردن
 بررسي و تحليل عملكرد و كارايي الگوريتمCoDE
 مجموعه هاي راف درمحيط محاسبات نرم مجموعه هاي راف - فازي
 يك روش جديدبراي لبه يابي تصاويربااستفاده ازالگوريتم كرم شب تاب
 حل مسئله زمانبندي دروس دانشگاه به كمك آتوماتاي يادگيرسلولي
 تشخيص حالات چهره بااستفاده ازالگوريتم يادگيري نگاشت هاي خودسازمانده و ماشين بردارپشتيبان
 ارائه ي الگوريتم جستجوي بهينه برمبناي الگوريتم هاي موتورجستجوي گوگل
 بهينه سازي زمانبندي مسيرپايگاه داده ابربراساس تركيب الگوريتم ژنتيك و الگوريتم بهينه سازازدحام ذرات
 انتخاب وادغام ويژگيهاي محلي براي استفاده درتشخيص چهره
 روشهاي موجودبراي دسته بندي ايميل هابااستفاده ازالگوريتم هاي يادگيري ماشين
 مقايسه روش فيلترمرتبه اي وتئوري فازي شهودي براي تشخيص لبه درتصويربافت سلولي
 ارائه الگوريتم استگانوگرافي كورووفقي OCAP
 طراحي ساده سريع و جديدمدار scaling براي مجموعه پيمانه 2n -1,2n ,2n +1,22n +1
 تبديل توري منظم به توري متمركزبااستفاده ازشبكه - روي - تراشه بازپيكربند
 طراحي حافظه داده گرابراي مقادير حقيقي
 تشخيص خطادرحسگرربات زيردريايي خودكاربااستفاده ازفيلترH-بينهايت
 مروري برعلل رويكردازمعماري سيستم برروي تراشه به شبكه برروي تراشه و انواع همبندي هاي شبكه برروي تراشه دوبعدي
 تحليل دستيابي غيريكنواخت به حافظه
 Supplier's effects model on supplier relationship management (SRM)
 ارائه راهكارمكان يابي مبتني برتكنيك RSS با استفاده ازتكنولوژي RFID غيرفعال درمحيطهاي سرپوشيده
 بررسي نقش فناوري اطلاعات درارتقاء كيفيت آموزش رشته حسابداري مطالعه موردي: دانشگاه آزاداسلامي واحدرشت
 امنيت معماري CORBA درسيستم هاي توزيع شده
 راهكارهاي ارتقاي امنيت و اعتماددركنترل ريسك تجاري الكترونيكي
 معرفي رويكردمتناوب نظارتي درگريدمحاسباتي وارائه ي فرمول زماني براي آن
 بررسي بازده كوانتومي سلولهاي خورشيدي چندپيوندي تندم
 Improvement of GGH a lattice based cryptography using polynomial rings and quaternion algebra
 روش انتخاب ارائه كننده سيستم برنامه ريزي منابع سازمان ERP
 ارائه يك روش كورومقاوم جديددرنهان نگاري صوت مبتني برالگوريتم هاي يادگيري ماشين
 شناسايي ابعادوعوامل حياتي موفقيت آموزش الكترونيكي موردكاوي: دانشگاه پيام نورواحدتهران غرب
 ارائه يك روش نهان نگاري صوتي مقاوم براساس تبديل فوريه وتكنيك SVD
 بررسي نقش استراتژيك VPN درمديريت شبكه هاي رايانه اي
 ارائه الگوريتم پرداخت قابل اعتماددركاربري پول الكترونيكي
 ارائه يك روش كورومقاوم جديددرنهان نگاري صوت برمبناي RF,SVD,FFT
 Study of Enterprise Resource Planning Life Cycle and Offering 5 Steps for Successful ERP implementation
 راه و روش اتخاذمعماري سرويس گرا
 نقش هوش هيجاني درآموزش الكترونيكي
 كاربردسيستم هاي توصيه كننده درآموزش الكترونيكي
 تجارت الكترونيك: موانع و راهكارهاي بكارگيري تجارت الكترونيك درحفظ و ارتقاي كيفي اطلاعات
 بهينه سازي الگوريتم مسيريابي A* جهت استفاده درمحيطهاي بازي
 ارائه يك روش جهت تبديل نسخه توسعه يافته شبكه پتري به زبان نشانه گذاري توسعه يافته فازي fxml
 استفاده ازالگوي تكامل مقاله براي سنجش ارزش اعتمادي محتوا درمحيطهاي همكارانه
 فناوري اطلاعات وتوسعه خوشه هاي صنعتي درصنايع تبديلي كشاورزي شهرستان رودسر
 بررسي عوامل موثربرنامه بازاريابي براي مزيت رقابتي تجارت الكترونيك
 پياده سازي تجارت الكترونيكي دربسترمحاسبات ابري
 مروري برارزيابي عملكردسازمان هابراساس استاندارد آي تي آي ال
 بررسي ارزيابي شاخصهاي كليدي عملكردسازمان هاي مبتني برسرويسهاي آي تي آي ال
 مروري برSelf configuration درسيستم هاي Cloud computing
 بهبودتاخير انتها به انتها به همراه بازدهي توان درشرايط ناپايداركانال درشبكه هاي حسگربي سيم صنعتي
 بهينه سازي مصرف انرژي بااستفاده ازيكپارچگي ماشين هاي مجازي درمحيط رايانش ابري
 آناليزوبهبودپروتكل امنيتي YAHLOM بوسيله ابزارscyther
 بررسي تكنيك هاي تخصيص درروترهاي شبكه برروي تراشه NOC
 معرفي امنيت درشبكه هاي حسگربيسيم چالشها و راهكارها
 استانداردIEEE 802.11 و مسيريابي امن براي شبكه هاي مش بي سيم
 جرايم رايانه اي و طبقه بندي تقلبهاي كامپيوتري
 مروري برالگوريتم هاي مسيريابي درشبكه هاي حسگربي سيم
 مروري برروشهاي زمانبندي كاردرمحيط گريد
 بررسي مشكل همزماني درارسال پيام درشبكه هاي همتانگربااستفاده همتاهاي واسط
 بررسي جامع پروتكلهاي مسيريابي مبتني بركيفيت خدمات QOS درشبكه هاي حسگربي سيم
 مزاياي مجازي سازي رايانش ابري
 پروتكلهاي مورداستفاده درمراكز داده
 بهينه سازي مصرف انرژي درشبكه هيا حسگربيسيم
 ارائه يك روش جهت زمان بندي درمحيط گريدبه منظوربهبود كارايي با استفاده ازتصميم گيري هاي چندشاخصه
 بهبودشاخص هدايت بسته درپروتكل مسيريابي RPL
 تحليل حمله ي DOS درپروتكل 4مرحله اي استانداردIEEE 802.11i و بررسي راه حل هاي موجود
 افزايش طول عمردرشبكه حسگربي سيم بابهبود پروتكل LEACH
 محاسبات ابري همراه
 Improve Incremental Kernel LMS Alghoithm In Adaptive Networks By Using ERBF Kernel
 مديريت معماري سرويس گراوبيان رويكردهايي ازآن
 كشف حملات باتنت ها براساس رفتارترافيكي شبكه
 مطالعه محدودسازي تعدادلينكهاي ورودي وخروجي درميزان بازدهي شبكه هاي حسگربي سيم
 طراحي سيستم شناسايي محتوايي صفحات مخرب وب با استفاده ازويژگيهاي جديدبرپايه روشهاي يادگيري ماشين
 ايمني درسامانه ترافيك هوشمند
 پروتكل LEACHوكارهاي انجام شده به منظوربهبود آن
 ارائه دوروش مقابله باحملات ردخدمات درسيستم مديريت محتواي وردپرس
 ارائه راه حل هايي جهت جلوگيري ازحملات تزريق واسكريپت بين سايتي درسيستم مديريت محتواي وردپرس
 ارائه يك مدل به منظوربررسي مكان ذخيره سازي اطلاعات دررايانش ابري
 مقايسه كارايي الگوريتم هاي مسيريابي تحمل پذيراشكال مبتني براطلاعات محلي و غيرمحلي درشبكه هاي ميان ارتباطي فوق مكعب
 ارزيابي ويژگيهاي جديدبراي شناسايي روبات هاي مخرب وب برپايه ي روشهاي يادگيري ماشين
 پروتكل مسيريابي تحمل پذيرخطا وانرژي كارامددرشبكه هاي حسگربي سيم با استفاده ازالگوريتم ژنتيك:FTEEGA
 سيستم تشخيص ناهنجاري درشبكه حسگربي سيم متمركز
 بررسي امنيت درلايه انتقال شبكه OSI
 فناوري نانودرشبكه و انتقال اطلاعات درنانوشبكه ها
 كاهش ازدحام و كاهش مصرف انرژي درشبكه هاي حسگربي سيم براساس مسيريابي
 بررسي پروتكل هاي مسيريابي درشبكههاي موردي بين خودرويي: دسته بندي و مقايسه
 بررسي كاربردهاي NFCدرسلامت الكترونيك وارائه راهكاركاربردي دركنترل علائم حياتي
 ارائه يك مكانيزم مناسب جلوگيري ازازدحام درشبكه
 بررسي و مقايسه پروتكل هاي udp,tcp دراعتمادبه تبادل داده ها
 كاربرد تكنيك هاي داده كاوي درتشخيص نفوذبه شبكه
 طراحي پروتكل هيبريدي MAC براي سيستم كنترل صنعتي براساس WSN
 بررسي پروتكل ارتباط بي سيم 802.16 و ارزيابي آن درطيف ارتباطات بي سيم
 يك روش توزيع كليدكم انرژي درشبكه هاي حسگربي سيم
 بررسي مسيريابي چندمسيري درشبكه هاي Adhoc و كاربردها و مزاياي اين نوع مسيريابي
 پيش توزيع كليدامن مبتني برمكان درشبكه هاي حسگربي سيم
 بررسي امنيت پروتكل اينترنتي نسخه 6 درمقايسه پروتكل اينترنتي نسخه 4
 شبكه هاي Ad Hoc بررسي درموردمسائل مرتبط با شبكه هاي حسگرچندجهته DSN
 پروتكلهاي انتشارداده براي شبكه هاي حسگربيسيم باايستگاه متحرك
 بررسي ساختاري فناوري رايانش ابري خودرويي Vehicular cloud computing درسيستم حمل و نقل و چالشهاي امنيتي موجود
 ارائه يك پروتكل مسيريابي بهينه با استفاده ازالگوريتم هاي تركيبي درشبكه هاي سيارموردي
 حاشيه نويسي تصاويربااستفاده ازيادگيري ماشين
 امنيت درتجارت الكترونيك و پرداختهاي آنلاين
 حمله انكارسرويس دررايانش ابري
 استفاده ازمتدسركشي به نودجهت رفع مشكلات اجتناب ازتصادم باگوش كردن به خط دربسترهاي چندگانه RBPJ
 تشخيص نفوذتركيبي مبتني برماشين بردارپشتيبان وشبكه هاي عصبي
 افزايش كارايي بااستفاده ازكدينگ شبكه بهينه درارسال فراگيردرشبكه هاي موردي
 ارائه روش الگوريتمي نوين دربهينه سازي سرويسهاي وب باساختاري تطبيق پذير
 بررسي و مقايسه معيارهاي پيچيدگي نرم افزار
 واترماركينگ بهينه سيگنال صوت دريك ميزبان تصويري با لحاظ حداكثر كيفيت بصري
 بهبودعملكردهاي نويزوتوان درمدارات مجتمع
 بررسي موردي تحقق اهداف توسعه فناوري اطلاعات درآموزش و پرورش
 بررسي انواع حملات روي پروتكل هاي مسيريابي درشبكه هاي حسگربي سيم
 بررسي فاكتورهاي موثربرانتخاب خطوط نامتشابه درSCTP_CMT بااستفاده ازفازي - ژنتيك
 بررسي چالشهاي تطبيق هستي شناسي
 استفاده ازالگوريتم جهش قورباغه درآموزش شبكه هاي عصبي بازگشتي غيرخطي
 بانكداري الكترونيك و نقش مديريت ريسك برآن
 تشخيص برخط دست خط فارسي بااستفاده ازمدل مخفي ماركوف
 ارائه واترماركينگ بهينه سيگنال متن دريك ميزبان تصويري باايده برداري ازمدولاسيون دلتا وبالحاظ حداكثر كيفيت بصري
 بررسي الگوريتم خوشه بندي براساس ساختاردرشبكه حسگربيسيم
 ارائه يك سيستم كارآمدبراي شناسايي اعداددست نويس بااستفاده ازشبكه عصبي
 روش بهبوديافته Certicloud براي تضمين امنيت laas
 تشخيص مكان پلاك خودرو
 پياده سازي روتكل IDEV2 بااستفاده ازرمزنگاري منحني بيضوي
 حل مدلهاي رياضي پيوسته ي غيرخطي بااستفاده ازالگوريتم هاي جهش قورباغه و ممتيك
 مقايسه و ارزيابي ديدها درمعماري نرم افزاربه منظور استخراج يك مدل معماري جامع
 ارائه راهكارهاي پياده سازي بانكداري الكترونيك درايران
 تاثيرفناوري هاي نوين برارائه خدمات شهروندي باتاكيد بردولت همراه
 چالشها و راهكارهايي دررابطه با بازاريابي الكترونيكي
 ارائه ساختارجديدي براي داده كاوي توزيع شده درگريد
 يك طرح مديريت كليدجديدبراساس درخت براي شبكه هاي حسگربي سيم ناهمگن
 الگوريتم اعتبارسنجي منابع دروب معنايي
 ارائه رويكردي درمحاسبه ميزان اعتمادبه پيشكاروب معنايي
 طبقه بندي حملات به DNS Server ها و راهكارهاي مقابله با آنها
 ارائه ساختاروابزارهاي جديد درسيستم آموزش مجازي بومي درايران
 

 

 

دسترسی به مقالات سومین همایش ملی مدیریت انرژی و محیط زیست در پایگاه مقالات کنفرانسهای کشور (CIVILICA)

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت انرژی و محیط زیست  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. سومین همایش ملی مدیریت انرژی و محیط زیست 28  آذر ماه 1392 توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 100عنوان مقاله تخصصی شامل 1135 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش ملی مدیریت انرژی و محیط زیست
 كاهش هزينه ها و صرفه جويي انرژي با تغيير سيستم فيلتراسيون توربينها در شركت نفت و گاز گچساران
 روند تحول فناوري هاي صرفه جويي انرژي: حمل و نقل و صنعت
 بهينه سازي انرژي در توليد سيتريك اسيد با كاه گندم
 توسعه نظام مديريت انرژي-محيط زيست در شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري
 اقتصاد برق هسته اي در مديريت انرژي
 ارزيابي برق هسته اي از نظر زيست محيطي و تغيير اقليم
 مديريت انرژي در توليد اسيد سيتريك با استفاده از ضايعات كشاورزي
 مديريت توزيع گاز به روستاها و نيروگاه هاي برق
 فناوري هاي بهينه سازي راندمان مصرف انرژي براي فرآيندهاي توليد اُلفين در صنايع پتروشيمي
 بررسي اجمالي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع پتروشيمي
 انتخاب جاذب مناسب جهت كاهش آلودگي لجن مخازن فرآورده هاي نفتي
 مدل سازي انتشار مواد سمّي و بررسي پارامترهاي رهايش و نشت از واحد آمونياك يك مجتمع پتروشيمي
 كاهش ميزان بارآلودگي آب دوريز و كاهش مصرف آب بوسيله روش ازن زني و بررسي سازگاري ازن با مواد بازدارنده در برج هاي خنك كن تر
 مديريت بهينه سمت تقاضا در ريزشبكه‌ مستقل از شبكه داراي منابع تجديدپذير با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري چند‌‌بعدي
 تعيين شاخص ارزيابي انتقال گاز در تاسيسات منطقه پنج عمليات انتقال گاز با رويكرد مديريت انرژي
 طراحي و چيدمان سيستم اسپري نازل (مه پاش) براي برجهاي خنك كن خشك نيروگاه شهيد منتظري
 بررسي آلودگي زيست محيطي خاك اراضي اطراف نيروگاه رامين اهواز
 Analyzing and optimizing the impact of influential factors on irreversibilities and entropy generation during combustion
 بهينه سازي مصرف سوخت و تحليل اگزرژي احتراق گاز طبيعي ايران در بخاري گازسوز
 بازيافت انرژي در واحد پايدارسازي ميعانات گازي
 بررسي اثر پيل‌هاي سوختي متانولي و سازگاري آن با محيط زيست
 بيو ديزل سوختي پاك و تجديد پذير
 بررسي اثرات اقتصادي و زيست محيطي انجام تعميرات پيشگيرانه تله‌هاي بخار در پالايشگاه چهارم پارس جنوبي
 امكان سنجي فني و اقتصادي استفاده از ازن در برج‌هاي خنك‌كن تر با هدف كاهش مصرف آب و مواد شيميايي ، انرژي
 فرصت هايي براي بيوانرژي قابل احيا با استفاده از ميكروارگانيسمها
 كنترل بهينه دما در ساختمان با استفاده از كنترل پيشگويانه با هدف بهينه مصرف انرژي
 امكان سنجي بازيافت انرژي بادوزش ناشي از دراگ خودرو
 مبدل حرارتي جهت اندازه گيري دبي هواي ورودي به محفظه احتراق
 بهينه سازي سيستم خنك كن خشك غير مستقيم هلر
 بازيافت انرژي براي واحد تقطير آروماتيك مجتمع پتروشيمي بوعلي
 مديريت بهينه سازي و مصرف انرژي و راهكارهاي علمي و عملي آن در كشور
 بررسي و مقايسه سيستم تصفيه آب به روش اسمز معكوس و تعويض يوني و اثرات آن بر محيط زيست
 راه حل چالش پيك تقاضا در بازارهاي برق
 توسعه كاربرد انتگراسيون حرارتي جهت كاهش نقطه شبنم آب در جريان گاز تصفيه شده براي پالايشگاه مسجد سليمان
 روغن گيري از گياه منداب و توليد بايوديزل با استفاده از ترانس استريفيكاسيون با كاتاليست بازي
 مديريت هزينه و انرژي در نيروگاه
 بهينه سازي مديريت مواد و انرژي با پيشگيري از كيك شدن كود اوره
 اولويت بندي حوزه هاي مديريت مصرف انرژي در بنگاه هاي صنعتي با استفاده از AHP
 مميزي انرژي و ارائه راهكارهاي بهينه سازي مصرف در يكي از ساختمانهاي شركت گاز خراسان رضوي
 بهينه سازي انرژي براي بخش دفع واحد نفتا هيدروتريتينگ پتروشيمي بوعلي با استفاده از انتگراسيون حرارتي
 توسعه ي سيكل بخار نيروگاهي موجود با توسعه آن به سيكل تركيبي
 تحليل كاربرد روش كربن پينچ براي كنترل آلودگي در صنعت ايران
 امكان سنجي سيستم طراحي و بازيابي گازهاي ارسالي به فلر پالايشگاه چهارم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي(عسلويه
 تحليل سيستم هاي نوين تهويه مطبوع در بهينه سازي مصرف انرژي ساختمان ها با استفاده از سيستم چيلر جذبي خورشيدي
 بازيابي تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي بر اساس ابعاد محيط زيستي، اقتصادي و اجتماعي توسعه پايدار
 بررسي و سايز بندي اقتصادي بهينه سيستم هيبريد تجديد پذير در شبكه هاي الكتريكي هوشمند
 مطالعه و بررسي روش‌هاي استخراج جذبي بايواتانول از زيست توده سلولزي
 گاز طبيعي فشرده، جايگزيني مناسب سوخت هاي فسيلي در حمل و نقل موتوري
 پيشنهاد استفاده از آلودگي صوتي مناطق صنعتي به منظور حذف تخم باكتري هاي ميكروب زا از آب (يك ايده جديد)
 ذخيره سازي حرارتي در سيستمهاي خورشيدي با استفاده از تلفيق مواد ذخيره سازي پرظرفيت
 برنامه‌ريزي بهينه منابع توليد و مديريت سمت تقاضا در ريزشبكه ها با الگوريتم MABC
 تاثير بهره برداري پالايشگاه گاز ايلام در ظرفيت هاي پايين تر از طراحي بر روي شاخص مصرف انرژي و هزينه ي پالايش گاز
 انجام شبيه سازي واحد گازي آمونياك در پتروشيمي خراسان با نرم افزار Aspen Plus
 LED Lighting System Based on Solar Energy
 بررسي استحصال آب شيرين از مه با رويكرد صرفه جويي در مصرف انرژي هاي تجديد پذير
 سوخت هيدروژن پاكترين سوخت جايگزين براي خودروها
 بررسي استفاده از توربين انبساطي در ايستگاه تقليل فشار گاز مجتمع پتروشيمي ماهشهر
 انتخاب فناوري مناسب هضم بي‌هوازي خشك از بين تكنولوژي‌هاي موجود جهت تصفيه مواد زائد جامد شهري در ايران
 بررسي كاهش هزينه انرژي الكتريكي با به كارگيري ديزل ژنراتور در شركت معدني و صنعتي گل گهر سيرجان
 مقايسه شرايط محيط داخلي ساختمان داراي آتريوم و بدون آتريوم از نظر شرايط محيط داخلي و ميزان مصرف انرژي
 كاهش تلفات ناشي از اتصالات سست شبكه توزيع برق تالش به روش ترموگرافي
 ارزيابي تصفيه فاضلاب صنعت لبنيات و به طور همزمان توليد الكتريسيته از آن با استفاده از تكنولوژي سلول سوخت ميكروبي بدون واسطه و كاتاليست
 بهبود عملكرد توربوكمپرسورهاي گازي توسط سيستم فاگ و اثر بخشي آن در كاهش آلودگي زيست محيطي و صرفه جويي انرژي(مطالعه موردي)
 بام سبز رويكردي نوين در معماري همگام با طبيعت در راستاي كاهش مصرف انرژي و مقابله با تغيير اقليم
 مديريت انواع لجن هاي توليد شده در يكي از صنايع ايران (پالايشگاه)
 مقايسه سوختهاي مصرفي خودرو وانتخاب CNG به عنوان سوخت جايگزين در كشور
 بررسي عددي اثر مدت زمان تزريق و زاويه تزريق سوخت بر ميزان آلايندگي در موتور EF7 با استفاده از نرم افزار AVL FIRE
 راهكارهاي افزايش اشتياق مردم در استفاده از تجهيزات صرفه جويي در مصرف انرژي
 شبيه سازي عملكرد خودروي پرايد 111 هيبريدي با سوخت احتراقي و سلول خورشيدي در راستاي كاهش آلودگي هوا و صرفه جويي در مصرف سوخت
 بررسي تأثير پارامترهاي مختلف در عملكرد و راندمان برج جذب واحد آمين
 شبيه سازي و بررسي تأثير دو دهانه ورودي و تغييرات دبي بر عملكرد هيدروسيكلون با استفاده ازCFD
 مدلسازي راكتور اكسيداسيون دي اكسيد گوگرد در فرآيند توليد اسيد سولفوريك
 شبيه سازي راكتور اكسيداسيون دي اكسيد گوگرد و بررسي پارامترهاي مؤثر بر آن
 بررسي اصول طراحي صدا خفه كن هاي صنعتي
 بررسي دلايل تشكيل كربن بر روي كاتاليست كبالت - موليبدن در راكتور گوگرد زدايي هيدروژني از خوراك گاز طبيعي
 بررسي تجربي اثر ميزان تركيب ABS و PC و عوامل فرآيند بر ميزان براقيت، استحكام و مدول خمشي قطعات ترموپلاستيك تزريقي
 شبيه سازي ديناميكي يك برج جداكننده ي آب و متانول و مقايسه ي دوساختار كنترلي براي خلوص محصولات
 مدلسازي برج تثبيت ميعانات گازي NGL 1300 گچساران با هدف بهينه سازي انرژي
 شبيه سازي و مدلسازي برج جذب و بررسي روند تغييرات دما در طول برج
 بررسي روش هاي بهبود عملكرد و افزايش طول عمر بسترهاي جاذب غربال مولكولي
 طراحي چيدمانهاي مختلف جداسازي جريانهاي پنج جزيي جهت بدست آوردن حداقل انرژي مصرفي دانشگاه ازاد اسلامي واحد اهر
 مدل سازي و شبيه سازي جريان انتقال حرارت در يك بستر آكنده با پكينگ كروي شكل و مقايسه بين دو روش مدل سازي
 بررسي روشهاي تخليه كاتاليست راكتورسنتز آمونياك
 ارزيابي ماده شيميايي تركيبي ضد خورندگي و ضد رسوب جهت استفاده در برجهاي خنك كننده
 راهبردهاي طراحي ساختار داخلي برج هاي تقطير سيني دار
 كاركردعملياتي و راهبري غشاء مايع آمولسيون در جداسازيفلزات سنگين با رويكرد صنعت نفت
 مدلسازي فرآيند جذب سطحي با تناوب خلاءبراي توليد اكسيژن از هوا بوسيله زئوليت5A
 مدل‌سازي ديناميكي فرايند دشارژ در مخزن ذخيره‌سازي گاز طبيعي جذب شده
 تاثير خلا نسبي بر فرايند جذب سطحي اكسيژن توسط زئوليت 5A
 شبيه سازيو بررسيتاثير استفاده از نوارهاي تابيده بر بهبود انتقال حرارت در مبدلهاي پوسته-لوله
 بررسي تاثير نانو ذرات معلق درآب بر عملكرد حرارتي برج خنك كن تر
 آشنايي با كاركرد هوازداهاي آب هاي تغذيه بويلر و نكاتي پيرامون نحوه سايزينگ آنها
 بررسيفرآيندي مدل‌سازي راكتور بستر ثابت ايزومريزاسيون نرمال بوتان
 بررسي عوامل موثر بر انتقال حرارت مبدل حرارتي صفحه زدوده به كمك نرم افزار Fluent6.3.25
 بررسي منشاخوردگيتيوب‌هايWater Wall بويلر درصنايع پتروشيمي
 بررسي و شبيه سازي اثر سايش ذرات جامد در زانو و خمهاي يو شكلدر لوله هاي انتقال با روش ديناميك سيالات محاسباتي
 كنترل شيميايي خوردگي اكسيژني و عوامل موثر بر انتخاب ماده اكسيژن زدا
 بررسي اثر شير ژول- تامسون و توربين انبساطي بر ميزان بازيافت مايعات گازي مجتمع گاز و گاز مايع 900: نتايج شبيه سازي و ميداني
 بهبود فرآيند فرآورش گاز در مجتمع گاز و گاز مايع 900 با طراحي مناسب توربين انبساطي و مبدل حرارتي
 شبيه سازي و كاربرد كنترل پيش بين در واحد تثبيت نقطه شبنم پالايشگاه فاز 2 پارس جنوبي

 

 

امکان دانلود کلیه مقالات اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیر اهنی در بانک جامع مقالات (سیویلیکا)

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیر آهنی (مواد و فناوریهای نوین کاربردی) در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیر آهنی (مواد و فناوریهای نوین کاربردی)  25  مهر ماه 1392 توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 91عنوان مقاله تخصصی شامل 996 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیر آهنی (مواد و فناوریهای نوین کاربردی)
 بررسي توليد نانوكامپوزيت NiAl-20%atTiB2 و تركيب بين فلزي NiAl به روش آلياژسازي مكانيكي
 بررسي رفتار ساختاري، مكانيكي و الكتريكي كامپوزيت لايه اي مس توليn شnه به روش اتصال نورد تجمعي ARB
 بررسي اثرات ذرات تقويت كننده آلومينا Al2O3) بررفتارمكانيكي ماده مركب زمينه مس توليد شده به روش اتصال تجمعي نورد ARB
 مطالعه ي تجربي اثرپارامترهايه جوشكاري ليزري براستحكام كششي سوپرآلياژ اينكونل 625
 بررسي خواص مكانكيي كامپوزيت ريختگي زمينه آلومينيوم باذرات تقويت كننده كاربيد سيليسيم
 تاثيرميزان جوانه زاي زيركونيم برخواص مكانيكي آلياژآلومينيوم اكسترود شده 5083
 مطالعه خواص ساختاري واپتيكي نانوذرات اكسيدمس سنتز شده ازهيدروكسيدمس به روش مكانوشيميايي
 عامل داركردن و اصلاح سطح نانولوله هاي كربني توسط مس و اكسيدهاي مس
 تاثيرعمليات حرارتي برروي استحكام فشاري فوم آلومينيوم A356
 تاثيرسرعت چرخش بربافت فلزمنيزيم خالص ريختگي بوسيله ي فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
 تاثيرسرعت چرخش برريزساختارفلزمنيزيم ريختگي بوسيله ي فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
 تاثيرسرعت چرخش فرآيند اصطكاكي اغتشاشي برسختي سطحي فلزمنيزيم خالص ريختگي
 بررسي تاثيرشكل پين برريزساختارفلز منيزيم خالص ريختگي بوسيله ي فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
 تاثيراكسيدآلومينيوم و رشدبيش ازحددانه برايجادعيب حفره سوزني درفويل آلومينيوم 8011
 تاثيرايجادجدايش فازي وحفرات ايجادشده درريزساختارورق تيغه شده ي آلومينيوم وارتباط آن با پيدايش عيب pinhole درفويل آلومينيوم 8011
 تاثيرعوامل مكانيكي برپيدايش عيب pinhole درفويل آلومينيوم 8011
 بررسي و معرفي روش ومحلولي مناسب جهت متالوگرافي فويل آلومينيوم 8011 نوردي با ضخامت هاي زير180μmازمقطع نورد
 تاثيرعمليات حرارتي پوشش هيدروكسي آپاتيت كندوپاش شده بررفتارخوردگي آلياژمنيزيم AZ91
 بررسي و سنتز كامپوزيت اكسي كلريد منيزيم و هگزامتافسفات سديم به همراه نانوسيليس
 جذب انتخابي فلزات سنگين ازمحيط زيست بوسيله Bioselective Bioaccumulation
 توليدنانوپودركامپوزيتي Al6061/TiC به روش آلياژسازي مكانيكي
 اثرفعال سازي مكانيكي و پرتودهي مايكروويو براحياي مستقيم سنگ آهن گل گهر
 بررسي رفتار خوردگي روكش كامپوزيتي سوپر آلياژ پايه كبالت استلايت 6 كاربيد بور -توليد شده به روش جوشكاري GTAW در محيط نمكي
 ساخت و بررسي رفتاركششي كامپوزيت هيبريدي پايه آلومينيوم تقويت شده با ذرت كاربيد سيليسيم و آلومينا تهيه شده به روش ريخته گري گردابي
 بررسي تاثيرمقدارذرات Sic ميكرومتري برخواص مكانيكي كامپوزيت Al 6061-SiC توليد شده به روش ريخته گري گردابي
 تعيين پارامترهاي اكستروژن گرم معكوس آلياژ C17510
 بررسي اثرافزايش منگنز و سيكل دماي و زماني متفاوت آنيل و تاثيرآنها برساختارومقاومت به ضربه فولادA694 دردمايoC 60-
 تاثيردرصد مولي ايتريا روي شبكه كريستالي نانوپودرYSZ ( ZrO2-Y2O3 توليد شده به روش سنتز احتراقي
 تاثيرمقدارسوخت مورداستفاده درسنتز احتراقي پودرنانوكريستالين YSZ ( ZrO2-Y2O3
 سنتز پودركامپوزيتي مس /آلومينا به كمك روش رسوبدهي شيميايي
 بررسي ريزساختارورفتارسايشي دربهينه ترين مقدارفاز تقويت كننده آلومينا درپوشش هاي نانوكامپوزيتي مس - آلومينا بهروش سنتز احتراقي درمحلول
 بررسي فرآيند توليد، ريزساختاروخواص مغناطيسي CoFe2O4 ، NiFe2O4 و ZnFe2O4 توليد شده باروش سل ژل خوداحتراقي
 بررسي مطالعاتي درمديريت عمليات خط تويركنورتر مس پيرس اسميت
 تاثيرفعال سازي مكانيكي و ليچينگ مكانوشيميايي برروي انحلال كنستانتره هاي كالكوپيريت دراسيدسولفوريك
 تاثيرعمليات حرارتي برريزساختاروخواص مكانيكي دمابالاي سوپرآلياژ پايه نيكل GTD-111
 توليدفوم آلومينيوم سلول بسته بااستفاده ازموادپليمري به عنوان حفره ساز
 ساخت و بررسي خواص الكتريكي نانوكامپوزيت زمينه مسي تقويت شده با نانولوله كربني به روش متالورژي پودر
 بهسازي تاثيرمنفي فيلم هاي اكسيدي دوگانه محبوس برخواص سايشي آلياژهاي ريختگي Al-Si بابهره گيري ازتركيبات بين فلزي غني ازآهن
 بازيافت باطري هاي دورريزنيكل - كادميم ازمحلول ليچينگ كلريدي و با استفاده ازاستخراج حلالي
 بررسي اثرpH بررفتارخوردگي آلياژآلومينيوم 5083 درآب سنتز شده خليج فارس
 بررسي تاثيرمورفولوژي و اندازه ذرات SiC درپوشش الكترولس مس
 بررسي تاثيرمورفولوژي و اندازه ذرات SiC درپوشش الكترولس مس Ni-P
 بررسي نانوكريستالهاي آلياژCu-3wt%Ti توليدشده به روش آلياژسازي مكانيكي
 بررسي اثرغلظت ماده افزودني برخواص پوشش نانوكامپوزيتي نيكل - فسفر كاربيد تنگستن توليد شده به روش آبكاري الكتريكي
 بررسي اثرسرعت چرخشي ابزارفرآيند اصطكاكي اغتشاشي برريزساختارورفتارخوردگي آلياژAA5083 H32
 پيش بيني دماي ذوب چدن درنقاط ذوب بالاي 1000تا1500 درجه سانتيگراد بااستفاده ازبينايي ماشين وشبكه هاي عصبي چندلايه
 بررسي و مطالعه رفتارخستگي آلياژآلومينيوم 6066درشرايط مختلف عمليات حرارتي
 بررسي اثردما و زمان برضخامت پوشش كروم تشكيل شده برروي زيرلايه ي پليمري
 استفاده ازطراحي آزمايش DOE جهت بررسي عوامل موثربرشكل دهي ورق آلومينيوم تحت پرتوي ليزر
 بررسي كاهش زاويه خمش ورق دولايه آلومينيوم /آهن درمرحله سرمايش فرآيند ليزرفورمينگ
 مقايسه زاويه خمش ورقهاي فولادي وآلومينيومي تحت شرايط مختلف فرايند ليزرفورمينگ
 تاثيرعناصرنادرخاكي بررفتاركارگرم آلياژ منيزيم Mg-Zn
 تاثيرريزساختارروكش كامپوزيتي سوپرآلياژپايه كبالت استلايت 6- كاربيد بورتوليد شده به روش جوشكاري GTAW برمقاومت به خوردگي درمحيط نمكي
 تغييرات پارامترشبكه و اندازه كريستال محلول جامدCu-Al دراثرآسيابكاري دراتمسفراكسيژن
 بررسي رفتارخوردگي كامپوزيت سطحي Al5083/CeO2 توسط فرايند اصطكاكي اغتشاشي درمحيط NaCl
 تاثيرناخالصي هابرسرعت خوردگي سوپرآلياژها
 بهبودمقاومت سايشي فولادابزار گرم كار1.2714 L6 با استفاده ازجوشكاري سطحي سوپرآلياژپايه كبالت استلايت 21 به روش جوشكاري GTAW
 بهينه سازي تيوب هاي كوره ريفورمر پالايشگاه اصفهان باكاربرد HP Micro Alloy Mod (GX40NiCrSiNb3525
 بررسي رفتارسايشي كامپوزيت نانوساختارAl- %1Vol Fe2O3 توليد شده توسط فرآيند اتصال نوردي تجمعي ARB
 طراحي ساخت و تحليل استاتيكي سازه ساندويچي آلومينيومي باهسته مشبك
 بررسي ريزساختارو مشخصات لايه الكترواسپارك آلياژIN738LC برروي زيرليه هم جنس
 تاثيرسرعت چرخش برساختارماكروسكوپي فلزمنيزيم ريختگي بوسيله ي فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
 خواص پوشش هاي الكترولس نيكل - فسفرعمليات حرارتي شده برروي زيرلايه مس DHP
 آناليزشكست ميل گاردان با استفاده ازروش اجزاء محدود
 مطالعه و بررسي علل شكست قالبهاي سردكارفولادي 1.2080
 تعيين سيكل بهينه عمليات حرارتي فولادابزارگرمكار1.2344 مورداستفاده درقالبهاي فورج
 خوردگي تنشي آلياژهاي پايه نيكل درمحيطهاي مختلف و اثرسرب برآن
 خصوصيات سوپرآلياژهاي پايه نيكل و چگونگي استفاده آنها درصنعت
 استحصال اكسيدروي ازلجن كوره بلند ذوب آهن توسط اسيدسولفوريك
 توليد نانوكريستالهاي آلياژمس - تنگستن به روش آلياژسازي مكانيكي
 بررسي تاثيرتغييرات فاصله توقف ودمابرريزساختاروخواص مكانيكي اتصال لحيم كاري سخت سوپرآلياژاينكونل 713
 توليد آلياژنانوساختارCu-5wt%Ti به روش آلياژسازي مكانيكي
 ساخت فوم آلومينيومي به روش مذاب تحت فشاروبررسي مقاومت فشاري فوم هاي آلومينيومي بااندازه تخلخل هاي متفاوت
 بررسي رفتاركارسختي و كارنرمي درطي تغييرشكل گرم آلياژمنيزيم AZ 63
 بررسي معادلات بنيادين تغييرشكل آلياژ منيزيم AZ63 دردماي بالا
 بررسي اثرافزايش منگنز و سيكل دماي وزماني متفاوت نرماله و تاثيرآنها برساختارومقاومت به ضربه فولاد A694 دردمايoC 60-
 تاثيرPH وغلظت كلربررفتارخوردگي حفره اي آلياژآلومينيوم 5083
 بررسي رفتارشكست ناشي ازكششي كامپوزيت هيبريدي پايه آلومينيوم تقويت شده با ذرات كاربيد سيليسيم و آلومينا تهيه شده به روش ريخته گري گردابي
 مشخصه يابي پوشش كامپوزيتي Co-W/Al2O3
 تاثيردرصد عنصرآلياژي درروند تشكيل كريستالهاي كامپوزيت مس - آلومينا بافرآيند آلياژسازي مكانيكي
 توليد كامپوزيت مس - كاربيدسيليسم به روش اتصال نوردي تجمعي وبررسي خواص ريزسختي مقاومت به سايش ومقاومت الكتريكي آن
 اكسيداسيون الكتروليزپلاسمايي فرايندي جديد براي توليد فريت استرانسيم
 بررسي توليدفوم تخلخل بسته آلومينيومي بااستفاده ازنيترات سديم وروش ذوب پودرمتراكم شده
 بررسي خواص فوم تخلخل بازآلومينيويم توليد شده به روش سنتز احتراقي
 ماشينكاري خشك و ماشين كاري باحداقل استفاده ازروانكارMQL درفلزات سخت
 فوم آلومينيومي: تكنولوژي توليد، كاربردها وخواص
 بررسي اثرذرات سراميكي كاربيد سيليسيم به پايدارسازي فوم آلومينيومي توليد شده به روش تزريق گاز درمذاب
 توليدفوم سلول بازمسي به روش پوشش دهي برروي مدل پليمري
 بررسي پديده كربن زدايي ناشي ازعمليات حرارتي هاي متفاوت فولادبااستفاده ازروش الكترومغناطيسي جريان گردابي
 بهينه سازي ابعادراهگاه ها براي به حداقل رساندن تاب برداشتن درقالب تزريق پلاستيك به روش تركيبي شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
 شبيه سازي اثرسرعت و شدت جريان جوشكاري براندازه دانه و پهناي ناحيه متاثرازحرارت آلياژ آلومينيوم 1050به روش جوشكاري GTAW

 

 

نمایه سازی مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای معماری پایدار و شهرسازی ایذه (خشت اول) در بانک تخصصی مقالات کشور (مرجع دانش)

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای معماری پایدار و شهرسازی ایذه (خشت اول) در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش منطقه ای معماری پایدار و شهرسازی ایذه (خشت اول)   13 تا 14 تیر ماه 1392 توسط دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد ایذه و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در ایذه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 139عنوان مقاله تخصصی شامل 1437 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش منطقه ای معماری پایدار و شهرسازی ایذه (خشت اول)
 بررسي زيرساخت هاي معماري با محوريت مديريت مطلوب در شهرستان ايذه
 نقش بناهاي تاريخي درتعيين تاثيرگذاري فضاهاي جديدشهري پايدار
 عناصر هويت ساز در معماري سنتي خانه هاي ايراني (نمونه موردي خانه افتخار بروجرد)
 ارزيابي نقش كارخانه سيمان در گسترش فيزيكي شهر دورود
 ساماندهي و بهسازي بافت فرسوده آرامگاه عرب باغي اروميه
 نگاهي اجمالي به سير تكوين و رشد شهرها
 تهيه برنامه زمان بندي اوليه پروژه به روش نمودارگانت
 چشم انداز سازي مشاركتي ، ارائه راهبردها و برنامه عمل در فرايند راهبرد توسعه شهري CDS نمونه مورد مطالعه : شهر شاهرود سال 1390
 ايذه، شهري با تاريخ چندهزارساله
 در جستجوي هويت شهري مطالعه موردي شهر ايذه
 برنامه ريزي جهت طراحي يك فضاي عمومي چند عملكردي در يك واحدهمسايگي پايدار در برابر زلزله، نمونه موردي: واحد همسايگي خواجه مراد بم
 نسل هاي جديد سلولهاي خورشيدي؛ در راستاي پايداري اقليم گرم وخشك
 بررسي تأثير متقابل فرهنگ و معماري و مقايسه اي با شهرعام
 بررسي انطباق بافت نوشهرخرم ابادبااقليم منطقه درراستاي پايداري
 معماري پايدار و نقد آن در حوزه محيط زيست
 بررسي شاخصه هاي معماري پايداردرخانه هاي سنتي آبادان به عنوان بزرگترين بافت شهري صنعتي جهان
 منظر پايدار
 طراحي مجموعه توريستي تفريحي بارويكرد معماري پايدار در راستاي توسعه گردشگري (نمونه موردي شوشتر)
 معماري منظر، حرفه اي ميان رشته اي
 باغ ايراني به عنوان هويت معماري ايراني (نمونه موردي باغ دولت آباد يزد)
 نقش صنعت توريسم در رشدپايدار شهرايذه
 توسعه پايدار و مفاهيم آن در معماري مسكوني خوزستان
 پياده محوري و توسعه پايدار
 نقش استفاده ازمصالح جديددربناهاي شهر ايذه
 بام سبز و نقش آن در توسعه پايدار محيط
 شبيه سازي عددي رفتار مخازن زميني داراي سيستم جداسازي لرزه اي با استفاده از نرم افزار آباكوس ABAQUS
 بررسي كيفيت كالبدي فضاهاي باز و نيمه باز در خانه هاي سنتي و مقايسه آن با فضاهاي باز خانه هاي معاصر
 كشف موقعيت دقيق علمي و جغرافيايي نطفه تاريخي شهر اصفهان
 معماري پايدار در اقليم گرم و خشك ايران
 عناصر هويتي شهر ايذه
 ضرورت توجه به معماري پايدار و بهره گيري از الگوهاي ايراني
 حاشيه نشيني چالشي فراروي توسعه پايدار شهري با تأكيد بر شهر بناب
 بهره برداري ازفناوريهاي نوين درمعماري پايدار
 بررسي و شناخت معماري پايدار و نمودآن در الگوهاي معماري كويري ايران
 باز شناسي هويت در معماري و شهرسازي
 آموزش معماري پايدار در ايران
 بررسي تاثير جايگاه اجتماعي محله در شهرهاي ايراني-اسلامي بر حس تعامل،هويت و امنيت شهروندان،)نمونه موردي:محله بنگي ها در شهركرمان
 ارتباط رويكردتوسعه پايدارباواكنشهاي رواني كودكان درفضاهاي اجتماعي
 پل آبراه، اثري گمنام ازقرون متاخردرشوشتر
 بررسي زيرساخت هاي شهرايذه براي دستيابي به اصول معماري و شهرسازي پايدار
 باززنده سازي هويت در شهر اسلامي، جهت دستيابي در معماري و شهرسازي معاصر
 پژوهشي پيرامون بازي هاي بومي محلي شهرستان ايذه
 بررسي تاثير معماري اسلامي ايران در توسعه شهري پايدار
 بررسي نقاط قوت، ضعف و تهديدهاي شهر تاريخي نائين با استفاده ازماتريس SWOT
 هويت بخشي به مبادي ورودي شهرايذه باتكيه براحياي دروازه براي شهرهزاره سومي
 الگوي شهرسازي اسلامي شهرهاي افاقي و هندسه انفسي بناها
 بررسي مشاركت اجتماعي و نقش مردم در حيطه تحقق طرحهاي ساماندهي بافت فرسوده شهري
 بررسي عوامل پايداري معماري بومي اقليم سردوخشك نمونه موردي: روستاي ده چشمه ـ چهارمحال وبختياري
 نقش طراحي شهري در ايجاد امنيت رواني براي شهروندان (نمونه موردي محدوده فرحزاد شهر تهران)
 بررسي تاثير كيفيت هاي محيطي برتعاملات اجتماعي در فضاهاي عمومي شهري (مطالعه موردي خيابان سپه قزوين)
 مقدمه اي برطراحي خانه هاي صفرانرژي
 بررسي اهميت همگرايي ميان بافت تاريخي وساخت و سازهاي جديد در توسعه پايدار شهرها
 اهميت فضاي خالي در معماري ايراني
 بررسي نقش شهرالكترونيك در تكوين انقلاب شهر پايدار در عصر اطلاعات
 تاملي بر مفهوم مرز فرهنگي و گفتگو در فضاي شهري (نمونه ي موردي محله ي عامري و كيانپارس اهواز)
 تبيين معيارهاي شهرخلاق و بررسي نقش آنها درمديريت شهري
 توسعه پايدار ـ چالشي بردرك مفهوم طراحي محيطي
 بررسي تاثير حاشيه نشيني بر زيبايي شهر ايذه
 بازنمايي مفهوم و عوامل تاثير گذار بر حس مكان (مطالعه ي موردي : بلوار چمران اهواز)
 كاربرد دانش هاي مداخله گر در طراحي شهري
 كاربرد فناوري هاي نوين در مديريت بهينه محيط زيست مراكز شهري كلانشهرها مطالعه موردي: منطقه 8 شهرداري تبريز
 مطالعه تطبيقي استفاده از فناوريهاي نوين در جزيره خارك وشهرستان ايذه با تأكيد برمفهوم توسعه پايدار
 معماري تالارهاي موسيقي ـ طراحي محيط زيست و توسعه پايدار
 مفهوم پايداري درتعريف معماري پايدار
 طراحي شهري با رويكرد توسعه پايدار شهري
 نقش فضاهاي سبزشهري برامنيت رواني شهروندان با رويكردتوسعه پايدار
 چگونگي مطلوبيت سكونتي و تحول هويت منطقه اي درشهرستان ايذه
 نقش دانش و طراحي معماري در تقرب اديان (نمونه موردي مركزتقريب اديان ابراهيمي با تأكيد بر گفتگوي اديان)
 ماسوله، شهر پايدار
 احياءكالبدي بافت تاريخي با تاكيدبرهويت بخشي فضاهاي شهري نمونه موردي: محله درب شاهزاده شيراز
 فضاهاي عمومي شهري و مشخصه هاي محيطي موثر بر حيات جمعي سالمندان
 ارزيابي قابليت پياده مداري محورهاي شهري با تاكيد بر رويكرد نوشهرگرايي
 شناخت الگوهاي پايداري در معماري و شهرسازي ايران و بررسي تطبيقي آن در بافت سنتي روستاي تاريخي بيابانك
 طراحي شهري برپايه مفهوم توسعه پايدار
 بررسي ارتباط معماري پايدار و نيازهاي انسان
 فضاي نيمه باز در معماري بومي گيلان
 نقش معماري دفاعي درطراحي مجتمع هاي مسكوني جهت بالا بردن امنيت رواني ساكنين
 مدلسازي تقاطع چراغدار با استفاده از تئوري صف
 بررسي جايگاه بام سبز در توسعه پايدار شهري
 ارزيابي عوامل موثر بر شكل گيري ساختار فضايي شهر (نمونه موردي: شهر قزوين)
 بررسي جدا افتادگي فضاهاي عمومي در ساختار شهر قزوين به روش چيدمان فضا
 بررسي تحقق پذيري توسعه پايداردربهسازي بافت هاي فرسوده شهري با تاكيد برمشاركت مردمي با استفاده ازفرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP نمونه موردي محله خاني آبادونواب شهر تهران
 مدل سازي مسكن همساز با اقليم براي شهر بندر بوشهربر مبناي روش هاي ماهاني
 دستيابي به معماري پايدارباشناخت الگوهاي پايداري درمعماري سنتي ايران
 معماري پايدار و نقش آن در حفظ منابع طبيعي
 مروري بر عملكرد سيستم فتو ولتاييك و دسته بندي نمودن آن بر اساس نحوه كاربرد آن در ساختمان ها
 بررسي نقش فضاهاي عمومي شهري)پارك هاي شهري( در امنيت شهروندان نمونه موردي : پارك هشت بهشت قزوين
 شهر پايدار با تكيه بر الگوي ايراني اسلامي
 حاشيه نشيني و آسيب هاي اجتماعي شهر
 بررسي معماري كاروانسراي دهدز
 شناخت الگوهاي پايداري در معماري مسكوني بومي اقليم گرم و خشك
 بايد ها و نبايدهاي طراحي غير فعال (رنگ و ويژگي هاي حرارتي مصالح) جهت همساز كردن بنا با اقليم گرم و خشك
 بادگير، ميراث كهن، ساختارنوين
 انسان و هويت محيط
 تجلي هويت معماري و شهرسازي با محمل هاي معنايي
 بررسي محيطهاي پاسخگوباتاكيد بربافت تاريخي يزد
 تبيين استراتژي هاي توسعه پايداروبررسي نقش آن درمديريت بحران
 بررسي نقش صنعت گردشگري و فضاهاي سبز شهري بر توسعه پايدار
 رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري در حاشيه شهر (نمونه موردي: شهرگرگان)
 راهكارهاي ارتقاء پايداري اجتماعي در محلات شهري
 تاثيرمحيط زيست و مصالح ساختماني، ونقش آن درتوسعه معماري پايدار
 شهرسازي پايدارباتاكيد برشاخصه هاي تمدني
 بررسي ميزان تأثير مشاركت مردمي در افزايش موفقيت طرح هاي بافت فرسوده شهري با استفاده از مدلAHP (نمونه موردي:شهر جيرفت و هادي آباد قزوين)
 احياي شهر خاموش جهت ارتقا فرهنگ پياده روي
 معماري پايدار از ديدگاه پيتر بولين
 بررسي مفهوم توسعه پايدار در معماري و شهرسازي
 از الگوهاي مشترك كالبدي تا كيفيت هاي متنوع فضايي در خانه هاي سنتي مصاديق مورد بررسي؛ خانه رسوليان و خانه مرتاض دانشكده معماري يزد
 بررسي كمپوزيسيون رنگ در كالبد فضاي شهري (نمونه موردي ميدان جلفاي اصفهان)
 نقش مسجددرهوّيت شهراسلامي
 نقش فضاهاي سبز در پايداري اجتماعي (نمونه موردي : پارك شفق محله يوسف آباد تهران)
 فضاهاي شهري درتعامل بااندامهاي طبيعي رودخانه هاي شهري
 بادگيرنمادي ازانرژي پايداروهويت معماري شهرهاي كويري ايران
 دستيابي به اصول طراحي فضاي شهري شهروندگرا
 مروري براهم ادبيات مرمت واحيا بافت هاي تاريخي
 تحليل و ارزيابي توزيع و توسعه پايدار فضاي هاي سبز شهري (نمونه موردي: شهرچالوس)
 طاق بستان:بخشي ازهوّيت تمّدن ايراني
 طراحي شهري براساس طرح اقليم همسازبامسكن مهاباد
 هويت فراموش شده در معماري مسكوني مناطق كويري ايران:نمونه موردي شهرستان بم
 هندسه معناگرا شكل گيري شهرسازي ومعماري اسلامي
 بررسي ساختار فضايي محلات شهري با استفاده از روش چيدمان فضا (نمونه موردي:محلات 3، 15 و 19 شهر قزوين)
 نقش فرهنگ درشكل گيري مكانهاي شهري ايذه
 بررسي و تحليل نظام حمل و نقل شهري چالوس با تأكيد برشاخص هاي توسعه پايدار
 ارزيابي نقش درس طراحي معماري 2 با موضوع مسكوني در ساير طرحهاي معماري و ميزان كاربرد آن در شغل حرفهاي دانشجويان معماري دانشگاه آزاداسلامي واحد مراغه و بناب
 نگرشي بر سيماي خيابان هاي شهر ايذه
 نگرشي بر سيماي گرههاي شهر ايذه
 بررسي ويژگي هاي كوشك باغ هاي ايراني نمونه موردي: كوشك نورآباد ايذه
 فناوريهاي بومي و مصالح محلي در معماري دزفول استفاده از ني در ساختمانهاي سنتي
 بازار به عنوان يكي از عوامل هويت ساز معماري سنتي ايران
 تاثير امنيت فضاهاي عمومي بر صنعت گردشگري
 توسعه پايدار و تاثير مشاركت مردمي بر آن
 شهرسازي مشاركتي و مشاركت شهروندان دراداره امورشهر
 مبلمان شهري از حيطه هويت شهر و شهروندان و تاثير آن بر ونداليسم
 بررسي مشاركت اجتماعي و نقش مردم در حيطه تحقق طرحهاي ساماندهي بافت فرسوده شهري
 تاثيرمشاركت مردم برمديريت شهري و بهسازي شهر
 بررسي نقش حياط مركزي در معماري پايدار دزفول )نمونه موردي دزفول
 بررسي رابطه شيرسازي با سيستم هاي سنتي هدايت آب (نمونه موردي دزفول)
 بازخواني نقشه شوادون درپدافندغيرعامل نمونه موردي شهردزفول
 شكل شناسي مفاهيم، هندسه و نمادپردازي درمعماري كهن ايران
 پل بندشادوران، نمادمعماري سنتي ايران
 

 

مشاهده مجموعه مقالات همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی در بانک مقالات کشور(مرجع دانش)

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی  20  مهر ماه 1392 توسط جهاد دانشگاهی -پژوهشکده فناوری اطلاعات  و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 53عنوان مقاله تخصصی شامل 614 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی
استخراج ويژگيهاي ساختاري ورفتاري شبكه اجتماعي نهفته درسايت اشتراك گذاري ويدئوي يوتيوب
 بررسي محتواي پيام هاي مرتبط باانتخابات رياست جمهوري 1388درتوييتر
 شناسايي افراد قابل اعتماد در شبكه هاي اجتماعي با اتكاء به شهرت و اعتماد شخصي
 ازهمبستگي تاتنهايي درانسان شناسي شهري شبكه هاي اجتماعي و زندگي شهري
 چالشهاي امنيتي وراهكارهاي مقابله با آن درشبكه هاي اجتماعي
 نقش شبكه هاي اجتماعي ورسانه هاي مجازي درانقلاب تونس
 حريم خصوصي درشبكه هاي اجتماعي: اصول، چالشها و برخي راهكارها
 تاثيرشبكه هاي اجتماعي مجازي برهمگرايي وواگرايي قومي
 مجموعه داده irBlogs جهت تحقيق درشبكه اجتماعي وبلاگهاي ايراني
 جايگاه شبكه هاي اجتماعي درديپلماسي عمومي كشورهاي جهان اسلام
 بررسي تغييرات ديناميكي شبكه تاثيركاربران سايت بالاترين
 بررسي اهداف آشكاروپنهان شبكه هاي اجتماعي
 ارائه يك روش جديدآماري - رفتاري براي تشخيص حملات امنيتي به حسابهاي كاربران درشبكه هاي اجتماعي
 تاثيرشبكه هاي اجتماعي برسبك زندگي باتاكيدبرسلامت اجتماعي
 ميكروبلاگينگ سازماني ابزاري براي افزايش مشاركت كاركنان درمديريت دانش سازمان
 بررسي جامعه شناختي تاثيرات شبكه هاي اجتماعي مجازي برمناسبات خانوادگي
 چالشهاي موجود دركاوش وتحليل شبكه هاي اجتماعي فارسي زبان
 تقابل يا تعامل هويت ايراني درفضاي مجازي
 الگوريتمي كارا جهت تشخيص جوامع همپوشان درشبكه هاي اجتماعي
 درآمدي برمباني نظري وسنجه هاي عملياتي مفهوم همبستگي اجتماعي درشبكه هاي همسايگي درشهر
 تشخيص اجتماع مبتني برموضوع گامي نوين درتحليل شبكه هاي اجتماعي
 بازنمايي هويت مجاري دانشجويان شهرتهران درشبكه هاي اجتماعي مجازي مطالعه موردي: كاربران فيس بوك
 افزايش ميزان فروش كالاهاي ايراني باانتخاب پيشرانهاي بانفوذدرشبكه هاي اجتماعي جهت انجام بازاريابي ويروسي
 تبيين سازگاري دانش آموزان برحسب دانش نگرش ورفتارآنها نسبت به شبكه هاي اجتماعي
 امكان تهديدامنيت ملي با گسترش استفاده ناآگاهانه ازاينترنت
 مساله راهبري وظيفه درشبكه هاي اجتماعي
 طراحي ابزارهاي آموزشي درمدارس ايران براساس رويكردشبكه اجتماعي
 ارائه مدلي مفهومي براي بررسي نظري تاثيرشبكه هاي اجتماعي برتصميم خريدمصرف كنندگان
 تاثيرشبكه هاي اجتماعي آنلاين برديپلماسي عمومي مطالعه موردي: آمريكا دردوره اول رياست جمهوري باراك اوباما
 بررسي رابطه استفاده ازشبكه هاي اجتماعي مجازي وهويت ديني كاربران
 شبكه هاي اجتماعي و امنيت ملي تهديدات و فرصت ها
 شبكه هاي اجتماعي وتاثير آن برهويت فرهنگي كاربران اين شبكه ها
 يادگيري مادام العمركاركردي جديد براي شبكه هاي اجتماعي
 آسيب شناسي خانواده ايراني درعرصه شبكه هاي اجتماعي مجازي
 تاثيرفناوري اطلاعات برمفهوم تروريسم
 فيس بوك تهديدي براي هويت سياسي جامعه ايران
 همساني ياناهمساني شبكه هاي اجتماعي برخط و برون خط دانشجويان درسن ورود به بزرگسالي
 ارائه تابع اجتماعي كيفي جهت تصميم گيري درشبكه هاي اجتماعي كيفي و مجازي
 بررسي وضعيت پايبندي به هويت فرهنگي اعضاي شبكه اجتماعي فيس بوك مطالعه موردي دانشجويان مقطع كارشناسي رشته هاي علوم انساني دانشگاه تهران
 كاركرداجتماعي اينترنت و امنيت رواني خانواده
 مقايسه كاركردشبكه هاي اجتماعي درسبك زندگي دردوتمدن اسلامي - ايراني و غربي
 مروري برالگوريتم هاي بازيابي وبلاگ ها وچالشهاي موجود
 بررسي روانشناختي افراد درنيل به سمت شبكه هاي اجتماعي
 بررسي رابطه بين استفاده ازشبكه هاي اجتماعي و گرايش ديني موردپژوهي: دانشجويان دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران
 بررسي شبكه هاي اجتماعي مجازي وهويت
 اينترنت شبكه هاي اجتماعي و تاثيرآن برهويت جمعي سنتي ايرانيان
 شبكه هاي اجتماعي ومحرمانگي اطلاعات
 اثرطولاني مدت شبكه هاي اجتماعي بواسطه مدلهاي درآمدي تارگاه هاي شبكه اجتماعي
 ظهور شبكه هاي اجتماعي مجازي و تاثير آن برتغييرات رفتاري درزندگي انسان
 شبكه اجتماعي فيس بوك و هويت جهاني جوانان شهرتبريز
 نقش تجارت اجتماعي بررفتاروتصميم گيري خريد مشتريان
 بررسي ارتباط شبكه هاي اجتماعي وسرمايه اجتماعي درفضاي مجازي
 فيس بوك به عنوان يك شبكه هاي اجتماعي مجازي و تاثيرآن برسرمايه اجتماعي

 

 

برترین‌ تالیفات و تصاویر زمین شناسی کشور معرفی و تقدیر شدند

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین‌المللی علوم‌ زمین با تقدیر از ارائه دهندگان برترین تالیفات و عکس‌های زمین شناسی کشور پایان یافت.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ در ابتدای این نشست پروفسور David Richard Lentze از دانشگاه نیوبرانسویک کانادا به بررسی توسعه معدنکاری در کانادا پرداخت.

در ادامه، دکتر منوچهر قرشی، دبیر علمی سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین‌المللی علوم‌ زمین به ارائه گزارشی پیرامون چگونگی برگزاری این کنگره در تهران و 12 مرکز استانی پرداخت و از این کنگره به عنوان سرآغازی برای ادامه برگزاری چنین نشست‌های در بُعد گسترده تر در سال‌های بعدی یاد کرد.

اهدای لوح تقدیر به برترین‌های سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین‌المللی علوم‌زمین بخش بعدی این نشست بود که در بخش کتاب برتر(تالیف)، کتاب آنالیز رشد و توسعه شکاف هیدرولیکی در مخازن شکاف‌دار نوشته جابر طاهری شکیب، عبدالوحید قادری و حسین جلالی‌فر، کتاب زمین‌شناسی دریایی خلیج‌فارس نوشته راضیه لک، رضا بهبهانی و نادرچنانی، کتاب روش‌های تهیه و کاربرد نقشه‌های زمین‌شناسی و معدنی نوشته علی امامعلی‌پور، کتاب اصول مهندسی ساحل نوشته غلامرضا خانلری و یاسین عبدی‌لر، کتاب روش‌های تجزیه نمونه‌های معدنی نوشته احمد خاکزاد و پیمان افضل و کتاب زمین شناسی زیست محیطی عناصر کمیاب در خاک نوشته سید علی مظهری، علیرضا مظلومی بجستانی، رضا شریفیان عطار از سوی هیات داوران انتخاب و معرفی شدند.

نمایه شدن کلیه مقالات دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالوژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران در CIVILICA

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالوژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالوژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران   8 تا 9 آبان ماه 1392 توسط دانشکده مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه سمنان  و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در سمنان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 411عنوان مقاله تخصصی شامل 2359 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دردومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالوژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
 اصلاح شيميايي ريزساختار آلياژ Al-0.7Feتوسط افزودن تركيبي از سديم و موليبدن به مذاب در فرآيند ريختهگري درقالب ماسهاي
 تخمين عمر باقيمانده قطعه Compressor Disk موتور جت
 بهبود رفتار مكانيكي آلومينيوم با استفاده از نانو ذرات نيتريد آلومينيوم
 سنتز نانوذرات كبالت خالص به روش كندوسوز ليزر پالسي نئوديميم ياگ در استن
 بررسي متغيرهاي فرايند ترمومكانيكي مارتنزيت در ايجاد ساختار فوق ريزدانه/نانومتري در فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 201LN
 بررسي تاثير تعداد پاس در فرايند اصطكاكي اغتشاشي بر توزيع ذرات تقويت كننده و رفتار تريبولوژيكي كامپوزيت سطحيAl7075/SiC
 بهينهسازي و مدل سازي پارامترهاي فرايند جهت توليد كامپوزيت سطحيAl7075/SiCبا فرايند اصطكاكي اغتشاشي به كمك روش تاگوچي و شبكه هاي عصبي مصنوعي
 تاثير دما بر ريز ساختار فصل مشترك و خواص مكانيكي جوش نفوذي Al-Cuبا لايه واسط قلع
 بررسي ريزساختار و سختي درز اتصال لحيمكاري آلومينيم/ مس با استفاده از آلياژ پركننده آلومينيم سيلسيم
 بررسي اثرpH بر شكل نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره برگ سياهدانه
 سنتز احتراقي نانو كرات تو خالي آلومينات منيزيم با استفاده از قالب فدا شونده
 بررسي اثر چگالي و اندازه حفرهها بر خواص فيزيكي و مكانيكي داربست پليلاكتيكاسيد مورد استفاده در مهندسي بافت
 تاثير متغيرهاي ساچمه زني بر اندازه ي دانه، سختي و مقاومت به خوردگي فولاد زنگ نزن دوفازي 2205 درمحيطNaCl
 Susceptibility of Near-Neutral PH SCC to Plastically Pre-strained API X60 And X70 Pipeline Steels
 Synthesize and characterization of Palmitic acid modified PEG-Chitosan coated Mn-Ferrite nanoparticles for biomedial application
 توليد كامپوزيت سطحي Al 7075/Al2O3/Grتوسط فرايند اصطكاكي اغتشاشي و ارزيابي رفتار تريبولوژيكي آن
 مشخصهيابي پوششهاي پايهي اكسيد آهن ايجاد شده در فرايند پاشش حرارتي
 بررسي عوامل موثر بر ميزان فعاليت فتوكاتاليتيكي پوشش پايه ي اكسيد آهن ايجاد شده توسط فرايند پاشش شعله اي
 بررسي رفتار مقاطع شكست نانو كامپوزيت كاربيد بور – كاربيد سيليسيم
 بررسي اثر تغذيه محوري بر جريان ماده در فرآيند آهنگري تزريقي
 Characterization of Hydroxyapatite Coating on AZ31 Magnesium Alloy in Different Pulse Voltage
 مروري بر مطالعه كمي اصطكاك در آهنگري سرد فولاد به كمك روشهاي فشارش حلقه،حديده كاري پسرو و پيشرو فنجاني و فشارش تحت پيچش
 بررسي خواص نانو كامپوزيت WC-6Coساخته شده به روش پرس داغ سريع
 بررسي تاثير پارامترهاي فرايند جوشكاري قوسي با گاز محافظ روي پديده پاشش جوش در اتصالات فولاد St37-2
 بررسي ساختار و رفتار خوردگي آلياژ شبه بلورAl-Cr-Feتوليد شده به روش آلياژسازي مكانيكي و عمليات حرارتي متعاقب
 بررسي اثر پوشش نانوكريستال سه تائيNi-W-Coبر روي خواص خوردگي سايشي فولادSt 24 و بررسي اثر سرعت سيال روي خوردگي سايشي اين پوشش
 بررسي اثر اتمسفر محفظه آسيا در توليد دي سيليسايد موليبدن به روش آلياژسازي مكانيكي با سازوكار واكنش خوداحتراقي
 بررسي تاثير متغيرهاي آبكاري غير الكتريكي بر ميزان و شرايط رسوب نيكل بر روي فوم پلي اوراتان
 تاثير آب خام تصفيه شده بروي كيفيت گندله در واحد گندله سازي گل گهر سيرجان
 Nano structured copper-zinc oxide thin film synthesis by anodic oxidation method in alkaline media
 تحليل ساختاري ترموستات مارپيچ دوار دوفلزي به كمك شبيه سازي آباكوس
 مدلسازي OpenMXساختار نواري نيمه رساناهايSi1-xAsx
 Synthesis, Magnetic and magneto optical investigation of Co1-xDy xFe 2O4 nanoparticles and thin films
 Effects of La content on the magnetic, electric and structural properties of BiFeO 3
 بررسي اثر دماي آستنيته و سرعت سردشدن بر خواص مكانيكي فولاد ميكروآلياژي واناديم-تيتانيم دار
 تاثير دماي كلسيناسيون بر روي تشكيل نانو ذرات و ريز ساختار فريت هگزاگونال نوع Yبا تركيب شيميايي Sr2Co2-xMgx/2Nix/2Fe12O22 (Co2Y)تهيه شده به روش سل-ژل احتراقي
 بررسي خواص وويژگيهاي ساختاري نانوذرات فريت نوع Y باتركيبSr2Ni2Fe12-xCrx/2Al x/2O22 سنتز شده با روش سل ـژل احتراقي
 Synthesis of Al2O3–WC nanocomposite powders via mechnochemical process
 Optimization of Bead Geometry in Electron Beam Welding Process Using Imperialist Competitive Algorithm
 فرايند برنامه ريزي استراتژيك در توسعه و هدف گذاري مديريت توليد و عمليات در شركت فولاد اكسين خوزستان
 ساخت فوم كاربيدتنگستني به روش ريخته گيري ژلي با پايه آلژينات سديم
 مدلسازي اثرفشاربرمقاومت تماسي فصل مشترك قالب ـ قطعه درآلياژA356
 بررسي و بهينه سازي عوامل موثر در فلوتاسيون زينكات روي به روش تاگوچي
 توليد نانو ذرات اكسيد روي به روش هيدروترمال در دماي پايين
 بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت زمينه آلومينيوم 319 تقويت شده با ذرات نانوساختارآلومينا /اكسيدمنيزيوم توليد شده به روش نيمه جامد
 بررسي و تحليل چالشها و راه كارهاي توسعه علمي ريخته گري درايران
 بهينه سازي پارامترهاي جوشكاري آلومينيوم به فولاد زنگ نزن تحت فرايند اصطكاكي تلاطمي
 بررسي تاثيردماي آستنيته كردن و محيط كوئنچ برريزساختارورفتارسختي پذيري فولادAISI4140
 بررسي اثرپارامترهاي فرآيند نيمه جامدناشي ازگازبرريزساختاروخواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 319
 Tribological studies of friction stir processed steel alloy st14
 Microstructure and tribological performance of a steel based Surface Nano composite produced by friction stir processing.
 سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات Zr2Cu
 توليد ومشخصه يابي نانوكامپوزيتAl2O3-TiB2/Fe توسط فرآيند آسياب كاري و عمليات حرارتي
 Effect of Impregnation Steps on the Structure and Performances of Nickel Nanocatalyst
 بررسي نقش فيلترهاي فومي سراميكي برخواص مكانيكي آلياژهاي چدن خاكستري
 ساخت قطعه حجيم آلياژ مغناطيس نرم Fe65Co35 به روش پرس گرم و بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي آن
 بررسي ميكروساختاروخواص مكانيكي كامپوزيتCu/Zn تقويت شده با نانوذرات TiO2توليدشده به روش اتصال نوردتجمعي ARB
 اثر چرخه كاري بر خواص سطحي فولاد گرم كار در نيتراسيون پلاسمايي به روش معمولي و توري فعال
 بررسي تجربي تراكم تك محوره پودرآهن تحت بارگذاري ديناميكي بدون عمليات تف جوشي
 پژوهش تجربي و شبيه سازي اجزاي محدوددرجوشكاري قوس الكتريكي باگازمحافظ MIG وپارامترهاي تاثيرگذاربرخواص مكانيكي آلياژ 6063 آلومينيوم
 بررسي مورفولوژي سطحي و خواص خوردگي پوشش نانوسراميكي حاوي زيركونيا برروي ورق گالوانيزه
 مطالعه ي ميكروساختاروخواص فيزيكي آلياژحافظه دارCu-Al-Ni-Mn توليدشده توسط پرس گرم وزينترينگ
 ارزيابي ساختاري تركيبات Mo-Ni-Siدر فرايند آلياژسازي مكانيكي
 بررسي ريزساختاروخواص مغناطيسي فريت نانوساختارليتيم ـ روي توليد شده به روش گليسين ـ نيترات
 ارزيابي چسبندگي پوشش كنترل حرارتي سياه پلي اورتاني واثرعوامل مختلف برآن
 Investigation of Surface Roughness and Bioactivity Properties in NHA/Zircon NanoComposites Coated by Plasma Spray on Stainless Steel 316 L
 بررسي تشكيل محلول جامدفوق اشباع مس ـ آهن درروش آلياژسازي مكانيكي
 بررسي اثر غلظت ممانعت كننده بنزوتريازول بر روي رفتار خوردگي پوشش نانو ساختار هيبريدي پايه آلومينيومي
 بررسي تأثير عمليات حرارتي آنيل در حين تغيير شكل پلاستيك سرد تيتانيم خالص تجاري
 اصلاح خواص فيزيكي و مكانيكي رزين اپوكسي فنول نوولاك واپوكسي كروزول نوولاك برپايه رزين پلي استرغيراشباع و مقايسه نانوذرات سيليس واكسيدتيتانيوم جهت استفاده درپوشش هاي صنعتي
 مدلسازي رياضي كوره بلندوبررسي پارامترهاي موثربرعملكرد آن: بررسي ناحيه احياي غيرمستقيم
 effects of rheocasting and heat treatment on microstructure characteristics and mechanical properties of high performance 2024 aluminium alloy
 The Role of Hydrogen Absorption on Mechanical Behavior of X65 and X70 Pipeline Alloy Steel
 Removal of toxic chromium(VI) ions from aqueous solutions using green walnut shells
 بررسي تأثير زمان آسياكاري بر توليد كامپوزيت پايه سراميكي ZrB2-Al2O3بوسيله روش سنتز احتراقي
 Study of particles rearrangement in supersolidus liquid phase sintering of Cu-28Zn
 بررسي تف جوشي فازمايع پايداروسوپرساليدوس آلياژCu-10Sn-10Pb
 effect of solution PH on particle size of WC-CO nano powder prepared by hydrogel mthod
 مطالعه ي خواص الكتريكي، ساختاري و حرارتي شيشه هاي نيمرساناي P2O5_V2O5_MoO3_CaO_Li2O
 تاثير جايگزيني آلومينيوم به جاي سيليسيم بر روي ريزساختار، سينتيك استحالهي بينيتي و خواص كششي فولاد دو فازي فريت بينيتي و آستنيت باقيمانده
 Effect of solvent on bismuth ferrite nanoparticles
 Effect of Annealing Temperature on Bismuth Ferrite Nanoparticles
 اثر مقدار هافنيوم بر دماي استحاله و ريزساختار آلياژهاي حافظه دار دماي بالا Ni-Ti-Hf
 اثر عمليات ترمومكانيكي بر كرنش بازيابي آلياژ حافظه دارNi50Ti40Hf10
 بررسي ريزساختار و سختي نانوكامپوزيت سطحي Al/Al2O3-TiB2 ساخته شده با فرآوري ه مزن اصطكاكي
 مطالعه دگرگوني فازي و رفتارگرماكشساني آلياژحافظه دارNiTiCu باريزساختارنانومتري
 بررسي اثر كسر حجمي تقويت كننده بر رفتار سايش خشك نانوكامپوزيت Al/SiCp
 بررسي تاثيرجايگزين كردن فازبينيت با فاز زمينه پرليتي وميزان كارگرم برخواص مكانيكي فولاد d3با استفاده ازآزمون خمش سه نقطه اي
 تاثيرپسابهاي شهرك صنعتي خيام برآلودگي آبهاي زيرزميني دشت خروين
 تاثيردوپنت Mgو نرخ حرارت دهي برپايداري فاز تتراگونال و خواص فتوكاتاليستي نانو ذرات زيركونيا
 بهينه سازي عمليات حرارتي فولادزنگ نزن مارتنزيتي API-13Crباهدف افزايش چقرمگي شكست
 مدلسازي فوم هاي فلزي باتخلخل كروي به روش اجزاي محدود
 بررسي تاثيرميزان فازتقويت كننده برخواص و ساختارنانوكامپوزيت Al-SiC توليدشده به روش متالورژي پودر
 ساخت بدنه سراميكي كاربيد تنگستن به روش ريخته گري ژله اي
 ايجاد پوشش كامپوزيتي Ni-P-Nano ZrO2 به روش الكترولس و بررسي مقاومت به سايش و خوردگي آن
 بررسي تخلخل باقيمانده درپوشش پين هاي كانكتورهاي الكتريكي وعوامل موثربرآن
 تاثيرعنصرموليبدن برتشكيل تركيب بين فلزي NiAl نانوساختارحين آلياژ سازي مكانيكي
 بررسي خواص مكانيكي وريزساختارفولادخطوط لوله نفت جوش شده به روش اصطكاكي اغتشاشي
 ايجاد پوشش آلومينيوم بر روي فولاد كربني به روش جامد وبررسي خواص آن
 بررسي رفتارسايشي كامپوزيت آلومينيوم ـ نانولوله كربني توليد شده به روش sps
 Fabrication of Aluminium-Carbon nanotube Composites Via Spark Plasma Sintering Method
 بدست آوردن ثوابت تخمين عمرخزشي به منظور تخمين عمرباقيمانده سوپرآلياژ پايه نيكل IN 713C
 تأثير آماده سازي سطوح در روش اكسيداسيون ريز جرقه نمونه خالص تجاري آلومينيوم به همراه نانو ذرات تيتانيوم
 پايداري حرارتي كامپوزيت زمينه آلومينيومي تقويت شده با ذرات بين فلزي دي سيليسيدموليبدن
 بررسي علل وجود عيب خالي كردگي در سطح ورق و فويل آلومينيوم سري 8011
 بررسي تاثيرپارامترهاي ليزرNd:YAG پالسي برفراينداصلاح سازي سطحي
 روندايجاددانه هاي باابعادنانومتري وبهبود خواص مكانيكي ورق آلومينيوم AA1050 طي فرايند نوردتجمعي ARB
 نقشه برداري ريزسختي و روابط سختي و استحكام تسليم درفولادهاي مقاومت بالا
 بررسي تاثيرنسبت مولي Fe/Baبرمكانيزم تشكيل نانوذرات هگزافريت باريم به روش سل ژل احتراقي
 بزرسي تاثيزفزآينذ هاي تزمومكانيكي بزوي حذف فزيت دلتا در فولاد سنگ نشن رسوب سختي
 بررسي فرآيندكوئنچ وپارتيشن بندي روي فولادهاي زنگ نزن
 ساخت آلياژ حافظه دارTiNiCo نانوساختار به روش ترمومكانيكي
 بررسي اثر دماي زينتر بر خواص مكانيكي و الكتريكي نانوكامپوزي تهاي مس- زيركونياYSZ -8توليد شده به روش متالورژي پودر
 ارزيابي وپيش بيني سختي فولادCK60 درطي عمليات حرارتي بازپخت به كمك الگوريتم فازي
 بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختار كامپوزيت سه تاييAl/Al₂O₃/SiC توليد شده با روش متالورژي پودر
 Effect of Clay Nanoparticles on the Thermal and Barrier Properties of Polymeric Coatings
 بررسي تاثير كسر حجمي ذرات تقويت كننده بر خواص سايشي كامپوزيت Al/B4C-TiC
 ايجاد پوشش نانوساختار TiAlNبه روش رسوبگذاري شيميايي از فاز بخار به كمك پلاسما و مقايسه خواص آن با پوشش TiN
 بررسي اثرات ولتاژ باياس بر تركيب شيميايي، ريزساختار و خواص مكانيكي پوشش نانوساختار TiAlN
 بررسي تاثيرفشارفشردن اوليه برنيروي موئينگي درتفجوشي فازمايع سوپرساليدوس آلياژ Cu-28Zn
 بررسي اثرنيروي موئينگي برتفجوشي فازمايع آلياژCu-28Zn باتغييردماي تفجوشي
 بررسي رفتارسيلان آلياژIMI 834 طي آزمون كشش گرم
 اثر حرارت ورودي فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي بر خواص مكانيكي و جنب ههاي ريزساختاري اتصالات متجانس آلياژ آلومينيم5083
 بررسي اثر دماي زينتر بر ريزساختار و فاكتور كيفيت سراميكهاي دي الكتريك مايكروويو با تركيب 0.88Ba([Zn0.6Co0.4]1/3,Nb2/3)O3–0.1Ba(Ga1/2Ta1/2)O3–0.02BaZrO3
 توليدنانوكريستال Al3zr با استفاده ازآلياژسازي مكانيكي و عمليات حرارتي
 تاثيرفعال سازي مكانيكي براحياي كربوترمي موليبدنيت درحضوركربنات سديم
 بررسي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت زمينه آلومينيومي تقويت شده با نانوذرات ZrO2,Al2o3 توليدشده به روش ريخته گري اغتشاشي
 ارزيابي خواص مكانيكي بيوكامپوزيت هاي منزيم فلوئورآپاتيت ـ آلومينا درشرايط بهينه تف جوشي دومرحله اي به دست آمده توسط روش تاگوچي
 ايجاد پوشش پلي آنيلين روي فولاد زنگ نزن 316 و مطالعه خواص خوردگي آن در محيط اسيدي
 بررسي اثر دماهاي مختلف تنش زدايي بر ريزساختار و چقرمگي ضربه ورق هاي جوشكاري شده به روش SMAW از جنس فولادASTM A 517
 بهينه سازي خواص روكش كاري سخت استلايت 6 بر روي اينكونل 617 به روش تاگوچي
 بررسي اثرات خوردگي خستگي روي آلياژ7075-T73 آلومينيوم
 بررسي اثرات نرخ كرنش روي رفتارمكانيكي ورقهاي فلزي با ساختارF.C.C به كمك تئوري پلاستيسيته كريستالي
 بررسي خواص سطحي قطعات شياردار فولادي نيتروژندهي پلاسمايي شده به روش ديواره گرم و ديواره سرد
 مدل سازي فرايندآلياژسازي مكانيكي جهت توليدنانوكامپوزيت پايه آلومينيوم
 definition a new dimensionless parameter on geometric ones affecting the chevron crack formation in an extrusion process
 محاسبه چرخش كريستالهاي ورقهاي آلومينيوم درحين فرآيند نوردبه كمك تئوري پلاستيسيته كريستالي
 بررسي تاثير عنصر استرانسيوم بر اكسيداسيون استاتيك و ديناميك در مذاب آلومينيوم با خلوص تجاري
 بررسي تأثير تغييراتpHمحلول و دورهمزن بر سختي و ميزان مشاركت نانوالماس در پوشش كامپوزيتي نيكل فسفر نانوالماس ايجاد شده به روش الكترولس
 بررسي خواص مكانيكي و مغناطيسي كامپوزيت لايه ايCu/Ni/Fe3O4 توليدشده به روش اتصال نوردتجمعي ARB
 جوشكاري همزن اصطكاكي آلياژAl-Zn-Mg-Cu توليدشده به روش نيمه جامد
 بهينه سازي پارامترهاي موثر جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيم 0011 به مس خالص با روش تاگوچي
 مدل سازي ترمومكانيكي فرآيند FSWبروش المان محدودومطالعه تاثيرمتغيرهاي فرآيند برشاخصهاي جوش
 چسب زدايي قطعات مينياتوري كاربيد تنگستن - كبالت توليد شده به روش قالبگيري تزريقي پودر
 توليد نانوسيم هاي آهن ـ پلاتين به روش رسوبدهي الكتروشيميايي جريان متناوب
 بررسي تاثيرحرارت ورودي برروي خواص مكانيكي وريزساختاري دراتصال آلياژAA3003-H18 توسط جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
 بررسي تاثير فيلمهاي اكسيدي دوگانه محبوس بر مكانيزم سايش لغزشي آلياژهاي Al-Si در شرايط ريختگي و عمليات حرارتي
 بررسي اثرپارامترهاي رسوب دهي الكتريكي برمكانيزم جوانه زني و رشدپوشش هاي منگنز ـ مس
 بهره گيري از Compact Graphite Iron CGI درتوليد بوشهاي بلوك سيلندرهاي موتورهاي ديزلي به جهت سبك سازي و افزايش راندمان آن
 رفتارخوردگي فولادTRIP بعدازجوشكاري همزن اصطكاكي
 مشخصه يابي ومطالعه رفتارسايشي پوشش هاي كبالت و نانوكامپوزيتي Co/ZrO2 توليدشده به روش آبكاري الكتريكي پالسي
 شبيه سازي آزمايشگاهي اثرجريان سرگردان متناوب Ac برپتانسيل حفاظتي لوله هاي باپوشش پلي اتيلن
 ساختارهاي فوم فلزي نوين بر پايه كرههاي توخالي مبتني بر روش متالورژي پودر
 تاثيرآنيل سريع حرارتي برخواص ساختاري ومغناطيسي لايه نازك نانوساختار FePt
 بررسي تاثير حضور نانو ذرات آلومينا بر رفتار سيلاني فيداستوك كامپوزيت زمينه آلومينيوم با كاربرد در فرآيندقالبگيري تزريقي پودر
 توليد كامپوزيتهاي زمينه فلزي با دقت ابعادي بالا از طريق فرآيند نوين قالبگيري تزريقي پودر
 بررسي تاثيرعمليات حرارتي تنش گيري برروي ساختارميكروسكوپي وخواص مكانيكي نواحي جوش فولادASTM A517 جوشكاري شده با فرايند FCAW
 بررسي اثرريزساختارهاي مختلف بررفتاركششي ومكانيزم شكست فولادابزارسردكارDIN 1.2210
 اثرريزساختارهاي مختلف بررفتارخستگي فولادابزارسردكار DIN1.2210
 اثر ميزان كاربيد سيليسيم بر استحكام وشوك پذيري فوم آلومينايي
 بررسي اثر اندازه حفرات و ميزان كاربيد سيليسوم پيش فرم برخواص كامپوزيت با فاز پيوستهCu/Al2O3-SiC
 بررسي تاثيرهيدروژن وزمان ماندمذاب بررفتاراكسيدفيلم هاي دوتايي درآلياژآلومينيوم A357
 سنتز سيالون به روش تركيبي سل- ژل و كربوترمال
 ساخت و بررسي خواص استحكامي كامپوزيت آلومينا زيركونيا نيمه پايدارشده با منيزيا
 مطالعه اثردماي محلول آندايزينگ برروي مورفولوژي نانوحفرات تمپليت اكسيدآندي آلومينيوم AAO
 بررسي اثرغلظت حمام آبكاري الكتريكي برروي ريزساختارنانوسيم هاي آلياژي كبالت ـ نيكل رسوب داده شده با جريان متناوب درداخل تمپليت اكسيدآندي آلومينيوم AAO
 مكانيزم تشكيل پوشش كاربيد تيتانيم بروي فولادبه روش نفوذفعال شده حرارتي
 بررسي خواص ساختاري، ديالكتريكي و فروالكتريكي نانوپودرتهيه شده به روش آلياژسازي مكانيكي
 تاثيرتغييرات چگالي جريان وpHمحلول برتوليدآلياژنانوكريستال نيكل- كبالت به روش رسوب دهي الكتروشيميايي جريان مستقيم
 بررسي مكانيزم ترميم عيب فيلم اكسيد دولايه نگه داشته شده در مذاب Al-0.05%Ca
 تهيه سوپرجاذب هاي پايه اكريليك اسيدي و نانوكامپوزيت سديم مونتمورليونيت آن
 سنتز نانوذرات هيدروكسي آپاتيت ازپيش ماده هاي Ca(NO3)2.4H2O P2O5با استفاده ازفرايند سل ـ ژل
 Synthesis and comparative study of corrosion inhibition ability of two polymeric compounds for carbon steel in 3.5% NaCl solution
 تعيين نقطه كوهيرنسي دندريت درفرايند انجماد آلياژ آلومينيوم 2024 ازطريق تكنيك آناليزحرارتي
 بررسي اثرسرعت چرخش ابزاردرجوشكاري همزن اصطكاكي FSW برريزساختاروخواص مكانيكي اتصال درفولادهاي TRIP
 تاثير سرعت سرد شدن بر ريزساختار و پارامترهاي مشخصه آناليز حرارتي در آلياژهاي آلومينيوم- مس
 Effect of Cooling Rate and Grain refinement on the Thermal and Thermodynamic Characteristics of Al-Cu Alloys
 ارزيابي خواص ساختاري ومغناطيسي نانوذرات فريت باريم نوع -Z آلاييده شده بامنگنز نيكل ومس توليدشده به روش هم رسوبي
 The effect of cooling rate on the mechanical properties of Zr- based bulk metallic glassses
 ساخت تركيب بين فلزي نانوساختارAl-Mn باروش آلياژسازي مكانيكي وعمليات حرارتي
 كاهش مصرف انرژي الكتريكي در كوره ي قوس الكتريكي با استفاده از واكنش اكسيژن -كربن
 Investigation of strain, strain inhomogeneity and required force in ECAP with square cross section using numerical and analytical modeling
 بررسي تاثير نورد سرد و عمليات پيرسازي بر خواص مكانيكي سوپرآلياژ Ni-Span-C902
 مطالعه عوامل موثربرتحولات ريزساختاري درفرآيندتف جوشي سوپرساليدوس آلياژCu-28Zn
 ارزيابي رفتارخوردگي چدن خاكستري بااستفاده ازآلياژسازي سطحي بافروسيليسيم ازطريق فرآيندTIG
 تاثيرچگالش سطحي برخواص فيزيكي ـ مكانيكي وريزساختاري قطعات فولاديASC 100.29 متالورژي پودر
 ارتباط بين سختي اندازه آخال و حدخستگي درفولادهاي آلياژي
 بررسي ريزساختارورفتارخزشي آلياژMRI153 منيزيم
 بررسي تاثيردماي اكستروژن برروي ريزساختارنانوكامپوزيتAl-5%wt TiC
 توليد آلياژحافظه دارNiTiنانوساختاروبررسي تاثيرفرآيند نوردسردبرريزساختاروخواص مكانيكي
 بررسي تاثير ناخالصي آهن و كلرايد بر حمام مس اسيدي و كروم براق و حذف ناخالصي آهن از حمام مس اسيدي با افزايش Ph
 بررسي تاثيرسرعت چرخش ابزار درفراينداصطكاكي اغتشاشي برريزساختارورفتارتريبولوژيكي آلياژآلومينيوم ريختگي A413
 توسعه كامپوزيت سطحي Al/TiCبرسطح آلياژ آلومينيوم 7075وارزيابي سختي و رفتارتريبولوژيكي آن
 بررسي اثر دما و زمان آبكاري الكتريكي بر رفتار خوردگي آندهايPt/Nbدر محيط هاي كلر – قليا با استفاده از روش امپدانس الكتروشيميايي
 تاثير عمليات حرارتي تنش زدايي بر روز خواص مكانيكي و ساختار ميكروسكوپي ناحيهي جوش فولادA 517
 ساخت و بررسي خواص نانوكامپوزيت زمينه مسي تقويت شده با نانولوله كربني به روش متالورژي پودر
 بهينه سازي شرايط جوشكاري آستنيتي لوله ها با استفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
 ساخت و بررسي خواص مكانيكي وفصل مشترك الياف/پليمركامپوزيت سه جزييPEEK/SCF/Nano Sio2
 بررسي خواص مكانيكي وريزساختاراتصال غيرهم جنس ورقهاي سوپرالياژ اينكونل 625وفولادA 517 Gr.B باليزرNd:YAG پالسي
 بررسي ريزساختاروسختي حاصل ازجوشكاري تنگستن باگازمحافظ فولادپراستحكام ترمومكانيكال كم آلياژDIN EN 10149-2
 كاهش حرارت ورودي جوشكاري با استفاده از فلاكس هاي فعال سطحي در فولاد ميكروآلياژي
 آناليزنرم افزاري الگوهاي كيكوچي و تعيين اختلاف جهت گيري دانه ها دريك فولادنانوساختار
 بررسي فرايندكوئنچ وپارتيشن بندي روي يك فولادكربن متوسط كم آلياژ
 بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و فروالكتريكي نانوپودرهاي چندفروئي[BiFeO3]1-x-[BaTiO3]x توليدشده به روش آلياژسازي مكانيكي
 بررسي رفتارمكانيكي پلي پروپيلن تحت تاثيرنرخ كرنش متفاوت بااستفاده ازمدل ايرينگ
 بررسي تأثير عمليات حرارتي رسوبسختي بر ريزساختار و مقاومت به ضربه آلياژA 356
 تاثير پارامترهاي فرآوري همزن اصطكاكي بر تغييرات ريزساختاري ناحيه فرآوري شده آلياژAZ 31
 بررسي اثرفرايند ترمومكانيكي برخواص مكانيكي كابل فولادي پيش تنيده
 تاثيرافزايش عوامل جوانه زاحاويZr Ti وعمليات حرارتي برريزساختاروخواص كششي آلياژآلومينيوم 7042
 آناليزشكست اتصالات فلكسيبل انتقال گازسوختني به رفورمرواحداحيامستقيم مجتمع فولادهرمزگان
 سنتز و بررسي رفتار چگالش تركيب لايه الكتروليت پيل سوختي اكسيدجامد، برپايه اكسيد سريم
 Effect of surfactant addition on the magnetic properties of SrFe12O19 prepared by sol-gel auto-combustion method
 بررسي اثركبالت درفرايندتوليدتركيب بين فلزيNiAlنانوساختاربه روش آلياژسازي مكانيكي
 شناسايي و بررسي خواص مغناطيسي و جذب مايكروويو مواد جاذب نانوكامپوزيت فريت استرانسيوم آلائيده شده با قلع،منگنز و تيتانيم استكيومتري-نانولوله كربني چند ديواره
 مدلسازي خوردگي حفره اي آلياژآلومينيوم5083بااستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي
 بررسي اثر بازدارندگي عصاره برگ استبرق در ممانعت از خوردگي فولاد ساده كربني در محيط خنثي3/5%NaCl
 بررسي ريزساختاروخواص مكانيكي كامپوزيت سه تاييAl-Al2O3-SiCتوليد شده به روش اتصال نوردتجمعي ARB
 بررسي پارامترهاي ريزساختاري كامپوزيت زمينه Ti-6Al-4V تقويت شده با بوريدتيتانيوم درجاتشكيل شده به روش متالورژي پودر
 بررسي رفتار فشار گرم آلياژ سوپرالاستيك و حافظه دار نايتينولNiTi
 ارزيابي مقاومت به خوردگي روكش كامپوزيتي استلايت 6-كاربيدبورتوليد شده به روش جوشكاري GTAW
 روش جديدايجادپوشش فريت استرانسيم برروي فولادزنگ نزن 316L به روش الكتروليزپلاسمايي و بررسي نقش متغيرهاي پوشش دهي برخواص پوشش
 بررسي اثرات زاويه انحراف ابزار بر خواص مكانيكي اتصال لبه رويهم جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلياژ آلومينيم به فولاد زنگ نزن آستنيتي
 بررسي اثر پارامترهاي فرآيند بر خواص مكانيكي اتصال لبه رويهم جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلياژ آلومينيم به فولاد زنگ نزن آستنيتي
 روكش كاري جوشي نيكل با پودرهاي نانوكامپوزيتيMo-12.5%at.Si-25%at.Bتوليد شده به روش آلياژسازي مكانيكي
 بررسي تاثير ريز ساختار فاز زمينه بر سختي پودرهاي نانوكامپوزيتي Al/SiC
 تغييرات ميكروساختاري فولاد زنگ نزن 304 از طريق فرآيندECAP در دماي اتاق
 ساخت نانوذرات هگزافريت استرانسيم نوع -W به روش همرسوبي وتاثيردماي سنتزبرخواص ساختاري ومغناطيسي آن ها
 تاثيرزمان نگهداري دردماي عمليات سردكاري عميق برخواص مكانيكي وساختارميكروسكوپي فولادAISI 52100
 بررسي تاثيرمتغيرهاي فرآيند فلزخوراني مذاب برريزساختاروخواص مكانيكي كامپوزيت زمينه شيشه فلزحجمي(Cu50Zr43Al7)99.5Si0.5 باتقويت كننده سيم هاي تنگستن
 بررسي تاثيرعنصرنيوبيوم برخواص مكانيكي و ريزساختاري كامپوزيت زمينه آمورف حجمي Zr55Cu30Al10Ni5 باتقويت كننده تنگستن
 بهبودخواص سايشي فولادابزارD2 به وسيله ذوب مجددسطحي به وسيله ليزر
 ساخت و ارزيابي خواص تركيب نانوساختارMoSi2 ونانوكامپوزيت MoSi2-TiB2 به روش آلياژسازي مكانيكي وعمليات حرارتي
 بررسي اثربازدارندگي تري اتانول آمونيوم استات روي خوردگي فولادكربني Ck45 درمحيط شبيه سازي شده ي سيستم خنك كننده
 توليد كامپوزيت مس تقويت شده بانانوذرات ZnOبااستفاده ازروش اتصال نوردانباشتي ARB
 بررسي تلقيح بازدارنده خوردگي درنانوحاملهاي سيليكاي مزومتخلخل براي حفاظت ازفولادكربني
 Relationship between pack parameters and aluminide coating formation for aluminization of steels AISI 1045 steel
 بررسي تاثير افزودن آلومينيوم و عمليات حرارتي بر خواص ساختاري و مغناطيسي در آلياژ نرم مغناطيس اشباع بالا
 تاثير پارامترهاي جوشكاري ليزر بر اتصال نفوذ كامل ورق هاي نازك فولاد زنگ نزن آستنيتي
 روكش كاري جوشي فولادكربني كم آلياژX65 باموادپركننده سوپرآستنيتي ER385 با استفاده ازفرايند جوشكاري قوس تنگستن ـ گاز
 Characterization and Corrosion Properties of polypyrrole Electropolymerized on AZ31 Mg Alloy
 بررسي رفتار آلياژ AZ61+1%RE درحين فرايند فشار گرم
 تاثيردماوزمان برخواص ساختاري ومغناطيسي نانوذرات هگزافريت استرانسيوم نوع Y به روش همرسوبي
 CFD simulation and optimization of the settler of an industrial copper solvent extraction plant
 بررسي رفتارترمومكانيكال آلياژMg-Al-Ca-Zn ومطالعه نقش دوقلويي درشرايط مختلف شكل دهي
 تاثير نوع عمليات ذوب مجدد بر ساختار سوپرآلياژ پايه نيكل ريختگي IN100
 تاثير آلومينيم بر ريزساختار فولاد آستنيتي منگنزي هادفيلد در شرايط مختلف عمليات حرارتي
 بررسي تاثيرشكل سيكلهاي عمليات حرارتي روي ريزساختاروخواص مكانيكي سوپرآلياژFSX-414
 سنتز و بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي نانوذرات سراميكي فريت بيسموت آلاييده شده با عنصر گادولونيوم
 بررسي رفتارتغييرشكل گرم يك نوع فولادزنگ نزن دوفازي ريختگي
 بررسي خواص مكانيكي وساختارميكروسكوپي فولادساده كربني سردشده درمحلول پليمري پلي وينيل پيروليدون PVP و مقايسه آنها بامحيطهاي متداول آب وروغن
 بررسي تاثيرواناديم برچدن نشكن ريختگي وآستمپرشده
 بررسي مورفولوژي سطح نانوكامپوزيت هيبريدي غيرآلي ـ آلي اكسيدنيكل /پلي وينيل پيروليدون
 Melting nitrates in non-polar solvent: a new method for fabrication of multicomponent mesoporous ferrites via nanocasting
 شبيه سازي انتقال حرارت و جريان سيال درحوضچه جوش با استفاده ازمش بهينه
 شبيه سازي شرايط اتصال فلزات غيرهمجنس Al/Mg در فرآيند ريخته گري مركب
 تاثير عناصر آلياژي Mn و Al برافزايش مقاومت به اكسيداسيون فولادضدزنگ فريتي مصرفي دراتصال دهنده هاي پيل هاي سوختي اكسيد جامد (SOFCS)
 بررسي ريخته گري رينگ آلومينيميA 356مورد استفاده در توربين گازي
 بررسي تأثير پيش عمليات ذرات سراميكي SiCبر پوشش دهي آن ها باCo به روش آبكاري الكترولس
 بررسي تاثير افزودن نانورس و پارامترهاي فرآيند برروي خواص ساختاري و مكانيكي فوم توده اي نانوكامپوزيتABS-نانورس به روش تاگوچي
 اثر اكسيد سريم بر مقاومت به سايش، ضريب اصطكاك وريزساختار پوشش هاي پايه نيكل ساخته شده به روش پاشش شعله
 توليدنانوذرات شيشه زيست فعال به روش سل ـ ژل براي كاربردمهندسي بافت استخوان
 بررسي اثركسرحجمي واندازه ذرات HA برخواص مكانيكي كامپوزيت PEEK/HA
 بهبود مقاومت به خوردگي آلياژ مس بوسيله اعمال پوششنانوساختار خود ترميم كننده با فرايند سل- ژل
 Development of Cu-Sn alloy electroplating in the non-cyanide alkaline electrolyte
 بررسي تاثير ميزان پودر Mg بررفتارسايشي كامپوزيت هاي نانوساختارAl-Mg توليد شده به روش نورداتصالي تجمعي ARB
 بررسي خواص كامپوزيت نانوساختارAl-3%vol Mg توليد شده توسط فرآينداتصال نوردتجمعي ARB
 مطالعه سينتيك تبلور مجدد استاتيكي مس شديداٌ تغيير شكل يافته
 بررسي تاثيرعنصرمنيزيم و عمليات حرارتي رسوب سختي برريزساختاروخواص مكانيكي آلياژ پايه Al-Si-Cu
 بهبود مقاومت به اكسيداسيون پوشش نانوساختارNi-Al به روش پاشش حرارتيHVOF
 ارائه يك معادله رفتاري وابسته به كرنش براي تغييرشكل داغ آلومينيوم
 كنترل ميكروساختارآلومينيوم خالص با استفاده ازكارسردوعمليات حرارتي آنيل اعمالي
 تاثير دما بر سينتر بدون فشار نانوكامپوزيت هاي كاربيد بور و سيليكون
 تأثير ذرات سيليكون بر خواص و ريزساختار كامپوزيت هاي B4C-Si
 بررسي كشش گرم آلياژ اينوار در شرايط ريختگي
 بررسي تأثير همزدن مكانيكي مذاب بر روي رفتار عيب اكسيد فيلم دولايه در آلياژ تجاري آلومينيومA356
 ارزيابي فرآوري اولتراسونيك غيرپيوسته برخواص ساختاري ومكانيكي نانوكامپوزيت ريختگي آلياژ آلومينيوم A413
 بررسي و تحليل تاثيرنانوسيليس و ميكروسيليس برخواص فيزيكي و مكانيكي نسوزهاي ريختني مونوليتيكي وتعيين مقاديربهينه آنها
 تاثير پارامترهاي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي بر خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم T6-7075 و استخراج رابطه ي پيش بيني استحكام كششي نهايي
 ايجادلايه سطحي برپايه Al-Cu بصورت درجابرورق Al-2024 بااستفاده ازيك روش هيبريدي برپايه نوردتجمعي و فرايند اصطكاكي اغتشاشي
 بررسي تاثيراعمال ارتعاش مكانيكي روي سطح شيبداربرريزساختاركامپوزيت درجاي Al-Mg2Si
 تاثيردانسيته جريان و غلظت افزودني آنيوني sds درآبكاري پالسي برروي سختي مورفولوژي وخواص خوردگي پوشش هاي نانوكامپوزتي مس ـ كاربيد سيليسم
 اثربكارگيري كاتاليست هايه دوگانه فلزي نشانده شده بربستردي اكسيدتيتانيوم برخواص فيزيكي كيفيت و ابعادنانولوله هاي سنتز شده به روش رسوبگذاري ازفاز بخارشيميايي حرارتي
 فرآوري فويل لحيم كاري آمورف 15-MBF به روش ريخته ريسي
 A Study on Processing and Characterization of BNi2 Nickel-based Amorphous Brazing Foil
 سنتزلايه هاي متخلخل دي اكسيدتيتانيم به روش اكسيداسيون ميكروقوسي وبررسي ساختاروميكروسختي آنها
 اثر فرآيند نورد تجمعي بر خواص مكانيكي آلياژ بسيار ريزدانهAA 5754
 اتصال دهي آلياژ آلومينيوم برنز بروش نيمه جامد اغتشاشي
 ارزيابي ساختاروخواص مغناطيسي نانوذرات هگزافريت نوع W آلاييده شده باكاتيون هاي روي، نيكل وكبالت
 Microstructural and mechanical properties of in situ Na-modified Al–20%Mg2Si after extrusion process
 The effect of Na addition on the microstructure and tensile properties of Al-20 wt.% Mg2Si MMC
 ارايه رابطه براي طراحي محفظه واكنش درفرايند نشكن سازي منيزيم درراهگاه باتوجه به شرايط حلاليت آلياژ كروي كننده درون توده مذاب
 بررسي تجربي اثر طول ناحيه تغيير شكل قالب بر دقت ابعادي محصول در فرآيند كشش لوله با تبديل مقطع دايره به مقطع نامتقارن
 تشكيل نانوويسكرهاي كاربيد سيليسيم واثرآن ها برخواص فيزيكي ديرگدازهاي منيزيت ـ كربني
 سنتزومشخصه يابي اثرافزودن بيسموت برخواص نانوساختارتيتانات باريم ـ استرانسيم تهيه شده به روش سل ـ ژل
 بررسي اثركاهش ضخامت درنوردسردوآنيل روي ساختاروخواص مكانيكي آلياژTi-6Al-4V
 تاثيردماي سنتزبرشدنانولولههاي كربني توليد شده با استفاده ازكاتاليست دوگانه نيكل ـ كبالت نشانده شده بربسترآلومينا به روش رسوبگذاري ازفازبخارشيميايي حرارتي
 Influence of Li addition on the microstructure and tensile properties of extruded Al-25 wt.%Mg2Si composite
 تاثير عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي كامپوزيت لايهاي Al-Cuساخته شده به روش نورد پيوندي تجمعي (ARB)
 شبيهسازي عددي به روش المان محدود- المان گسسته فرآيند فشردهسازي سرد پودرهاي فلزي
 اثردماي حمام درتشكيل پوشش نانولايه Ni-P روي نانوذرات B4C
 بررسي اثرپارامترهاي دما و زمان درفرآيندنيتروژن دهي پلاسمايي روي مقاومت سايشي و خوردگي فولادDIN 1.5622
 بررسي تاثيرنانوذرات تقويت كننده برخواص نانوكامپوزيت سطحي ايجادشده به روش فرآيند اصطكاكي ـ اغتشاشي
 بررسي علل خوردگي درتجهيزات سيكل مراكس ويافتن راه هاي اقتصادي كاهش خوردگي
 Gadolinium doped ceria nanoparticles as electrolyte for low temperature solid oxide fuel cells
 سنتز نانولوله هاي كربني روي بسترتركيبي Zn-MgO درحضوركاتاليست دوگانه Fe-Co به روش رسوب بخارشيميايي
 اصلاح سطحي نانوذرات بيوگلاس به منظورافزايش استحكام داربست زيستي زيست تخريب پذير
 توليد پودر نانو كريستالي پروسكايتBaZr0.1Ce0.7Y0.2O3-δبه روش سنتز احتراقي در محلول و بررسي تأثير پارامترسوخت بر آن
 تاثيرعمليات همگن سازي برريزساختارورفتاركشش گرم آلياژ شبه بتاي Timetal 125
 بررسي تاثير زمان آستنيته كردن بر ميزان سختي و رفتار سايشي فولاد 1/3505
 بررسي رفتارآلياژآلومينيوم 6070 حاوي عناصرSr و Ti قبل وبعدازاكستروژن
 مطالعه ي تاثير پارامتر سرعت آسياكاري بر نفوذ متقابل Ni و Cuدر حين فرآيندهاي آلياژسازي مكانيكي
 بررسي رفتارخوردگي پوشش هاي مولتي لايه ي نيكل فسفربازيرلايه آلومينيوم به منظور استفاده درصفحات دوقطبي پيلهاي سوختي
 ارزيابي خواص مكانيكي بالك نانو ساختار كامپوزيت هيدروكسي آپاتيت- فورستريت تهيه شده به روش زينترينگ دو مرحله اي
 بررسي تاثير چرخش بين پاسي ورق در روش موج دار و صاف كردن پياپي بر خواص مكانيكي آلومينيوم 1050
 Effects of Solution Heat Treatment on the Microstructure and Tensile Properties of Al-15wt.%Mg2Si-5wt.%Zn Metal Matrix Composite Containing 0.5%Ni
 مقايسه بين قدرت جوانهزايي آميژانAl-3Ti-1C ,پودر TiC
 مدلسازي دياگرام آلياژسه تايي فرضي A,B,C با سه اتكتيك دوتايي همراه با حلاليت جزئي درحالت جامدبوسيله نرم افزارSolidWorks
 بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي يك فولاد ساده كربني نانو/فوق ريزدانه با اعمال تغيير شكل گرم در فرآيند مارتنزيت
 بررسي تاثير افزودن نيوبيوم بر مقاومت به خوردگي آلياژ آلومينيوم ۲۰۲۴ تهيه شده به روش متالورژي پودر
 بررسي سينتيك تبلورمجددديناميكي يك فولادزنگ نزن مارتنزيتي با استفاده از آزمون فشارگرم
 مطالعه رسوبدهي واندركنش آن با پديده تبلورمجدددرحين كارگرم فولاد403Nb
 اثر متغيرهاي ريخته گري گردابي بر خواص و ريزساختار نانوكامپوزيت A1-B4C
 بررسي تأثير تركيب پودر بر مشخصات ساختاري پوشش نفوذي كروم روي صفحات دوقطبي فولاد زنگ نزن
 spark anodizing of CP-titanium and evaluation of its corrosion resistance
 مشخصه يابي نانوكامپوزيتAl-15Wt%Ti توليدي به روش آلياژسازي مكانيكي
 بررسي مقاومت به خوردگي پوشش كامپوزيتي Cr3C2-NiCr توليدشده ازطريق همنشست الكتريكي به روش نويز الكتروشيميايي
 تاثير اكستروژن پيچشي روي خواص مكانيكي و ريز ساختار كامپوزيت با آلياژ زمينه Al-4Cu و ذرات تقويت كنندهTiO2
 ساخت فوم آلومينيومي با استفاده از روش ذوب پودر فشرده و عامل فوم ساز كربنات كلسيم و بررسي تاثير نيروي فشردن و درصد عامل فوم ساز بر ساختار و خواص فشاري آن
 بررسي امكان ساخت كامپوزيت آلومينيم-الياف كربن به روش متالورژي پودر و چگالش آن به وسيله اكستروژن داغ
 ساخت كامپوزيت زمينه آلومينيوم باتقويت كننده هاي پودري TiO2 ,Ti باروش CAR
 تاثير افزايش Al بر اندازه دانه هاي آستنيت اوليه در فولادهاي بادرصد آلومنيوم بالا
 طراحي شبكه عصبي مصنوعي براي پيشبيني خواص مكانيكي قطعات متالورژي پودر پايه آهن
 Finite element simulation and experimental investigation on the mechanical properties of nanostructured/ultra-fine grained Al-Mg-Si alloyproduced by equal channel angular pressing
 بررسي تأثير افزودن نانو ذراتSiO 2بر تغييرات فازي و ريز ساختار داربست هاي هيدروكسي آپاتيتي توليد شده به روش ريخته گري انجمادي
 تأثير مقدار سيليسيم بر ساختار و خواص مكانيكي چدن خاكستري درفرايند ريخته گري كوبشي
 تحليل ترموديناميكي كوره دوار ذوب چدن به منظور بهبود شرايط كاركرد و كاهش مصرف سوخت
 ارزيابي و مقايسه انرژي مصرفي براي توليد يك تن مس در فرآيندهاي مختلف صنعتي موجود
 بررسي عددي و تحليلي انتقال نانوذرات آهن صفر ظرفيتي در زير زمين و قابليت هاي مدل براي شبيه سازي توده اي شدن ذرات
 تحليل گشودگي لوله هاي كامپوزيتي رشته پيچي شده تحت بارگذاري فشاري به روش اجزا محدود
 Morphological and Viability Study of WJ-Stem Cells on Different Nano-Bioactive Ceramics for Bone Tissue Engineering Application
 مد لسازي و شبيه سازي فرآيند پليمريزاسيون و بررسي خواص مكانيكي پليمرهاي فرمالدهيد اوره براي نانوكپسو لهاي پليمري و مواد خودترميم
 تحليل وبررسي نحوه شكست و مكانيزم هاي افزايش استحكام وانعطافپذيري نانوكامپوزيت بيمدال زمينه آلومينيومي توليدشده به روش آلياژسازي مكانيكي و اكستروژن داغ
 بررسي رفتار خزشي نانوكامپوزيت زمينه آلومينيوم آلياژي تقويت شده باالياف كوتاه شيشه
 Microstructural Evaluation of Pressure Welded Al-1050/AISI-1006steel
 بررسي و مقايسه ريزساختار و خواص مكانيكي ورقهاي فولاديST 52توليد شده توسط سه روش نورد گرم مختلف
 استفاده ازشبكه عصبي مصنوعي به منظور پيش بيني سختي نانوكامپوزيت هاي آسياب شده Al-MWCNT
 معرفي روشهاي آناليزي مورد استفاده براي تخمين دانسيته نابجاييها وهمچنين ضرورت اينگونه محاسبات براي مواد با مشخصات مختلف
 بررسي اثر پارامتر هاي ريخته گري نيمه جامد به روش همزدن مكانيكي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 319
 مقايسه نانوبيوسراميكهاي آكرمانيت )Akermanite (Ca2MgSi2O7 و مرونيتMerwinite.(Ca3MgSi2O8 براي كاربردهاي ترميم استخوان
 بررسي توزيع ميكروسختي به عنوان معياري ازتوزيع كرنش درفرايند تغييرشكل شديدفورج چندمحوري برروي آلياژ آلومينيوم 2024
 Preparation of sub-micron nanostructure ceramic particles from corn cobs by planetary ball milling
 بررسي فصل مشترك دوفلزي آلومينيوم /برنج توليدشده به روش ريخته گري مركب
 Microstructural Studies of 2024-9wt.%Al4Sr and 2024-16wt.%Al4Sr Metal Matrix Composites (MMCs)
 اندازه گيري تنش پس ماند و بهبود عمر خستگي آلياژ ۲۰۲۴ آلومينيوم مورد استفاده در صنايع هوايي با استفاده از فرايند ساچمه زني
 ارزيابي خواصمكانيكي و ريز ساختار فريم هوايي توليد شده به روش Saddle forging
 اثر فرآيند نورد تجمعي بر خواص مكانيكي آلياژ بسيار ريزدانه Al-0.2wt%Zr
 Effects of pH on Polyvinyl alcohol/Sodium Alginate Electrospun nanofibers morphology for Biomedical applications
 بررسي خواص مكانيكي و ريزساختارآلياژ آلومينيوم A-356 توليدشده به روش اتصال نوردتجمعي
 بررسي هاي ساختاري ورفتارخوردگي آلياژنانوشبه بلور Al-Cu-Ni توليدشده به روش آلياژسازي مكانيكي و عمليات حرارتي بعدي
 بررسي تاثيرشعاع پانچ برميزان سختي ورق آلومينيوم 1100 درفرايندشكل دهي تدريجي ضربه اي
 بررسي مكانيزم شروع واكنش در سنتز خوداحتراقي حجمي TiB2
 طراحي كمپوزيت نانوذرات آلژينات-كيتوزان-پلورونيك به عنوان سيستم نوين رهايش ملوكسيكام
 بررسي تاثير زمان و دماي عمليات حرارتي انحلال بر ريزساختار و سختي سوپرآلياژIN 100
 بررسي راهكارهاي بهبودپس ازجوش سازه هاي فولادي ـ آلومينيومي
 production of coloured zircon ceramic pigment
 ايجاد ساختارهاي نانو،آمورف و كروي شكل كربني با آسياكاري گلوله اي پرانرژي كربن فعال
 شبيه سازي معكوس معادله الاستيسيته به روش المان هاي مرزي براي تشخيص حفره و تخلخل موجود در قطعات توليد شده با روش هاي شكل دهي فلزات
 Effect of boron addition on functionally graded microstructure of centrifugally cast Al-13.8 wt.% Mg2Si cylinders
 بهبود خواص آلياژ حافظه دار شكلي Cu- Al- Mnدر حضور تيتانيوم به عنوان عنصر آلياژي چهارم
 اتصال لبه روي هم فلزات سبك آلومينيوم و منيزيم با روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي fsw و بررسي اثرمتغيرهاي جوشكاري برخواص اتصال
 بررسي افزايش استحكام اتصال غيرمشابه منيزيم به آلومينيوم درفرآيند جوشكاري لبه روي هم اصطكاكي اغتشاشي FSLW باتغيير موقعيت ورق
 بررسي هاي ساختاري و رفتار خوردگي آلياژ نانو شبه بلورAl-Ni-Crتوليد شده به روش آلياژسازي مكانيكي و عمليات حرارتي متعاقب
 بررسي تاثيراستفاده از نانوذرات آلومينا بر تركيب فازي و ريزساختار نانوكامپوزيتهاي آلومينا-كاربيد سيليسيم اتصال مولايتي تهيه شده به روش ريخته گري ژل
 شبيه سازي جريان سيال مذاب و انتقال حرارت درجوشكاري سوراخ كليدي باقوس پلاسما
 بررسي تأثير منيزيم بر زيست فعالي نانوپودر منيزيم فلوئورآپاتيت توليد شده به روش آسياكاري مكانيكي
 Pulsed Nd-YAG laser surface melting of AZ91 pre-sprayed with WC- Co
 بررسي پارامترهاي موثربربهبود رفتارزينتربدون فشارخواص مكانيكي و ريزساختاري نانوكامپوزيت فوق دمابالاي ZrB2-SiC
 تهيه نانوذرات اكسيدنيكل به روش فعال سازي مكانيكي با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي
 پايدارسازي نانوذرات مغناطيسي اكسيدآهن جهت كاربرددرفرايندهي دارورساني
 ساخت سراميك نانوكريستال Li2B4O7:Cu جهت كاربرددردزيمتري
 بررسي خوردگي سايشي شافت همزن فيلتركارخانه تغليظ مجتمع مس سرچشمه و ارائه راهكارمناسب براي كاهش آن
 بررسي وكاربردپوششهاي پاشش حرارتي درتوربين هاي گازي
 تهيه پوشش نانوساختارفورستريت به منظور بهبود مقاومت به خوردگي كاشتني فولادزنگ نزن
 ساخت و مشخصه يابي پوشش نانوكامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت فورستريت وبررسي رفتارخوردگي زيرلايه فلزي 316 ال درمحلول شبيه سازي شده بدن
 قابليت اطمينان تكنيك هاي تست غيرمخرب در بازرسي هاي صنعتي
 شبيه سازي المان محدود تير از جنس مواد حافظه دار
 توليد كامپوزيت هاي آلومينيوم ـ نانولوله هاي كربني چندجداره به روش نوردتجمعي پيوندي وبررسي ريزساختاري وخواص مكانيكي آن
 LOW voltage anodic oxidation of tin foils in acidic electrolyte
 ريخته گري قطعه دو جنسي 1 فولاد ساده كربني / چدن پركروم به روش ريخته گري در قالب ماسه Co2
 بررسي اثردما وبارهاي اعمالي برروي تغييرشكل لب برگردان كوره قوس الكتريكي واحدفولادزاسزي سباباشبيه سازي المان محدود
 بررسي خواص گندله خام توليدشده ازكنسانتره سنگ آهن معدن چغارت به روش گندله سازي ديسكي
 بررسي خواص استحكامي وساختارميكروسكوپي فوم كامپوزيتي Al-Al2O3 توليدشده به روش متالورژي پودر
 بررسي تاثير ميزان مادهي احيا كننده بر سنتز نانوذرات مغناطيسي جانشانيشده با منيزيم به روش هيدروترمال
 Effect of Heat Treatment Temperature on the Structure and Properties of Ultra-Soft Magnetic Fe-based Nanocrystalline Ribbons
 ارزيابي ريزساختارسوپرآلياژ پايه نيكل Inconel 713C ريخته گري دقيق شده براي پره توربوشارژر
 بررسي خواص ساختاري وفروالكتريكي نانوبلورك هاي Ba1-XsrxTiO3 تهيه شده به روش فعال سازي مكانيكي
 بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت Al6061/TiC توليد شده به روش آلياژسازي مكانيكي و پرس گرم
 بررسي تاثيرميدان مغناطيسي برآبكاري الكتريكي ضرباني فلزات مغناطيسي و غيرمغناطيسي نانوساختاري
 بررسي تاثير فرايند همزن اصطكاكي در ساخت فوم آلومينيومي بهروش ARB
 Effect of the Molybdenum on the Microstructural and Mechanical Properties of Hadfield Austenitic Manganese Steel
 Sonochemical synthesis and characterization of nano-structured lanthanum(III)supramolecule: new precursor for the preparation of lanthanum oxide nanoparticles via thermal decomposition
 Synthesis of perovskite-type strontium doped lanthanum manganite powders by co-precipitation method for solid oxide fuel cells
 بررسي قابليت جوش پذيري و ريزساختاراتصال بوجودآمده درفولادكم كربن جوشكاري شده توسط فرآيند اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي FSSW
 بهبود پارامترهاي ريخته گري ماسه اي آلياژهاي منيزيم سري AZ كلاس هوايي
 بررسي تاثيردما برسنتز وخواص مغناطيسي نانوكامپوزيت هگزا فريت باريم نوع W جاذب امواج رادار
 بررسي اثر دماي آنيل بر ريزساختار و خواص كششي آلياژ Fe-48%Ni
 بهينه سازي عمليات حرارتي رسوب سختي آلياژ آلومينيوم 2024 توسط روش طراحي آزمايشات فاكتوريل
 مطالعه تاثير رنگدانه بر مقاومت سايشي آلياژ آلومينيوم 3003 آندايزشده
 توليد و بررسي خواص نانوسيمهاي آلياژي كبالت – نيكل تهيه شده به روش رسوبدهي الكتروشيميايي Acدرون تمپليت هاي اكسيدآلومينيوم آندي تحت سه فركانس 200و500و800هرتز
 مقايسه اندازه گيري تنشهاي پسماند به روشهاي مقطع زني و كرنش سنجي سوراخ در ديسكهاي ترمز پرايد با شرايط مختلف
 بررسي رفتار مكانيكي و استحاله مارتنزيتي فولاد زنگ نزن آستنيتي 403 به روش پسماند مغناطيسي

 

 

دسترسی به مقالات سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران در پایگاه سیویلیکا

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران   17 تا 18 مهر 1392 توسط پژوهشکده علوم و فناوری اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهین شهر و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 212عنوان مقاله تخصصی شامل 1020 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درسومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
 بررسي و شبيه سازي طيف عبوري از بلورهاي فوتوني خطي و غير خطي
 طراحي سلول خورشيدي رزينه با استفاده از نانو لوله كربني تك جداره همراه با تزريق دو نوع رزينه متفاوت
 طراحي و ساخت يك نمونه فيلتر ميان نگذر (Notch filter) براي محافظت دوربين هاي حرارتي در برابر ليزر Co2
 طراحي فيلتر فضايي و مدولاسيون طيف تراگسيلي با بلور فوتوني يك بعدي شامل لايه نقص داكت گاوسي
 چرخش فارادي تقويت شده ي چند كاناله در ساختارهاي نامتجانس متشكل از چهار بلور مگنتوفوتوني تناوبي
 بهينه سازي لايه هاي نازك ضد بازتاب ليزر Nd : YAG با استفاده از امواج حاصل از تابش ليزر به روش Laser Shock Peening و بررسي آستانه تخريب آن
 خواص نوري و ويژگي هاي هدايتي در شبكه هاي گوناگون فيبرهاي كريستال فوتونيكي
 اندازه گيري مقدار چينش ميكروسكوپ هاي چينشي (DIC)
 بهينه سازي مكان و ابعاد نقص نقطه اي درفيلترهاي موجبري كريستال هاي فوتونيكي دوبعدي با بكارگيري الگوريتم تركيبي روش تفاضل محدود درحوزه زمان و روش بهينه سازي ازدحام ذرات
 گيت AND تمام نوري اتصال Y با استفاده از بلورهاي فوتوني بر روي زير لايه InP
 بررسي ويژگي هاي هندسي توري پراش دي الكتريك يك بعدي در مقياس نانوسكوپيك
 ديمالتي پلكسر چهاركاناله با استفاده از رزوناتور هاي حلقوي در ساختار هاي مبتني بر كريستالهاي فوتونيكي
 فيلترهاي قابل تنظيم دراپ دركانال به شكل V ، بهينه سازي شده با استفاده از حلقه هاي تشديد كننده برمبناي ساختارهاي كريستال فوتونيكي
 شبيه سازي تشديد و محاسبه ي ضريب كيفيت مدهاي مشخصه ي نقص در تشديدگرهاي بلور فوتوني فلزي
 فيلتر نوري مبتني بر كريستال هاي فوتونيكي
 طراحي و تحليل يك دروازه منطقي تمام نوري بر اساس اختلاف فاز بين پرتوهاي ورودي در موجبرهاي بلور نوري دو بعدي
 دي مالتي پلكسر چهار كاناله مبتني بر كريستال هاي فوتونيكي دو بعدي جهت استفاده در سيستم هاي WDM
 فيلتر فزون – فرود با كاواك تشديد بيضوي بر پايه كريستال فوتونيكي دو بعدي
 طراحي و شبيه سازي دي مالتي پلكسر نوري دو كاناله مبتني بر كريستال فوتونيكي
 بررسي اثر خمش بر روي ويژگيهاي پاشندگي فيبرهاي كريستال فوتونيكي با شبكه شش ضلعي
 بهبود كيفيت تصوير در تصوير سازي گوست محاسبات
 فيلترهاي تنظيم پذير بر اساس بلور فوتونيكي شبه متناوب فيبوناچي متشكل از متامواد تك منفي پاشنده
 طراحي و ساخت ريزمنشور با زاويه راس بزرگ به وسيله ماسك باينري
 تغيير توزيع عرضي پالس هاي كوتاه ليزر در عبور از تار نوري
 بررسي فرآيند نفوذ به منظور ساخت آشكارسازهاي آرايه اي فتوديودي مبتني بر InSb
 جايگزيدگي اندرسون در ساختارهاي كاتورهاي مگنتواپتيكي يك بعدي
 روش جديد در طراحي فيلتر دراپ (چكه) دركانال نوري مبتني بر كريستال هاي فتونيكي سه گوش
 وابستگي حرارتي مد نقص در يك بلور فوتونيك يك بعدي شامل نقص چاه-كوانتومي فوتونيكي سه لايه اي
 محاسبه ميزان جذب امواج الكترومغناطيسي در بلور فوتونيك فلز- ديالكتريك يك بعديِ سه لايه اي
 موجبرهاي نواري سيليكوني پياده سازي شده برروي عايق با توري براگ يكنواخت وتوري اپودايزشده
 اثرات پارامترهاي ساختاري بر مشخصات فيلتر افزايشي/كاهشي
 مقايسه ساليتون هاي كاواك در دو رژيم خطي/غيرخطي بهره با اعمال مدولاسيون بر ميدان نگهدارنده
 مدل بندي و بهينه سازي سلولهاي خورشيدي سد شاتكي گرافن/سيليكون
 شبيه سازي ساختارهاي جايگزيده در محيط هاي تحت شفافيت القائي الكترومغناطيسي
 تغييرات موضعي قطبش مد نوري هدايت شده در موجبر كانالي ساخته شده به روش نفوذ تيتانيوم در بستر بلور ليتيوم نايوبايت
 شبيه سازي عددي زيست حسگر مبتني بر ريزتشديدگر فوتونيكي
 تعيين ثابت هاي اپتيكي فيلم نازك منيزيم فلورايد در ناحيه مادون قرمز نزديك با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
 انتشار يكسويه ي نور در ساختارهاي نامتجانس متناوب و شبه متناوب فيبوناچي
 محاسبه ابتدا به ساكن ويژگي هاي اپتيكي سلنيد جيوه
 تاثير ارتعاشات مكانيكي بر پايداري توان خروجي نوسانگر پارامتريك نوري
 بررسي اثر غلظت بر روي خصوصيات اپتيكي غيرخطي رودامين B
 توليد ليزر فيبري بريلوئين با بكار گيري فيبر كريستال فوتوني
 طراحي ليزر آبشار نقطه ي كوانتومي در ناحيه ي تراهرتز بدون وارون سازي جمعيت
 توليد بهينه هارمونيك هاي مرتبه بالا در گازهاي نجيب با استفاده از ميدان افزايشي پلاسمونيك هاي سطحي
 بررسي انتشار پرتو بسل–گاوس و بسل–گاوس اصلاح شده در محيط غيرخط ي غيرموضعي قوي